Výsledky přijetí žáků do první třídy ve školním roce 2020/2021

 Vážení zákonní zástupci,

všem žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání do 1.třídy bylo vyhověno. Od školního roku 2020/2021 bylo přijato k základnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina příspěvkové organizaci 74 uchazečů a to takto:

Děkuji za váš zájem a spolupráci a přeji nám všem pevné zdraví.

Mgr., Bc. Richard Zajac

ředitel ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina, p.o.

Tabulka z přílohy: