Upozornění pro strávníky

 Na měsíc září 2019 se stejně jako každý rok obědy hradí pouze hotově a s předložením stravovací karty (čipu) ke kontrole a aktivaci.

Nový strávník je povinen při úhradě stravného rovněž vyplnit přihlášku ke stravování, kterou si vyzvedne u okénka ve školní jídelně.