Informace pro rodiče - Krizové situace

Přinášíme přehled krizových situací, které mohou v chování dítěte nastat. Každá krizová situace je popsána a obsahuje i stručný návod, jak při zjištění problému u dítěte je co nejvhodnější postupovat. Jednotlivé krizové situace naleznete v příloze.

PřílohyVelikost
Alkohol.doc47.5 KB
Extremismus rasismus xenofobie antisemitismus.doc51 KB
Krádeže.doc42 KB
Kyberšikana.doc72 KB
Návykové látky drogy.doc71.5 KB
Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie mentální bulimie) (2).doc38 KB
Rizikové chování v dopravě.doc43.5 KB
Syndrom týraného dítěte - CAN.doc57.5 KB
Tabák.doc39.5 KB
Vandalismus.doc42.5 KB
Záškoláctví.doc70.5 KB