Zajištění péče o děti zaměstnanců vybraných profesí - od 1. 3. 2021

 

Zápisové lístky a prohlášení o bezinfekčnosti jsou ke stažení níže nebo pro Vás budou připraveny na místě. 

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti

Zápisový lístek

Seznam potřeb ZŠ


Uzavření škol od 1. 3. 2021

 

 

Mgr. Jaroslav Šlehofer
zástupce ředitele školy


Aktuální informace pro rodiče

 Vážení zákonní zástupci,

dne 28. února 2021 dojde k ukončení aktuálně vyhlášeného nouzového stavu. Ve věci jeho případného prodloužení zatím nebylo rozhodnuto, v současné době probíhají jednání o nastavení dalších opatření vzhledem k pokračujícímu nepříznivému vývoji epidemické situace v naší republice.

Věřím, že Vás budeme moci v co nejkratší době informovat o dalším postupu. Sledujte prosím naše webové stránky, kde naleznete aktuální informace.

Mgr. Bc. Richard Zajac, ředitel školy

 


INFORMACE PRO RODIČE I ŽÁKY

 Vážení rodiče,

na základě aktuálně dostupných informací z MŠMT zůstanou školy i po zrušení nouzového stavu v ČR ve stejném režimu jako doposud, tzn. 1. a 2. ročníky formou prezenční výuky, zbylé ročníky distančně.


Mgr. Bc. Richard Zajac, ředitel školy


13. ročník soutěže Bobřík informatiky


I přes náročné podmínky vyučování formou distanční výuky se naše škola opět letos v listopadu zapojila do dalšího celostátního kola soutěže Bobřík informatiky.
Velmi proto děkujeme VŠEM žákům, kteří otázky vyplnili a gratulujeme k získání titulu.

Úspěšný řešitel následujícím soutěžícím: /Jména jsou uvedená v pořádí dle počtu dosažených bodů /

Kategorie MINI/4-5. tř.:

Rajtrová Victoria, Viktor Baron, Jiří Bernatík, Matěj Drobisz, Ondřej Krzyžánek, Lucie Tříšková, Tomáš Horňák, Julie Elen Kaczmarczyková, Matouš Gryc, Matěj Majewski, Artur Vankát , Adéla Krzyžanková, Sindy Žváková, Lukáš Bruk, Kristýna Mynařová , Michal Uhlář, Ladislav Ledvoň, Jakub Niemczyk, Nikola Škorvánková, Valentýna Havlíčková,
Eliška Hlavačová, Tomáš Taska, Natálie Berglowiecová, Aneta Labudková, Sarah Harenžláková, Oliver Vacek, Richard Smuž

Kategorie Benjamin/6.- 7. tř.:

Lukáš Kula, Jan Stavarský, Mathias Polaino, Adam Labudek, Vít Tomiczek, Zuzana.Heinzová, David Humplík, Matušínská Klára, Martin Postuwka, Jan Kapusta, Daniel Zlámal, Kateřina Křístková, Elen Pastrňáková, David Liszka, Nela Wantulokova, Jakub Boháč

Kategorie Kadet/8.-9.tř.:

Laura Mikschová, Denisa Franioková, Marek Szkandera, Helena Krzyžánková, Taťána
Cviková, Karolína Křupalová, Lucie Vávrová, Johana Krejčí, Viktorie Kochová , Ema Šlehoferová, Mikuláš Černohorský, Michal Farník

Nejvyššího počtu bodů za školu -192- dosáhla žákyně Victoria Rajtrová ze ZŠ Ostravská.

Všem zúčastněným ještě jednou děkujeme! Na všechny se těšíme ve 14. ročníku 2021!

Mgr. Helena Lazarová, Mgr. Dagmar Nováková

Zapojeným učitelům děkujeme za organizační výpomoc.