Setkání s vědcem


27. 4. 2021 se uskutečnilo online setkání V. B s odborníkem ve výuce. Děti na hodině vlastivědy měli možnost debatovat s panem Mgr. Petrem Brožem, Ph.D., který působí od roku 2010 jako vědecký pracovník na Oddělení geodynamiky, kde se věnuje výzkumu sopečné činnosti napříč sluneční soustavou. Specializuje se na projevy sopečné činnosti na povrchu Marsu; převážně na malá sopečná tělesa vznikající při krátkodobé sopečné aktivitě vlivem odplyňování magmatu.

Děti při online hodině kladly různé otázky. Prozkoumali jsme polární záři. Jak a kde vzniká, kde ji můžeme pozorovat a proč? Co to je magnetické a gravitační pole. Dále jsme proletěli sluneční soustavou, přistáli jsme na Marsu i Měsíci. Zjistili jsme, proč je na Zemi život. Čemu všemu za tento život vděčíme. Které faktory ovlivňují život na planetách. Nakonec hlavně kluky zajímaly katastrofické scénáře žití a přežití naší planety Země. Střety s asteroidy, výbuchy hvězd a planet, červení trpaslíci, černé díry.

Dětem se beseda líbila. Určitě využijeme znovu.  Mockrát děkujeme.

Jolana Kantorová