Přihlášky a odhlášky obědů

  • Objednávky stravy na www.strava.cz (klikni), zařízení 3630 ;
  • Sourozenci, kteří navštěvují jídelnu, mají znak „společný plátce“ tzn., že konečná částka u nich je společná;
  • Každý strávník (zákonný zástupce) je povinen si zkontrolovat stav obědů (přihlášky, odhlášky) na www.strava.cz nebo telefonicky, zejména na nový měsíc u bezhotovostních plateb;
  • Strávníci ZŠ Slezská mají možnost výběru oběd II., pouze pokud je oběd I. – sladké jídlo;

Odhlášky a přihlášky ke stravování: den předem do 12:30 hodin

  • Osobně nebo na telefonu a záznamníku na čísle 558 737 121 ;
  • Na záznamník - tel. číslo 558 737 121 (bez potvrzení) do 6,30 hodin;
  • Internetem do 6,30 hodin na www.strava.cz - číslo zařízení 3630, 10-ti místný kód strávníka, heslo, (vše jste obdrželi u pokladního okénka v jídelně a bylo zasláno na nahlášenou e-mail adresu);
  • Speciální SMS zprávou na tel.737 206 697 s potvrzením (dle vzoru - níže);
  • SMS a na www.strava.cz lze přihlašovat a odhlašovat stravu do 6.30 hodin rána v den obědu;
  • Pokud strávník nemá na svém stravovacím kontě peníze, obědy na dluh nebudou přihlášeny!!!

Vzor objednávání stravy SMS zprávou

Číslo pro zasílání SMS zpráv : 737 206 697
Číslo zařízení,kód strávníka,heslo,
Vzor uložené zprávy : 3630,3630000842,Jana,...

Příklad číslo 1 : přihlášení obědu na 1 den
Chceme přihlásit oběd na 14.xx.xxxx
Odesílaná SMS zpráva : 3630,3630000842,Jana,P14O (písmeno O ne číslo 0)

Příklad číslo 2 : přihlášení obědu na období
Chceme přihlásit oběd na období 27.xx.xxxx jednoho měsíce do 5.xx.xxxx následujícího měsíce
Odesílaná SMS zpráva : 3630,3630000842,Jana,P27-5O

Příklad číslo 3 : odhlášení obědu na 1 den
Chceme odhlásit oběd na 14.xx.xxxx
Odesílaná SMS zpráva : 3630,3630000842,Jana,O14

Příklad číslo 4 : odhlášení obědu na období
Chceme odhlásit oběd na období 27.xx.xxxx do 31.xx.xxxx
Odesílaná SMS zpráva : 3630,3630000842,Jana,O27-31

Pokud si chceme změnit oběd z I. na II. - vždy nejpozději den předem do 12.30 hodin
Přihlášky a odhlášky stravy lze provést do 6.30 hodin v den obědu.