Aktuální ceny jídel od 1. 2. 2019 pro ZŠ Ostravská a ZŠ Slezská

 Ceny za obědy platné od 1.2.2019:

věková kategorie                                 cena obědu                            nedotovaný oběd
žáci 7-10 let                                            25,-Kč                                       54,-Kč
žáci 11-14 let                                          29,-Kč                                       58,-Kč
žáci 15 a více let                                      33,-Kč                                       62,-Kč

Cizí strávníci:                                          62,-Kč
cizí - důchodci s doplatkem Města ČT:   51,-Kč

I. Hnyluchová, provozní