Exkurze do Pony klubu ve Vělopolí

Na konci května se druháčci vydali do nedaleké vesničky Vělopolí. Čekala je exkurze ve stáji Pony klub Jurášek. Těšili se na to, že se projedou vláčkem a také na svých koloběžkách. Z vláčku nebylo nic, jelikož měl výluku, a tak nás do Ropice převezl autobus. Z Ropice nás čekala cesta cca 4 km do Vělopolí. Cesta je klidná, proto si děti směly vzít své oblíbené koloběžky. Cestou si je také půjčovaly.

Děti byly skvělé, ukázněné, respektovaly pravidla, která jsme si předem stanovili, abychom se vyhnuli jakýmkoli nebezpečím a úrazům.

Ve stáji jsme si dali svačinku a hned se pustili do čištění poníků. Skvělými instruktorkami byly koňařky: z deváté třídy: Iva Lacková, Kikča Wrublová a Barča Kotásková a také bývala žákyně Lucie Kotásková. Děti poníky kartáčovaly, česaly jim hřívy a ocasy a vše, co k tomu patří. Milým zpestřením byl také Edi, zdejší pejsek. No a pak se začalo jezdit, běhat po lese a nakonec i skákat na trampolíně…

Byl by to sám o sobě pestrý zážitek, ale ještě jsme měli být obohaceni o jeden, naštěstí až na sám konec při vystupování z autobusu. Pořádná průtrž mračen. Některé děti se bouřky bály a začaly plakat. Nakonec se nám podařilo dostat se ve zdraví ke škole. Děkuji všem, kteří na nás mysleli a drželi nám palce.

Mgr. Lenka Činčalová