Výběr stravného na březen 2020 – ŠJ ZŠ Zelená ul.

Výběr stravného
čtvrtek   27.2. 2020 7,15 - 14,30 hodin
pátek   28.2. 2020 7,15 - 14,30 hodin
pondělí    2. 3. 2020 7,15 - 14,30 hodin

Ostatní dny:  7,00-8,00h,  11,00-14,00h