Velký úspěch v olympiádě v AJ

Jen dva body nás dělily od vítězství!

Ve čtvrtek 13. února 2014 proběhlo okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce v Havířově na ZŠ 1. máje. Naši školu reprezentovali vítězové školního kola – v mladší kategorii Tomáš Adamek (VII. A, pracoviště Ostravská), ve starší Tomáš Ptoszek (VIII.A, pracoviště Ostravská).
Soutěžící měli nelehký úkol: gramatický test, poslech a konverzaci na vylosované téma. Oba chlapci ve velké konkurenci žáků základních škol a gymnázií si vedli výborně. Tomáš Adamek se umístil 5. – 6. místě – hned po studentech gymnázií. Musel také krátce pohovořit s porotou a jeho výkon si zaslouží pochvalu.
Ještě lépe uspěl Tomáš Ptoszek. Obsadil krásné druhé místo. Jako žák osmé třídy měl situaci ztíženou, protože většinu soutěžících tvořili žáci devátého ročníku. Ti na rozdíl od něj mají probranou i náročnější gramatiku. Letošní vítěz získal jen o dva body navíc v gramatickém testu. Nicméně Tomáš velmi zaujal a nadchl porotu svým mluveným projevem a vystupováním. Již ve školním kole dokázal, že je na úrovni mnohých středoškolských studentů. Věříme, že v příštím roce se stane vítězem.
Oběma chlapcům srdečně blahopřejeme a doufáme, že je neopustí chuť a nadšení učit se tomuto světovému jazyku.

Mgr. Ellen Polaino