Spolek rodičů a přátel školy Hrabina

Výroční zpráva SRPŠ za rok 2016/2017

V příloze přinášíme Výroční zprávu SRPŠ za rok 2016/2017.


Podepsána smlouva mezi SRPŠ Hrabina (při ZŠ Ostravská) a ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina

Přinášíme znění smlouvy, která byla podepsána mezi ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina, p.o., zastoupenou ředitelem školy Rudolfem Fiedlerem, a SRPŠ Hrabina 1 (při ZŠ Ostravská), zastoupeným předsedkyní Miluší Ciompovou.


Stanovy

viz příloha