Dočasné změny ve vední školních jídelen a v mateřské škole na Hornické ul.

Ředitelství ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina, p.o. sděluje, že vzhledem k dlouhodobé nemoci provozní ŠJ na Zelené ul. a na Ostravské ul. p. Hnyluchové pověřil ředitel školy řízením jídelny na Zelené ul. p. Andreu Kleinovou a jídelny na Ostravské ul. p. Miluši Křivoňovou, a to v plném rozsahu řízení.

Sdělujeme rovněž, že v mateřské škole na Hornické ulici zastupuje dlouhodobě nemocnou vedoucí paní Filipovou paní Bystroňová.
Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Výběr stravného na listopad 2014

Školní jídelna základní školy na Zelené u.
Výběr stravného na listopad 2014:

Čtvrtek 30.10.2014      7,15 - 14,30hodin
Pátek 31.10.2014        7,15 - 14,30hodin
Pondělí 1.11.2014       7,15 - 14,30hodin


Školní jídelna mateřské školy na Ostravské ul.
Výběr stravného na listopad 2014:

Středa 29.10.2014      7,30- 15,30hodin
Čtvrtek 30.10.2014     7,30 - 14,00hodin
Pátek 31.10.2014       7,30 - 14,00hodin

 


Podzimní prázdniny

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o. oznamuje žákům a jejich zákonným zástupcům, že ve dnech 27. až 29. října 2014 se uskuteční podzimní prázdniny. V tyto dny se nebude vyučovat a obě základní školy na Ostravské ul. a Slezské ul. budou mimo provoz.

Mimo provoz budou ve dnech 27. až 29. října 2014 i obě školní družiny.

Mateřské školy budou mimo provoz 28. října, tedy v den státního svátku, 24. a 29. října budou mateřské školy v provozu.


Výběr stravného na říjen 2014

Pondělí 29.9.2014:                               7,15 - 14,30h
Úterý 30.9.2014:                                 7,15 - 14,30h
Středa 1.10.2014:                               7,15 - 14,30h
ostatní dny:                                        7,00 - 8,00, 11,00 - 14,00h
 


Důležité akce v týdnu 8. až 12. září 2014

V týdnu 8. až 12. září 2014 proběhnou v našich ZŠ, MŠ a ŠD tyto důležité akce

Pondělí 8. září:           V.B (ZŠ Slezská)  9.45 hod.   praktický výcvik z dopravní výchovy

Úterý 9. září:               IV.A (ZŠ Ostravská) 8.00 hod.  praktický výcvik z dopravní výchovy

                                    III.A (ZŠ Ostravská) 10.10 hod.  plavecký výcvik

                                    MŠ Ostravská  16.30 hod. "Narozeninové koruny" akce s maminkami

                                    MŠ Hrabinská  15.30 hod. Třídní schůzky

Středa 10. září          III.B (ZŠ Slezská)  7.40 hod.  plavecký výcvik

                                   IV.B (ZŠ Slezská)  8.00 hod. praktický výcvik z dopravní výchovy

                                   II.B (ZŠ Slezská)  10.10 hod.  plavecký výcvik

Čtvrtek 11. září:        II.A  (ZŠ Ostravská)  7.40 hod. plavecký výcvik

Pátek 12. září:          VII.B (ZŠ Slezská)  10.00 hod.  Těšínský krmáš 


Výdej obědů ve školní jídelně dne 1. září 2014

Upozorňujeme strávníky, že dne 1. září 2014 bude jídlo v jídelně na Ostravské ul. i ve výdejně na Slezské ul. vydáváno takto:

11,00 - 11,30h do jídlonosičů
11,30 - 13,00h na talíř
Pozor: jen do 13.00 hod.


Výběr stravného na měsíc červen 2014

Čtvrtek      29.5.2014           7,15 - 14,30h
Pátek         30.5.2014          7,15 - 14,30h
Pondělí      2.6.2014             7,15 - 14,30h
 


Výběr stravného na květen 2014

Výběr stravného - květen 2014

Úterý         29.4. 2014        7,15-14,30h
Středa       30.4. 2014        7,15-14,30h
Pátek         2. 5. 2014        7,15-14,30h
 


Výběr stravného na duben 2014

Výběr stravného na duben 2014:

Pátek        28.3.2014       7,15 - 14,30h
Pondělí    31.3.2014       7,15 - 14,30h
Úterý        1.4.2014          7,15 - 14,30h