Výroční den školy

Těšínské listy, roč. VII, č. 4, 23. srpna 2013.


Indiání ve škole v přírodě

Těšínské listy, ročník VII, číslo 5, 18. října 2013. V. Potyszová


Napsali o nás

Přinášíme tři texty, které byly o naší škole zvěřejněny na stránkách regionálního tisku.

Těšínské listy, ročník VII, č. 3, 28. května 2013.


Napsali o nás

Regionální Těšínské listy v poslední době přinesly o našich školách několik informací. Přinášíme je ve znění, v jakém byly zvěřejněny:
Jedná se
1) o informaci o úspěchu našich žáků v konverzační soutěži v anglickém jazyce,
2) o zprávu projektu v ZŠ na Slezské ul. "Jaro přišlo k nám",
3) o sdělení o městském ocenění Bc. Anny Waszkové ke Dni učitelů.


Napsali o nás

V Těšínských listech, roč. VII, číslo 1, 8. února 2013, o naší škole zvěřenili hned 2 články.

Ten první se týkal projektové výuky na pracovišti na Ostravské ulici, ten druhý pak Slavnosti Slabikáře, která se uskutečnila na pracovišti na Slezské ul.

Přetiskujeme i třetí článek. Týká se Laury Raszykové, bývalé žákyně ZŠ Ostravská. Laura naší škole rozhodně dělá svými sportovními výkony naší škole čest!

Mgr. V. Potyszová, tisková mluvčí školy


Napsali o nás v Těšínských listech

Těšínské listy, roč. VI, číslo 6, 23. 11. 2012.


Co o nás napsaly Těšínské listy v dubnu 2010

V Těšínských listech č. 2 z 16. dubna 2010 o naší škole a našich žácích zveřejnili hned tři články. Můžete se s nimi seznámit i na našich www stránkách.


MF Dnes 21. 1. 2010.

O našem projektu, který proběhl ve školní družině, v Mladé frontě Dnes psali toto:


Těšínské listy 5. února 2010. Ročník IV, číslo 1.

O letošním zápisu do 1. třídy Těšínské listy napsaly.