Dar SRPŠ

Na konci června nás SRPŠ Hrabina obdarovalo knihami do naší školní knihovny. Získali jsme dvacet knih pro společnou četbu a dvě krásné obrázkové encyklopedie.
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci i v tomto školním roce.

Pedagogové I. st.