Výběr stravného na březen 2016

Výběr stravného na březen 2016:

Čtvrtek 25.2.2016        7,15 - 14,30 hod.
Pátek 26.2.2016         7,15 - 14,30 hod.
Pondělí 29.2.2016       7,15 - 12,00 hod.
Úterý 1. 3. 2016          7,15 - 12,00 hod.


Přeřušení provozu jídelny na Zelené ul. v době jarních prázdnin

Vedení Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace, která vykonává činnost zařízení školního stravování (školní jídelna) na Zelené ulici, sděluje,  že z důvodu malého zájmu cizích strávníků o obědy v době jarních prázdnin, nebude uvedená školní jídelna ve dnech 3.- 4.3.2016 vařit.

Děkujeme za pochopení. 


Dočasné pozastavení výběru obědů ze dvou nabídek

Vedení Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o. a hlavní provozní školní jídelny na Zelené ulici sdělují, že z provozních důvodů nebude možné si ve dnech 9. až 12. února 2016 vybírat obědy z nabídky dvou jídel. O vývoji situace vás budeme včas informovat!


Výběr stravného na měsíc únor 2016

Výběr stravného na měsíc únor 2016

středa 27.1.2016..........7.15 - 14.30 hodin

čtvrtek 28.1.2016..........7.15 - 14.30 hodin

pátek 29.1.2016..........7.15 - 12.00 hodin

pondělí 1.2.2016..........7.15 - 14.30 hodin


Výuka a výdej stravy ve črvrtek 7.1.

Ve čtvrtek 6.1. 2016 bude výuka v ZŠ Ostravská i výdej obědů v jídelně na Zelené ul.(jídelnazákladníškoly) probíhat normálně.


Organizační změny ve výuce a výdeji obědů v ZŠ Ostravská dne 6. ledna 2015

Vážení rodiče, 
z důvodu havárie vody dochází dne 6. ledna 2015 k následujícím organizačním změnám ve výuce a ve výdeji obědů:

VÝUKA:
1. stupeň:   Výuka proběhne v ZŠ Slezská podle rozvrhu hodin. Výuka se zkracujedo 11.30. TU přivedou děti po skončení výuky do školní jídelny na Zelené (jídelna ZŠ Ostravská).

2. stupeň:   Výuka zrušena. Děti se souhlasem rodičů odeslány domů.

STRAVOVÁNÍ:
Proběhne ve školní jídelně na Zelené ul. (ŠJ ZŠ Ostravská), a to i pro děti, které byly odeslány domů. Pozor: Jídla již není možné odhlásit!

ŠKOLNÍ DRUŽINA:
Odpolední provoz beze změn. Činnosti budou probíhat v ZŠ Slezská. Tam je nutné děti vyzvednout.
Děti, které odcházejí ze ŠD samostatně, budou odvedeny do areálu ZŠ Ostravská.

POZOR:
Pokyny se mohou podle stavu havárie měnit.

Vážení rodiče,
sledujte tyto www stránky kvůli zítřejšímu dni. Pokud bude havárie trvat, vyhlásí ŘŠ pro ZŠ Ostravská tzv. ředitelské volno.

Za vzniklou situaci, která nevznikla vinou školy, se vedení školy omlouvá.
Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Výběr stravného na leden 2016

pondělí  21.12. 2015.................7.15. - 14.30.hodin
úterý 22.12. 2015.................    7.15. - 14.30.hodin
pondělí 4.1. 2016.................    7.15. - 14.30.hodin