Označování alergenů

OZNÁMENÍ STRÁVNÍKŮM

OD 8. 6. 2015 BUDEME NOVĚ V JÍDELNÍCH LÍSTCÍCH UVÁDĚT PODSKUPINY ALERGENŮ:
 

č. 1 – OBILOVINY OBSAHUJÍCÍ LEPEK, KTERÉ BUDOU ZNAČENY NÁSLEDOVNĚ:
1A – PŠENICE
1B – ŽITO
1C – JEČMEN
1D – OVES
1E – ŠPALDA
1F – KAMUT
1G – HYBRIDNÍ ODRŮDY A VÝROBKY Z NICH

č. 8 – OŘECHY, MANDLE PISTÁCIE
8A – mandle
8B – lískové ořechy
8C – vlašské ořechy
8D – kešu ořechy
8E – pekanové ořechy
8F – para ořechy
8G – pistácie
8H – makadamie a výrobky z nich
 


Platby stravného na červen 2015

VÝBĚR STRAVNÉHO ČERVEN 2015

čtvrtek 28.5.2015 ……...…………. 7.15 - 14.30 hodin
 

pátek 29.5.2015 ……...…………. 7.15 - 14.00 hodin

pondělí 1.6.2015 ………………. 7.15 - 14.30 hodin

Ostatní dny                                 7.00 - 8.00 x 11.00 - 14.00 hodin
 


Výběr stravného na květen 2015

Výběr stravného na měsíc květen ŠJ ZŠ ulice Zelená

středa         29.4.2015 ……...…………. 7.15 - 14.30 hodin
čtvrtek         30.4.2015 ……...…………. 7.15 - 14.00 hodin
pondělí          4.5.2015 ……………...…. 7.15 - 14.30 hodin
ostatní dny                                             7.00 - 8.00 x 11.00 - 14.00 hodin
 


Výběr stravného na duben 2015

Platby stravného na měsíc duben 2015

pondělí       30. 3. 2015         7.15-14.30hod.

úterý           31. 3. 2015        7.15-14.30hod.

středa           1. 4. 2015        7.15-14.30hod.

VE ČTVRTEK 2.4.2015 A  V PÁTEK 3.4.2015 (VELIKONOČNÍ PRPÁZDNINY) - KANCELÁŘ ZAVŘENÁ

V PONDĚLÍ 6.4.2015 (VELIKONOCE) - KANCELÁŘ ZAVŘENÁ

A. Kleinová, zastupující provozní ŠJ


Provoz ve školní jídelně na Zelené ul. (při ZŠ Ostravská) v době jarních prázdnin

V JÍDELNĚ O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH VAŘÍME

Ve dnech 23. 2. až 26. 2. 2015 bude školní jídelna v provozu, 27. 2. 2015 bude zavřeno, nevaří se.

Výdej jídel do jídlonosičů : 11.00 – 11.30 hod.

Konzumace v jídelně: 11.30 – 12.00 hod.

Úřední hodiny kanceláře: 11.00 – 12.00 hod.

Děti si mohou i na dobu prázdnin objednat oběd (obědy se však budou vydávat pouze v jídelně na Zelené ul., tedy v jídelně ZŠ Ostravská), cena obědu však není dotována a děti musí zaplatit jeho celou cenu.

Bližší podrobnosti k možnosti zakoupení obědů dětem Vám budou podány osobně nebo telefonicky v kanceláři školní jídelny.

A. Kleinová, provozní


Výběr stravného na březen 2015

Výběr stravného pro ŠJ ZŠ Zelená 3 na měsíc březen 2015:

čtvrtek 19. 2. 2015 7.15 - 14.30hod.

pátek 20. 2. 2015 7.15 - 14.00hod.

pondělí 2. 3. 2015 7.15 - 14.30hod.

ostatní dny 7.00 - 8.00hod. a 11.00 - 14.00hod.


Výběr stravného na měsíc únor 2015

středa 28.1.2015 ……...…………. 7.15 - 14.30 hodin

čtvrtek 29.1.2015 ……...…………. 7.15 - 13.00 hodin

pátek 30.1.2015 ………………..... 11.00 - 12.00 hodin

pondělí 2.2.2015 ……...…………. 7.15 - 14.30 hodin

Ostatní dny                                        7.00 - 8.00  a  11.00 - 14.00 hodin


Výběr stravného na leden 2015

čtvrtek           18. 12. 2014           7.15 - 14.30 hod.
pátek             19. 12. 2014           7.15 - 14.30 hod.
pondělí            5. 1 . 2015            7.15 - 14.30 hod.
 

22. 12. 2014 - 2. 1. 2015   kancelář zavřena


od 6. 1. 2015   7.00 - 8.00hod. a 11.00 - 14.00 hod.

Blahopřání - viz příloha
 


Alergeny, jejich označení ve školních jídelnách

V Českém Těšíně 29.11. 2014


Označení alergenů ve školní jídelně

Dle legislativy EU a ČR jsou od 13.12. 2014 stanoveny specifické požadavky na označování alergenů u výrobků a jídel ve veřejném stravování. Týkají se tedy i naší školní jídelny.
Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky, které mohou u přecitlivělých jedinců způsobit nepřiměřenou reakci imunitního systému (tzv. alergickou reakci), což může vyústit až v anafylaktický šok. Tyto potraviny či složky potravin se však neuplatňují u běžné populace a nemají vliv na zdravotní stav, mohou být bez obav konzumovány.
Mezi potravinové alergeny patří celá řada potravin, Evropská unie však specifikovala 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení.
Školní jídelna je povinna „jasně a zřetelně označit alergenní složky“, které jsou přeneseny z receptur a ingrediencí použitých při výrobě jednotlivých pokrmů. Toto označení není povinné, pokud název, pod kterým je potravina podávána, jednoznačně odkazuje na tuto alergenní složku, např. celerová polévka.
Školní jídelna a označení alergenů plní pouze funkci informační, stejně jako každý výrobce potravin a pokrmů. Má za úkol dostatečným způsobem informovat strávníka o přítomnosti alergenní složky v potravině. Nebude brán zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků - tuto skutečnost si musí každý strávník nebo zákonný zástupce uhlídat sám. Školní stravování zajišťuje stravování dětí, žáků a studentů podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků, a nelze se při velkém počtu strávníků věnovat jednotlivcům s přecitlivělostí na některý alergen a tento při přípravě pokrmů eliminovat.

Andrea Kleinová, provozní školní jídelny