Předvánoční dílničky ve IV.A

Předvánoční dílničky s rodiči ve IV. A

Ve čtvrtek 16. listopadu 2017 odpoledne se sešla skupina dětí s několika obětavými maminkami a jedním tatínkem ve škole, aby společně vyrobili sváteční vánoční svícínky z přírodnin. Jak je to ve IV. A obvyklé, děti přišly do školy opět rády a s elánem. Všechny potřeby zajistily maminky a dětem připadl důležitý úkol - tvořit. Že jim to opravdu šlo, to není třeba komentovat, stačí se podívat na přiložené fotky. Rozhodně to mohou potvrdit i sourozenci čtvrťáků, i oni zaujatě pracovali. Dvě hodinky v učebně uběhly jako nic, zhotovené svícny se uložily do košů a beden k přechování do dne městského jarmarku. Pro ukrácení chvíle čekání na rodiče jsme si společně zazpívali. Vždyť v pátek se nešlo do školy!

Velké poděkování patří rodičům: paní Dubské, paní Heclové, paní Kiszové, paní Klementové, paní Niemczykové, paní Pszczolkové, paní Šlapotové a panu Hálkovi.

Děkují děti IV. A s tř. učitelkou V. Potyszovou