Interaktivní technologie pro výuku

Podpora ICT vzdělávání pedagogů- Interaktivní technologie pro výuku

je název projektu, na jehož realizaci získala naše škola grant z fondů evropské unie. Finance byly poskytnuty v rámci projektu Erasmus +, klíčová aktivita KA 1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců: Projekty mobility osob / Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ) http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/

Cílem tohoto projektu je podporovat učitele v dalším vzdělávání , které je v souladu s celkovou strategií rozvoje naší školy a s ICT plánem školy. V jeho rámci se 3 pedagogové z pracoviště Slezská zúčastnili vzdělávacího kurzu The Digiteachers v irském Dublinu v období 29.3.- 4.4. 2015 a jejich úkolem bude následně předat osvojené poznatky svým spolupracovníkům ve škole. Obsahem kurzů byly on- line nástroje, které mohou učitelé využívat v přípravě na vyučování , v průběhu vyučovacích hodin a které zprostředkovávají spolupráci se žáky on line, dále aplikace, jenž umožňují vytváření prezentací, testů, pracovních listů, apod. V závěru získali účastnici certifikáty o úspěšném absolvování kurzu. Měli jsme také možnost diskutovat s kolegy z jiných zemí o podmínkách vzdělávání na našich školách, o práci učitelů, o způsobech, jak a do jaké míry využívají moderní technologie ve své práci se žáky a pří spolupráci s kolegy. Součástí programu byla také prohlídka historické části Dublinu a návštěva zahrad Powerscourt estate.
Mgr. Helena Lazarová, autorka projektu