Svatý Martin v 1.A

  Ve čtvrtek 11. 11. pro děti z 1. A. čekalo několik překvapení. Nejprve to byl dopis od našich kamarádů ze Slovenska. Zapojili se do projektu "Záložka do knihy spojuje školy". Letošním tématem byl okouzlující svět knižních příběhů, pohádek a básní. Nejprve sami vytvořili záložky s okouzlujícími příběhy a poslali je dětem na Slovensko. Pak jsme jen už čekali, kdy k nám dojdou záložky ze Slovenska. Záložky, které jsme našli v dopise, nám udělaly velkou radost, poznali jsme jejich knižní hrdiny, seznámili jsme se s městem a jazykem našich nových kamarádů pomocí pexesa, které nám poslali. Záložka nám pomáhala při čtení a plnění úkolů o Martinovi.

Velkým zážitkem pro děti bylo pečení svatomartinských rohlíčků. Děti se s chutí pustili do válení a tvoření rohlíčků. Vzájemně si pomáhali. Čekání na rohlíčky si krátili tvořením Martina a jeho bílého koně. Projektový den s Martinem jsme zakončili ochutnávkou svých rohlíčků, které nádherně voněly.

Následující den jsme se setkali s předškoláky z MŠ Hrabinská. Každý prvňáček si našel předškoláčka, o kterého se během setkání staral. Během společných aktivit se děti poznávaly a našly si nové kamarády. Těšíme se na jejich návštěvu u nás ve škole.

 Mgr. Chudecká P.


Schůzky ve 3

 Vážení rodiče,


každý rok touto dobou probíhá osobní setkání v rámci třídních schůzek. Žel minulý i letošní rok je v tomto jiný. S pedagogy jsme se zamýšleli, jak vyhovět všem opatřením, zvýšit kvalitu a zároveň nepřijít o kontakt s Vámi rodiči. Proto jsme se rozhodli uspořádat schůzky ve třech (žák - rodič - pedagog).


Schůzky budou probíhat v termínu 24.11.2021 - 8.12.2021 pro všechny ročníky naší školy. Abychom zajistili bezproblémový průběh, budou schůzky probíhat v předem domluveném termínu, který si zvolíte v rezervačním systému. Odkaz na rezervace získáte v nejbližší době od svého třídního učitele.


Celé setkání je zaměřeno na to, aby podporovalo žáka v uvědomění si zodpovědnosti za své vzdělávání. Na schůzce bude prostor pro ocenění či řešení problému, zodpovězení dotazů, společné hledání vhodné podpory, která by umožnila žákům další pokroky v jejich učení. A to vše v bezpečném prostředí bez dalších „diváků“. Pro rodiče i žáka tím vzniká diskrétní prostředí založené na vzájemné důvěře.


Tyto schůzky mohou být pro mnohé zúčastněné novinkou, ale věřím, že novinkou přínosnou, motivující a podnětnou.


Těšíme se na společné setkání.


S pozdravem

Zajac Richard, ředitel školy


Bruslení

 11.11. 2021 jsme zamířili k lednímu stadionu v Českém Těšíně a ukázali své dovednosti a kreace na ledě.

6.A i 6.B zvládly bruslení na jedničku. Akce byla velmi povedená. Všichni žáci měli úsměvy na tvářích, i když padali na ledě jako hrušky ????.

Mgr. Chowancová A.


Vánoční focení


Dne 3. 12. 2021 (dopoledne) proběhne na naší škole vánoční focení. V případě zájmu vyplňte formulář zde: https://forms.gle/m1LDfcxJJVHs5XrQA


Projektová výuka v 5A

 Projektová výuka v 5A nese téma Nekonečný vesmír.

Děti měly za úkol udělat nástěnku naší galaxie - Mléčnou dráhu. Slunce, planety, komety, asteroidy a meteory, černé díry, hvězdokupy... Sluneční soustava se jim velmi povedla.

Dále si vytvořily souhvězdí dle svých znaků zvěrokruhů. Teď už jen nasednout do rakety a odstartovat vzhůru k výškám.


Logická olympiáda

V měsíci říjnu jsme se připojili do dalšího ročníku Logické olympiády, soutěže pořádané Mensou ČR, do které se přihlásilo přes 75 tisíc žáků z celé republiky. Z naší školy se zapojilo 12 žáků, a to především prvňáčci, kteří si vyzkoušeli samostatný a kreativní přístup k úlohám, v nichž nerozhodují znalosti, ale schopnost samostatného logického uvažování a pohotového rozhodování.
V této olympiádě, která často objevuje skryté talenty, o nichž někdy ani třídní učitelé nemají tušení, se zcela nejlépe umístil Samuel Nawrat z 1. B (celkové pořadí 1.–120. místo, kvantil 97,61) a Vojtěch Minarík z 1. A (celkové pořadí 121.–330. místo, kvantil 90,98).
Přestože žáčci nejmladší kategorie do krajského kola nepostupují, všem šikovným řešitelům gratulujeme a doufáme, že se zúčastníte i dalších ročníků.

Mgr. Pavel Buchta


Dýňový týden

 Od 18.-22.11.2021 probíhal na naší škole dýňový týden.

Děti dlabaly dýně, kreslily, malovaly a vyráběly... Některé třídy pekly dýňove muffiny, některé vařily dýňovou polévku...

Na druhém stupni vznikla malá výstava dýní, které jsme na školním pozemku vypěstovali.

Před zadním vchodem do školy vzniklo dýňove zátiší se strašákem, které vyrobily děti z 1. oddělení ŠD. Celý tento úžasný týden zakončila dýňová párty ve školní družině.


Testování - COVID - listopad 2021

 Přinášíme informace k testování na Covid-19 v listopadu 2021 .....ZDE