Výběr stravného na září 2016

Upozornění pro rodiče:

Na měsíc září 2016 se stejně jako každý rok obědy platí pouze s předložením stravovací karty (čipu) ke kontrole fukčnosti,nazávadnosti.Zároveň je potřeba mít vyplněnou přihlášku ke stravování.


Výběr stravného na září 2016

pondělí  29.8.2016                7.15 - 12.00 hod
úterý     30.8.2016                7.15 - 12.00 hod
středa   31.8.2016                7.15 - 12.00 hod
čtvrtek    1.9.2016                7.15 - 14.30 hod
pátek     2.9.2016                 7.15 - 14.30 hod

v ostatních dnech    7.00 - 8.00 hod a 11.00 - 14.00 hod
 


Výběr stravného na červen 2016

Výběr stravného na červen 2016

pondělí        30.5.2016             7.15 - 14.30 hod.
úterý           31.5.2016             7.15 - 14.30 hod.
středa           1.6.2016             7.15 - 13.00 hod.
čtvrtek          2.6.2016              7.15 - 14.30 hod.
 


Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul. a Ostravské ul., sděluje, že zákonní zástupci dětí, které byly přijaty do některé z těchto mateřských škol, si mohou kladná rozhodnutí o přijetí převzít proti podpisu od pondělí 16. května 2016 v příslušné mateřské škole.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Výběr stravného na květen 2016

Výběr strávného na měsíc květen na ŠJZŠ Zelená

čtvrtek 28.4.2016 ...............7.15 - 14.30 hod.
pátek 29.4.2016................ 7.15 - 14.30 hod.
pondělí 2.5.2016.................7.15 - 14.30 hod.
 


Výběr stravného na měsíc duben

Výběr stravného na měsíc duben

středa 30.3.2016...............7.15 - 14.30hod

čtvrtek 31.3.2016...............7.15 - 14.30hod

pátek     1.4.2016..............7.15 - 14.30hod

I. Zientková


Školní jídelna Zelená (jídelna ZŠ) bude ve čtvrtek 24.3. 2016 mimo provoz

Vedení Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost zařízení školního stravování na Zelené ul. (jídelna ZŠ) sděluje, že tato jídelna bude dne 24.3. 2016 z důvodu malého zájmu strávníků (prázdniny) o její služby mimo provoz.
Rudolf Fiedler, ředitel


Výběr stravného na březen 2016

Výběr stravného na březen 2016:

Čtvrtek 25.2.2016        7,15 - 14,30 hod.
Pátek 26.2.2016         7,15 - 14,30 hod.
Pondělí 29.2.2016       7,15 - 12,00 hod.
Úterý 1. 3. 2016          7,15 - 12,00 hod.


Přeřušení provozu jídelny na Zelené ul. v době jarních prázdnin

Vedení Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace, která vykonává činnost zařízení školního stravování (školní jídelna) na Zelené ulici, sděluje,  že z důvodu malého zájmu cizích strávníků o obědy v době jarních prázdnin, nebude uvedená školní jídelna ve dnech 3.- 4.3.2016 vařit.

Děkujeme za pochopení. 


Dočasné pozastavení výběru obědů ze dvou nabídek

Vedení Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o. a hlavní provozní školní jídelny na Zelené ulici sdělují, že z provozních důvodů nebude možné si ve dnech 9. až 12. února 2016 vybírat obědy z nabídky dvou jídel. O vývoji situace vás budeme včas informovat!


Výběr stravného na měsíc únor 2016

Výběr stravného na měsíc únor 2016

středa 27.1.2016..........7.15 - 14.30 hodin

čtvrtek 28.1.2016..........7.15 - 14.30 hodin

pátek 29.1.2016..........7.15 - 12.00 hodin

pondělí 1.2.2016..........7.15 - 14.30 hodin