Předvánoční jarmark na pracovišti ZŠ Ostravská

Předvánoční jarmark 2015

Prosincový jarmark jsme letos připravovali již jako jedenáctý v pořadí. Změny, které byly zavedeny, průběhu této školní slavnosti jistě prospěly. Sváteční dětský program probíhající na schodech vchodu do školní jídelny přinesl mnohem více prostoru pro diváky, prodej výrobků dětí a občerstvení ve vánočně vyzdobené místnosti na Zelené ulici slavil úspěch. Velké množství návštěvníků z řad rodičů, příbuzných našich dětí i bývalých žáků školy nás velmi těšilo.
DĚKUJEME rodičům, kteří se jako členové vedení SRPŠ postarali o vynikající přípravu jarmarku, bez jejich pečlivé práce by se jeden z nejkrásnějších školních svátků neuskutečnil. Děkujeme učitelkám za přípravu vánočního kulturního programu, za přípravu všech prodejních výrobků a za veškerou organizaci. Poděkování patří také vedoucí školní jídelny paní Ireně Hnyluchové, panu školníkovi Michalu Pawerovi, žákům VII. A jako vzorným „prodavačům“ a paní uklízečce. Důležité je připomenout také rodiče z jednotlivých tříd, kteří připravili a napekli zákusky a jiné dobroty jako sponzorské dárky pro prodej. Děkujeme za vstřícnost.
Mgr. Vlasta Potyszová

Je úterý a jdeme na jarmark. Rodiče mě vysadili před jídelnou, kde jsme zpívali. Při programu stály přede mnou dva zvonky a za mnou dva zvonky. Když se to rozzvonilo, bolely mě obě uši. V programu byly tři písně, kdy jsme hráli na zvonečky. Paní, která to s námi nacvičila, si je přivezla z Ameriky. Ukázala nám, jak se na ně zvoní a jak se ztišují. Hráli jsme podle karet, na kterých nám ukazovala různé barvy zvonečků. Byly tam tmavě modré, světle modré, žluté, červené, fialové, červené s proužkem, oranžové a zelené. Všichni nás za program chválili. Jarmark byl moc pěkný.
Vojtěch Krucina, Apolonia Miervová, Lejla Turoňová, Ellen Prunnerová, IV. A

Tento jarmark byl ten nejkrásnější. Přišli se k nám podívat i někteří loňští deváťáci. V jídelně bylo více prostoru a lidé se mohli volněji pohybovat. Hned po programu se všichni zvenku nahrnuli dovnitř a hrnuli se na nás ze všech stran. Zpočátku byl chaos, skoro nic jsme nestíhali. Přišla moje babička a začala nám radit, kam si co máme dát. Měla pravdu, krabici s penězi jsme měli na židli a to nebylo dobré místo. Ale zvládli jsme to. Prodávali jsme podkovy, andělíčky, soby, stromečky z balicího papíru, proutěné stromečky, které byly skoro hned vyprodané, malá mýdla a jiné výrobky. Naše třída měla k prodeji jen jediný výrobek – magnetové srdce. To jsme nemohly (Kristina, Nicole, Iva) tak nechat! Sešly jsme se v jednom odpoledni a vyrobily sněžítka jako loni. Prodala se za čtvrt hodinky. Zachránily jsme naši třídu! Jarmark se nám moc líbil. Všichni se těšíme na příští rok! Chtěli bychom opět prodávat.
Hodnotili společně žáci VII. A