Hasík – beseda pro druháky

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje od roku 2005 systematicky realizuje na území Moravskoslezského kraje preventivně výchovný program „Hasík CZ - Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“.
V pátek 12.4. se žáci druhých ročníků této besedy zúčastnili. Dozvěděli se, jak se zachovat, hoří-li u nás v domě, jak přivolat pomoc, prohlédli si zásahový oblek, vybavení a výstroj hasiče. Zopakovali si důležitá telefonní čísla, co znamená zvuk sirény, co dělat při zvuku sirény a jak se vybavit při opuštění bytu. Děti se také aktivně zapojily do modelových situací. Nejvíce se žákům líbilo vyzkoušet si přilbu a hasičské oblečení.
Mgr. Gabriela Koždoňová, vedoucí pedagog