Víme, v čem žijeme? (Vzdělávací projekt)

Víme, v čem žijeme?

Na to se snažili odpovědět nedávno žáci deváté třídy ZŠ Hrabina, pracoviště Ostravská. V polovině prosince 2012 získali možnost v rámci mezipředmětového projektu „ Bakterie mezi námi“ odebrat biologické vzorky různých školních zákoutí. Jelikož zapojili do projektu i ostatní učitele, ti jim určili dle svého názoru „kritická místa“ školy dávající po prozkoumání na titulní otázku odpověď. Vzorky byly sesbírány všude možně: od obalů třídních knih, mobilů, přes povrchy lavic či madel ledničky v žákovské kuchyňce až po podlahy a nášlapné plochy schodišť. Následovala vzácná možnost přímého kontaktu žáků s odborníky laboratoře Laborex, největší diagnostické laboratoře v Ostravě, která vyšetřuje biologické vzorky v oblasti mikrobiologie, biochemie, hematologie, imunologie a alergologie.
Neslavným vítězem bádání se stala houbička v žákovské kuchyňce, na které bylo prokázáno nejvíce druhů bakterií, což se dalo očekávat, protože vlhké prostředí houbičky napomáhá přežívání mnohdy i zdraví ohrožujících mikroorganismů. Pekvapivé byly i výsledky porovnání čistoty povrchu podlahy ve třídách a povrchů žákovských lavic, třídní knihy či předmětů denní potřeby. I když vyšetření vzorků sloužilo jako školní projekt pro lepší představu žáků, jeho výstupy zaujaly i dospělé a inspirovaly k úpravě postupů při úklidu školy a péči o školní prostředí.
Vlasta Potyszová, Ester Haroková, vyučující

Na závěr uvádíme postřehy žáků:

* U nás ve třídě se dá jíst i z podlahy, vlastně jen z podlahy, rovněž tak ze schodů na schodišti.
* Klávesnice ve sborovně je jedna z nejčistších. * Třídní kniha je v podstatě velmi nebezpečná věc.
* Nejzajímavější byl průzkum spolužákovy průpisky, přičemž se zjistilo, že je hostitelem „smrtelně“ nebezpečné bakterie.
* Není nad čistotu mého mobilu. WOW! * Ředitelna byla naprosto čistá.
* Dozvěděli jsme se zajímavé informace o alergiích.
* Už vím po jak dlouhé době je ještě v organismu zjistitelné požití drogy. Proboha !
* Měli jsme pláště a všichni jsme také dostali roušky.
* Pěkné prostředí. Zajímavé přístroje.
* Vysoce zajímavé a poučné. Hodně odborníků. No a co říci závěrem? Slova některých žáků to přesně vystihují:
* Někteří z nás by se mohli v budoucnu takové práci věnovat. Taková práce by se moc líbila.
* Zajímavá exkurze, kterou bych si ráda zopakovala.
žáci IX. A