Na vlastní kůži

 Začátkem září se 9.A zúčastnila projektového dne „Na vlastní kůži“. Děti si prošly 5 stanovišť, ve kterých se ledacos naučily anebo přinejmenším si osvěžily informace.
První stanoviště – zdravověda. Umělé dýchání, pomoc a ošetřování zraněných při hromadných nehodách, zastavení krvácení, šok a ochrana vlastního zdraví.

Na dalším stanovišti jsme se setkali s policejními složkami. Pomocí speciálně upravených brýlí jsme si vyzkoušeli, jak vidí člověk opilý nebo pod vlivem různých omamných látek. Další stanoviště bylo zaměřeno na žáky, kteří by si chtěli udělat řidičské průkazy na motorku nebo profesní řidičské průkazy. Na poslední stanoviště se všichni těšili nejvíce. Simulace dopravní nehody a přetočení auta o 360°. Žáci, jako 4-členné posádky, se připoutali pásy v autě a obsluha trenažéru je několikrát protočila a nechala viset vzhůru nohama. Nepopsatelný zážitek. Všichni jsme se shodli, že bychom se nikdy nechtěli ocitnout v této situaci.

Mgr. Kantorová J.

 


Biojarmark

 Ve čtvrtek 19.9 se konal na Albrechtově střední škole Biojarmark. Ovoce a zelenina, uzeniny, kvaskový chleba, med a marmelády lákaly všechny účastníky této akce. Bylinkové čaje, přírodní ovocné mošty, kafíčko k domácím koláčům.
Děti si mohly pohladit domácí zvířátka (králíky, husy, slepice, krocany, kozu). Někteří vyzkoušeli jízdu na ponících. Ukázka zemědělské techniky zaujala kluky. Pro děvčata byla připravená podzimní květinová dekorace.
Bohatý doprovodný program zaujal nejen ty nejmenší. Vyzkoušeli jsme si, jak se kdysi mlela mouka a loupala kukuřice. Připomněli jsme si důležité zemědělské plodiny, poznávali semínka těchto rostlin. Závěr patřil ochutnávce zdravého cukroví. Už se těšíme na příští ročník této akce.

Mgr.Kantorová Jolana


Náboženství

 Nepovinný předmět – Římskokatolické náboženství bude probíhat na ZŠ Ostravská od 1.10. 2019 vždy v úterý:

1.-3. třída 13.05 -13.50 a 4.-6. třída.14.00 -14.45.

Mgr. Martina Slobodová


Třídní schůzky

 Vážení rodiče, zákonní zástupci,

dovoluji si vás pozvat na informační třídní schůzky, které proběhnou v úterý 24. 9. 2019 od 16,30 hod. na obou ZŠ.

Před třídními schůzkami se uskuteční schůze SRPŠ, o které Vás bude informovat výbor SRPŠ.

Mgr., Bc. Richard Zajac, ředitel školy


Dar SRPŠ

Na konci června nás SRPŠ Hrabina obdarovalo knihami do naší školní knihovny. Získali jsme dvacet knih pro společnou četbu a dvě krásné obrázkové encyklopedie.
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci i v tomto školním roce.

Pedagogové I. st.


Nabídka kroužku pro děti 1. stupně

 Veselá věda

KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ: kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ. Přihlášky a více informací na: www.veselaveda.cz
Pro školní rok 2019/20 nové pokusy, nové pomůcky.

Letos od 30.září, 1x týdně, 60 minut, 15 lekcí za pololetí, 1460 Kč / pololetí 

 Termíny pro jednotlivá pracoviště:

Ostravská -  úterý 13.30 – 14.30

Slezská -  úterý 15.00-16.00


Organizace školního týdne 2. 9. - 6. 9. 2019

Datum den třídy text
2. 9. 2019 pondělí 1. ročník Zahájení šk. roku ( do 8.35)
    2.- 9. ročník Zahájení šk. roku ( do 9.00)
3. 9. 2019 úterý 1. ročník dvě vyuč. hodiny ( do 9.30)
    2.- 9. ročník čtyři vyuč. hodiny (do 11.30)
4. 9. 2019 středa 1. ročník dvě vyuč. hodiny ( do 9.30)
    2.- 5. ročník čtyři vyuč. hodiny (do 11.30)
    6. - 9. ročník pět vyuč. hod. (do 12.25)
5. 9. 2019 čtvrtek 1. ročník tři vyuč. hod. ( do 10.35)
    2. - 5. ročník čtyři vyuč. hodiny (do 11.30)
    6. - 9. ročník pět vyuč. hod. (do 12.25)
6. 9. 2019 pátek 1. - 5. ročník čtyři vyuč. hodiny (do 11.30)
    6. - 9. ročník pět vyuč. hod. (do 12.25)

 


Těšínské GO! Cieszyńskie GO!

Naše škola se s velkou chutí zapojila do projektu Těšínské Go! Cieszyńskie GO!, který měl za cíl podpořit výuku o našem regionu ve všech jeho sférách. V rámci projektu byly realizovány vzdělávací stezky pro učitele, vzniklo portfolio pro žáky 9. ročníků a také vzdělávací hra, která zábavnou a hravou formou seznámila žáky 2. stupně naší školy s krásami, pamětihodnostmi a na první pohled neviditelnými zajímavostmi jejich rodného kraje.
Kořeny každého z nás jsou spojeny s krajinou, kulturou a lidmi. Rodný kraj a jeho „genius loci“ v nás zůstává hluboko zakořeněn po celý život. I když si to mnohdy neuvědomujeme, je toto vnitřní formování pro nás velmi důležité. Proto je nutné učit se rozumět nejen světu „tam venku“, ale hlavně rozumět vlastním kořenům, tj. rodnému místu. A když se spojí toto poznávání se zábavou, pamatujeme si mnohem více.
Hra vytvořená v rámci projektu Těšínské GO! Cieszyńskie GO! byla velmi poučná a mnohdy naše puberťáky překvapila ať už náročností úkolů, či vynalézavými dílčími úkoly, do nichž se pro jejich úspěšné zvládnutí musela zapojit celá skupina. Děti měly možnost se o svém rodném kraji mnohé dozvědět nad rámec běžného poznání. Společný zážitek, vzájemné sdílení informací, spolupráce skupin a samovolné učení na bázi hry bylo pro všechny velkým přínosem. Věříme, že informace, které žáci společně získali, jim o něco více pomohou rozumět „jejich kořenům“.
Velké poděkování patří realizátorům celého projektu, kterými jsou Pedagogické centrum pro polské národnostní školství v Českém Těšíně a Cieszyński Ósrodek Kultury – Dom Narodowy v Cieszyně.

Jak se nám společné hrálo, se můžete podívat na níže přiložené videoprezentaci z celé akce.