Světový den vody - literární a výtvarná soutěž

 Na konci března vyhlásila Základní škola Opava u příležitosti Světového dne vody literární a výtvarnou soutěž pro žáky mateřských škol, základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií. Téma soutěže: Voda pro život.

Zúčastnily se třídy 5.A a 8.A.

V literární části získal Daniel Zagorec 2. místo v kategorii 1.stupeň ZŠ, Anna Elen Pszczolková získala Čestné uznání v kategorii 1. stupeň ZŠ.

Ve výtvarné části získaly 5. místo Štěpánka Wrublová a Timea Szeligová.