Změna čísla bankovního účtu


Vážení rodiče,

organizace ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina přistoupila ke změně bankovního účtu. Pokud jsou Vaše platby za stravné prováděny inkasním převodem z bankovního účtu, je nutné vyřídit si u své banky nové svolení k inkasu a toto svolení odevzdat ve školní jídelně ZŠ Zelená ul. nebo poslat mailem na adresu: hnyluchova@zshrabina.cz, a to nejpozději do 18.října 2019, pokud chcete, aby již následující měsíc byl hrazen převodem z vašeho účtu.

Inkasní platby se provádějí vždy k 20. dni v měsíci.

NOVÉ číslo účtu ŠJ ZŠ: 2101684834/2010
 


Platby rodiči - ve školách užívané variabilní symboly v roce 2018

PLATBY ZŠ A MŠ HRABINA ČESKÝ TĚŠÍN

ŠKOLNÉ = variabilní symbol začínající na 40, 50, 60, 70, 80 + číslo účtu 1725708369/0800

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY = variabilní symbol začínající na 44, 55 + číslo účtu 30031-1725708369/0800

STRAVNÉ - ŠJ ZŠ ZELENÁ = variabilní symbol + číslo účtu 35-1725708369/0800

STRAVNÉ - ŠJ MŠ OSTRAVSKÁ = variabilní symbol + číslo účtu 40037-1725708369/0800

STRAVNÉ - ŠJ MŠ HRABINSKÁ = variabilní symbol + číslo účtu 2629025319/0800