Zpěváček 2019

Ve středu 6.2. 2019 se uskutečnilo na ZŠ Slezská školní kolo tradiční soutěže ve zpěvu slezských lidových písní – Zpěváček.
Učebna, ve které soutěž probíhala, se zaplnila malými i velkými zpěváčky i jejich rodinnými příslušníky, kteří přišli děti podpořit.
Účast byla letos hojná, sešlo se 23 soutěžících z obou škol – ZŠ Ostravská a ZŠ Slezská. Děti byly rozděleny do tří kategorií na základě stanovených pravidel soutěže – podle ročníku narození.
Po úvodním slovu pana zástupce a paní učitelky přišla dětem pro povzbuzení zazpívat Eliška Žákovčíková z 6 B, dlouholetá účastnice těchto soutěží.
A pak už začalo soutěžní klání. Porota měla náročné rozhodování, zpěváčci byli snaživí a všichni své vystoupení zvládli.
Z každé kategorie však mohli být vybráni jen tři nejlepší, za každou z obou škol, ale potlesk a malá sladká odměna čekaly na každého.
A zde jsou již konečné výsledky:
I. kategorie:
1. místo: Lucie Kulová 1.A – ZŠ Ostravská
2.místo: Nela Zátorská 1.C – ZŠ Slezská

II. kategorie:

ZŠ Ostravská:
1.místo: Stella Sirotová 2.B
2.místo: Filip Švančara 2.A
3.místo: Agáta Novotná 2.A

ZŠ Slezská:
1.místo: Tereza Rákočí 3.B
2.místo: Eliška Hlaváčová 2.C
3.místo: Liliana Rašková 2.C

III. kategorie:

ZŠ Ostravská:
1.místo: Terezie Slobodová 3.A
2.místo: Olga Miervová 4.A
3.místo: Eliška Krzysová 3.A

ZŠ Slezská:
1.místo: Barbora Samiecová 5.C
2.místo: Marie Huczalová 5.C
3.místo: Matěj Šimík 5.B


Blahopřejeme všem, kteří se soutěže zúčastnili, umístěným gratulujeme k pěkným výsledkům a postupujícím přejeme vše dobré v městském kole soutěže, které se uskuteční 27.2.2019 na KaSS v Českém Těšíně.
Mgr.M. Slobodová