ÚPRAVA DÉLKY VYUČOVÁNÍ

Vzhledem k tomu, že podle některých předpovědí počasí může vystoupit ve čtvrtek 21.června 2018 venkovní teplota ovzduší ke 30°C a tyto teploty se dají očekávat i ve třídách a dalších učebnách ZŠ Ostravská, rozhodl zástupce ředitele školy Mgr. Karel Pastrňák v souladu s opatřením ředitele školy pro případ vysokých venkovních teplot ze dne 1. června 2018 o úpravě délky vyučování takto:

Ve čtvrtek 21. června 2018 bude doba vyučování ve třídách ZŠ Ostravská upravena takto:

Vyučování ve třídách 1. stupně bude ukončeno v 11:30 hod, ve třídách 2. stupně ve 12:00 hod.

V době vyučování bude pro děti zajištěn pitný režim. Výdej jídel a provoz ve školních družinách se nemění.

20. června 2018                                                     Mgr. Karel Pastrňák, statutární zástupce ředitele