Schůzky zákonných zástupců ve škole

 Vážení rodiče,

dovoluji si některé z vás pozvat na schůzky s třídními učitelkami a vychovatelkami školní družiny dne 11. 9. 2018

15,30 - třídní schůzka rodičů žáků I. A ve třídě I. A
16,00 - společná schůzka rodičů všech žáků, kteří navštěvují školní družinu ve školní družině ZŠ Ostravská ( účast nutná - platba za ŠD, bezhotovostní platby rodičů na účet žáka, provoz školní družiny)

Mgr. Bc. Richard Zajac, ředitel