Pythagoriáda 2022

V týdnu 17. - 21. 10. proběhlo na naší škole školní kolo Pythagoriády.
Pythagoriáda je tradiční matematickou soutěží, která je určena pro všechny žáky 6. až 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Z naší školy se této soutěže zúčastnilo přes 60 vybraných žáků. Žáci s bodovým hodnocením od 9 do 15 bodů postupují do okresního kola, které se koná 22. 11. 2022.

Nejvyššího počtu bodů dosáhli žáci Ondřej Krzyžánek ze VII.B – 13 bodů, Matyáš Gryga z VIII.B – 12 bodů, Vítek Tomiczek z VIII.A – 9 bodů a Tereza Macurová z IX.A – 9 bodů. Gratulujeme k postupu do okresního kola a všem zúčastněným děkujeme za účast a za zájem o matematiku.

Mgr.Romana Klimszová, MO matematiky