KONÁNÍ TŘÍDNÍCH SCHŮZEK A VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

 Vážení rodiče, zákonní zástupci,

ve čtvrtek 28. 11. 2019 se budou konat od 16,15 hod. třídní schůzky k prospěchu a chování žáků za III. čtvrtletí šk. roku 2019/2020 v obou základních školách.
Zároveň bych rád pozval všechny do vestibulu ZŠ Slezská, kde byla v minulých dnech zahájena interaktivní výstava k 30. výročí sametové revoluce. Prohlédnout si ji můžete v přízemí pavilonu B.

Rodiče žáků 7. - 9. ročníku ZŠ Slezská bych rovněž rád pozval na besedu se zástupci Modrého kříže Český Těšín, která se bude věnovat tématu " Prevence, aneb co dělat, abych minimalizoval/a riziko užívání drog u dítěte" Beseda se uskuteční od 15,30 hod. ve třídě VI.C
V době konání třídních schůzek proběhnou ve vestibulu obou základních škol doplňovací volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků. Volby se uskuteční v době od 16,00 do 18,00 hod. Výsledky voleb se zveřejní v pátek 29. 11. 2019.

Těším se na setkání s Vámi,

Mgr. Bc. Richard Zajac, ředitel školy