INFORMACE PRO RODIČE I ŽÁKY

 Vážení rodiče,

na základě aktuálně dostupných informací z MŠMT zůstanou školy i po zrušení nouzového stavu v ČR ve stejném režimu jako doposud, tzn. 1. a 2. ročníky formou prezenční výuky, zbylé ročníky distančně.


Mgr. Bc. Richard Zajac, ředitel školy