Aktuální informace pro rodiče

 Vážení zákonní zástupci,

dne 28. února 2021 dojde k ukončení aktuálně vyhlášeného nouzového stavu. Ve věci jeho případného prodloužení zatím nebylo rozhodnuto, v současné době probíhají jednání o nastavení dalších opatření vzhledem k pokračujícímu nepříznivému vývoji epidemické situace v naší republice.

Věřím, že Vás budeme moci v co nejkratší době informovat o dalším postupu. Sledujte prosím naše webové stránky, kde naleznete aktuální informace.

Mgr. Bc. Richard Zajac, ředitel školy