Složení nové Školské rady při ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina, p.o.

Vážení přátelé,

školním rokem 2014/2015 skončilo funkční období minulé školské rady. Ve volbách do nové školské rady byli za zákonné zástupce a za pedagogy zvoleni 4 zástupci, 2 členové byli přímo jmenování městem Český Těšín jako zřizovatelem základních škol na Ostravské a na Slezské ulici.

Zde přinášíme složení nové školské rady:

Lucie BURY, Ing., zástupce zřizovatele

Lucie GÓRECKÁ, za zákonné zástupce

Karel KULA, zástupce zřizovatele

Barbara RASZYKOVÁ, Mgr., za pedagogy škol

Pavla ŠLAPOTOVÁ, za zákonné zástupce

Helena WARCOPOVÁ, Mgr., za pedagogy školy

Na první schůzce výboru byla předsedkyní školské rady zvolena Mgr. Barbara RASZYKOVÁ.