Podzimní Muzikohrátky

 
Na konci měsíce září nás již podruhé navštívila paní Vladimíra Gavlasová se svým hudebním představením Muzikohrátky, kterého se zúčastnily všechny třídy 1. stupně. Děti si získala hrou na nejrůznější hudební nástroje, které jim posléze také představila. Největší zájem vzbudil lidový hudební nástroj brumle, prastarý australský nástroj frčák (bullroarer), úžasný melodický nástroj sundrum nebo indiánský šamanský buben.

V druhé polovině lekce poslouchání vystřídala naše aktivní činnost. Děti nejprve rozezvučily své tělo tleskáním a pleskáním, zakrátko dostaly svou příležitost i hlasivky. Mezi největší lákadlo patřilo bubnování. Muzikoterapeutické představení bylo pro děti velmi uklidňující a taky zábavné, když jsme se navzájem pozorovali, jak se někdy obtížně trefujeme do správného rytmu.

Děkujeme za krásné dopoledne plné hudby a doufáme, že si takovouto netradiční hodinu hudební výchovy zopakujeme zase příště.

Mgr. Pavel Buchta