Změna čísla bankovního účtu


Vážení rodiče,

organizace ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina přistoupila ke změně bankovního účtu. Pokud jsou Vaše platby za stravné prováděny inkasním převodem z bankovního účtu, je nutné vyřídit si u své banky nové svolení k inkasu a toto svolení odevzdat ve školní jídelně ZŠ Zelená ul. nebo poslat mailem na adresu: hnyluchova@zshrabina.cz, a to nejpozději do 18.října 2019, pokud chcete, aby již následující měsíc byl hrazen převodem z vašeho účtu.

Inkasní platby se provádějí vždy k 20. dni v měsíci.

NOVÉ číslo účtu ŠJ ZŠ: 2101684834/2010
 


Výběr stravného na říjen 2019 – ŠJ ZŠ

Výběr stravného
pátek 27. 9. 2019 7,15 - 14,30 hodin
pondělí 30. 9. 2019 7,15 - 14,30 hodin
úterý   1. 10. 2019 7,15 - 14,30 hodin

Ostatní dny:  7,00-8,00h,  11,00-14,00h


Upozornění pro strávníky

 Na měsíc září 2019 se stejně jako každý rok obědy hradí pouze hotově a s předložením stravovací karty (čipu) ke kontrole a aktivaci.

Nový strávník je povinen při úhradě stravného rovněž vyplnit přihlášku ke stravování, kterou si vyzvedne u okénka ve školní jídelně.


Výběr stravného na září 2019 – ŠJ ZŠ Zelená ul.

Výběr stravného
středa 28. 8. 2019 7,15 - 13,00 hodin
čtvrtek 29. 8. 2019 7,15 - 13,00 hodin
pátek 30. 8. 2019 7,15 - 14,30 hodin
pondělí   2. 9. 2019 7,15 - 14,30 hodin
úterý   3. 9. 2019 7,15 - 14,30 hodin

Ostatní dny:  7,00-8,00h,  11,00-14,00h


Výběr stravného na červen 2019 – ŠJ ZŠ Zelená ul.

Výběr stravného
pondělí 29. 5. 2019 7,15 - 14,30 hodin
úterý   30. 5. 2019 7,15 - 14,30 hodin
čtvrtek    3. 6. 2019 7,15 - 14,30 hodin

Pátek 31.5.2019 z provozních důvodů výběr pouze 7,00-8,00h a 11,00-14,00h

Ostatní dny:  7,00-8,00h,  11,00-14,00h


Výběr stravného na květen 2019 – ŠJ ZŠ Zelená ul.

Výběr stravného
pondělí 29. 4. 2019 7,15 - 14,30 hodin
úterý   30. 4. 2019 7,15 - 14,30 hodin
čtvrtek    2. 5. 2019 7,15 - 14,30 hodin

Ostatní dny:  7,00-8,00h,  11,00-14,00h


Výběr stravného na březen 2019 - ŠJ ZŠ, Zelená ul.

 

Výběr stravného
středa   27.2. 2019 7,15 - 14,30 hodin
čtvrtek   28.2. 2019 7,15 - 14,30 hodin
pátek    1. 3. 2019 7,15 - 14,30 hodin

Ostatní dny:  7,00-8,00h,  11,00-14,00h

 


Oznámení školní jídelny ZŠ Zelená ul.

 V následujícím týdnu, tj. 28. 1.- 31. 1. 2019, nebude možnost výběru ze dvou jídel.


V Českém Těšíně 24.1.2019                                      Irena Hnyluchová, provozní


Výběr stravného na únor 2019 – ŠJ ZŠ Zelená ul.

 

Výběr stravného
středa   30.1. 2019 7,15 - 14,30 hodin
čtvrtek   31.1. 2019 7,15 - 14,30 hodin
pondělí    4. 2. 2019 7,15 - 14,30 hodin

Ostatní dny:  7,00-8,00h,  11,00-14,00h

 


Aktuální ceny jídel od 1. 2. 2019 pro ZŠ Ostravská a ZŠ Slezská

 Ceny za obědy platné od 1.2.2019:

věková kategorie                                 cena obědu                            nedotovaný oběd
žáci 7-10 let                                            25,-Kč                                       54,-Kč
žáci 11-14 let                                          29,-Kč                                       58,-Kč
žáci 15 a více let                                      33,-Kč                                       62,-Kč

Cizí strávníci:                                          62,-Kč
cizí - důchodci s doplatkem Města ČT:   51,-Kč

I. Hnyluchová, provozní