Pythagoriáda 2021

 Úspěchy našich žáků v okresním kole matematické soutěže
Pythagoriáda 2021

7. a 8. prosince 2021 proběhlo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda, kterého se
zúčastnilo našich 7 úspěšných řešitelů školního kola této soutěže.

2 žáci naší školy získali v okresním kole skvělá umístění.

ONDŘEJ KRZYŽÁNEK ze 6.ročníku, pracoviště Ostravská, skončil na 1.místě
a LAURA MIKSCHOVÁ z 9.ročníku, pracoviště Slezská, obsadila 2.místo.

Oběma vítězům blahopřejeme a přejeme hodně dalších matematických úspěchů!

Mgr.Romana Klimszová