Městské kolo recitační soutěže

12. 3. odpoledne se sešli recitátoři našich škol, aby nám již tak prosluněný den, ještě více prozářili svým recitačním umem a krásnými texty. Soutěžilo se ve 4 kategoriích. Čekalo nás milé překvapení, protože jsme ve dvou kategoriích obsadili dvě 1. místa a jedno 3. místo. Blahopřejeme umístěným a zároveň děkujeme všem zúčastněným žákům.

Recitovali: David Vician( ZŠ Slezská), Bára Trzaskaliková ( ZŠ Slezská), Kristýna Dudová (ZŠ Ostravská), Matěj Šimik (ZŠ Slezská),Simona Kaletová (ZŠ Ostravská), Zuzana Slobodová (ZŠ Ostravská)

Dva recitátoři David Vician a Matěj Šimik postupují do okresního kola, které se koná v Havířově.
Držíme palce!
Umístění:
1. kategorie – 1. místo David Vician (ZŠ Slezská), 3.místo Kristýna Dudová (ZŠ Ostravská)
2. kategorie – 1. místo Matěj Šimik (ZŠ Slezská)

V. Ševečková