Informace o provozu

Harmonogram výdeje obědů na ZŠ Ostravská

Výdej do jídlonosičů pouze - 11.00 až 11.30 hodin a 13.40 až 13.45 hodin
Výdej obědů na talíř pro školní strávníky - 11.30 až 11.50 a 12.15 až 13.35 hodin
Výdej obědů na talíř pro cizí strávníky - 11.50 až 12.15 a 13.35 až 13.40 hodin

Harmonogram výdeje obědů na ZŠ Slezská

Výdej do jídlonosičů pouze - 11.20 až 11.30 hodin a 13.40 až 13.45 hodin
Výdej obědů na talíř pro školní strávníky - 11.30 až 13.45 hodin