Cvičný evakuační poplach

 Ve čtvrtek 21. 10. 2021 se uskutečnil na obou pracovištích ZŠ cvičný evakuační poplach.

Smyslem poplachu bylo, aby si žáci i učitelé připomněli únikové východy ze školy při vyhlášení požáru či jiné mimořádné události. Také si všichni zopakovali, jak se při takové události zachovat a co dělat. Budeme věřit, že zůstaneme jen u nácviku a že nebudeme nikdy řešit skutečný požár či jinou mimořádnost.

Vedení školy