Schůzky ve 3

 Vážení rodiče,


každý rok touto dobou probíhá osobní setkání v rámci třídních schůzek. Žel minulý i letošní rok je v tomto jiný. S pedagogy jsme se zamýšleli, jak vyhovět všem opatřením, zvýšit kvalitu a zároveň nepřijít o kontakt s Vámi rodiči. Proto jsme se rozhodli uspořádat schůzky ve třech (žák - rodič - pedagog).


Schůzky budou probíhat v termínu 24.11.2021 - 8.12.2021 pro všechny ročníky naší školy. Abychom zajistili bezproblémový průběh, budou schůzky probíhat v předem domluveném termínu, který si zvolíte v rezervačním systému. Odkaz na rezervace získáte v nejbližší době od svého třídního učitele.


Celé setkání je zaměřeno na to, aby podporovalo žáka v uvědomění si zodpovědnosti za své vzdělávání. Na schůzce bude prostor pro ocenění či řešení problému, zodpovězení dotazů, společné hledání vhodné podpory, která by umožnila žákům další pokroky v jejich učení. A to vše v bezpečném prostředí bez dalších „diváků“. Pro rodiče i žáka tím vzniká diskrétní prostředí založené na vzájemné důvěře.


Tyto schůzky mohou být pro mnohé zúčastněné novinkou, ale věřím, že novinkou přínosnou, motivující a podnětnou.


Těšíme se na společné setkání.


S pozdravem

Zajac Richard, ředitel školy