Podepsána smlouva mezi SRPŠ Hrabina (při ZŠ Ostravská) a ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina

Přinášíme znění smlouvy, která byla podepsána mezi ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina, p.o., zastoupenou ředitelem školy Rudolfem Fiedlerem, a SRPŠ Hrabina 1 (při ZŠ Ostravská), zastoupeným předsedkyní Miluší Ciompovou.