Napsali o nás

V Těšínských listech, roč. VII, číslo 1, 8. února 2013, o naší škole zvěřenili hned 2 články.

Ten první se týkal projektové výuky na pracovišti na Ostravské ulici, ten druhý pak Slavnosti Slabikáře, která se uskutečnila na pracovišti na Slezské ul.

Přetiskujeme i třetí článek. Týká se Laury Raszykové, bývalé žákyně ZŠ Ostravská. Laura naší škole rozhodně dělá svými sportovními výkony naší škole čest!

Mgr. V. Potyszová, tisková mluvčí školy


Ještě k dvěma akcím roku 2012

Čas se nedá a nenechá zastavit. Plyne si spokojeně stále dál nezávisle na tom, v jakém presu se nacházíme my. Bylo by škoda nevzpomenout některé události, které nebyly zveřejněny v pravý čas..

Pojďme spolu do Betléma

Za nemalou zmínku stálo 7.11.2012 zhlédnutí krásného muzikálu „Pojďme spolu do Betléma“, který navštívil téměř celý první stupeň v místní Bajce – loutkové scéně Těšínského divadla. Aniž bychom si to uvědomili, zřejmě jsme byli svědci nádherné premiéry. Scéna byla připravena netradičně a velmi nápaditě. Nás učitele takovéto zpracování velmi nadchlo. Zeptala jsem se proto dětí ze 4. třídy, jak by ohodnotily ono představení v hluboce předvánočním čase. Co zaujalo děti?
„…Bylo to moc hezké a taky zajímavé. Zaujaly mě všechny zvuky. Celé mě to bavilo a myslím, že i mé spolužáky a spolužačky. Na představení se mi líbily loutky, a to nemluvím o klucích, jak viděli dvě nahé – Adama a Evu….“ /Pavla/

„…Zaujalo mě to zpívání, docela mě to bavilo, jak anděl kopnul čerta do zadku, jak čertík naříkal, jak stvořili Adama a Evu, jak anděl budil tři bratry, jak se ten čert přeměnil na hada a jak tři králové šli do Betléma …“ /Daniel F/.

„Zajímalo mě, jak to, že jim (hercům) nevadilo, že jim svítilo světlo do očí. Líbila se mi tam ta kráva a ten osel. Překvapilo mě, že tam někdo řekl v básni třeba „kopnu tě v řiť.“ Také jsme tam zpívali písničku My tři králové jdeme k vám…“/ Daniel B./

„Moc se mi tam líbilo, protože herci vymysleli hezkou scénu s postavičkami. A měli na podiu oponu. Měli moc hezké hudební nástroje a ty hrály moc hezkou hudbu. A ty loutky, co neměly oblečení, a taky se mi líbily oblečení a také světelné efekty…“/ Patrik/

„Líbil se mi začátek. Stvoření světa. Zajímavé byly ty dvě loutky, Adam a Eva. Byly nahé! To jsme se zasmáli.“ /Nikča/

„Líbil se mi král s tlustýma a dlouhýma rukama. … Bavilo mě, že tam byli nějací čerti. Překvapila mě smrtka, která šla zabíjet. … Zpíval jsem, když se pouštěly písničky…. Líbila se mi ta věc, která dělala hromobití.“ /Petr/

Upéct si cukroví je přece fajn

Poslední listopadový den, shodou okolností to byl zrovna pátek, některé děti a rodiče třídy IV. A obsadili školní kuchyňku. Každá maminka si nachystala těsto a pustili jsme se do práce. Peklo se, tvarovalo, zdobilo, hihňalo, jedlo i pilo až do 18 hodiny. Linecké květinky a hvězdičky, komety obalované v cukru, kokosky, perníčky, sandokanovy oči, ořechová kolečka politá čokoládou, včelí úlky a dokonce i barevný marcipán. To bylo překvapení – děti si mohly vymodelovat z marcipánu vlastní růžičku, zabalit do celofánu a ovázat mašlí. Tři obrovské krabice cukroví pak jedna maminka dobrovolně schovala u sebe na balkon a do třídy nám je poslala poslední den. Moc jsme si pochutnali a ještě zbylo spoustu i do družiny na odpoledne. Cukroví bylo moc dobré, ale nejlepší bylo to, že jsme pekli spolu, byla legrace a trochu jsme se mohli více poznat.
Mgr. Lenka Činčalová + maminky s dětmi


Žáci 1. stupně pracoviště Ostravská v Divadle loutek v Ostravě

Ve čtvrtek 7. února 2013 jsme jeli autobusy do loutkového divadla na představení o panáčkovi ze dřeva – Pinokiovi. Příběh začal, když víla dala řezbáři Gepettovi polínko, ze kterého vyřezal panáčka a dal mu jméno Pinokio. Panáček byl ze začátku hodně zlobivý chlapec, nechtělo se mu do školy, chtěl se jenom toulat a byl líný. Ale když mu začal růst jeho dřevěný uzoučký nosík za každou lež, tak se polepšil a pro svého tatínka Gepetta riskoval život. Na konci za to dostal opravdové srdce. Tenhle moc krásný, zpívaný, hraný a poučný příběh se nám všem moc líbil. Byl to moc hezký zážitek.
Jana F. Pawelková, Natálie Blažková, V. C

Představení byl příběh o zlobivém chlapci ze dřeva. Pinokio byl hodně neposlušný a Gepetto se pro něj hodně natrápil. Dokonce kvůli Pinokiovi skončil ve vězení. Celý příběh dobře dopadl. Nejvíce se mi líbily loutky. Byly milé, malé a krásné. Pinokio měl malé červené botičky, modré kalhoty, bílou košili a krásné hnědé vlasy.
Martin Faja, Jan Lukáč, V.C


První vysvědčení prvňáčků I.A na Ostravské (pololetí 2012/2013)

Ve čtvrtek 31.1.2013 obdrželi chlapci a děvčata prvních tříd poprvé v životě vysvědčení. Z této určitě slavnostní chvíle přinášíme několik fotek.

Vysvědčení předává Mgr. Barbara Raszyková, třídní učitelka


Náhradní zápis do 1. roč. pro školní rok 2013/2014

Upozorňujeme zákonné zástupce dětí, které ještě neabsolvovaly zápis do prvního ročníku základní školy, že NÁHRADNÍ ZÁPIS pro ZŠ Hrabina (pracoviště Ostravská a pracoviště Slezská) se koná 

15. února 2013 od 13.30 do 16.00 hod.  v kanceláři školy na Ostravské ul.

Rudolf Fiedler, ředitel školy


Zápisy do 1. ročníku pro školní rok 2013/2014 - rozdělení žáků budoucích 1. tříd na jednotlivá pracoviště

V příloze přinášíme rozdělení dětí, které absolvovaly letos zápis do 1. ročníku, na jednotlivá pracoviště na Ostravské a na Slezské ul.

Upozorňujeme zákonné zástupce, že rozdělení je stále ještě pracovní a může v něm v průběhu jara 2013 dojít ke změně.

Rozdělení bylo provedeno v souladu s vnitřní směrnicí ŘŠ k přijímání dětí do 1. roč..

Na rozdělení dětí na jednotlivá pracoviště se nevztahuje správní řád, proto není možné se proti němu odvolat.

Za vedení školy Rudolf Fiedler, ředitel


Zápisy do 1. ročníku

K zápisům do 1. ročníku, které proběhly 15. a 16. ledna 2013 pro obě naše školy v letošním roce v budobě ZŠ Slezská , se vracíme několika fotografiemi.

Víme, v čem žijeme? (Vzdělávací projekt)

Víme, v čem žijeme?

Na to se snažili odpovědět nedávno žáci deváté třídy ZŠ Hrabina, pracoviště Ostravská. V polovině prosince 2012 získali možnost v rámci mezipředmětového projektu „ Bakterie mezi námi“ odebrat biologické vzorky různých školních zákoutí. Jelikož zapojili do projektu i ostatní učitele, ti jim určili dle svého názoru „kritická místa“ školy dávající po prozkoumání na titulní otázku odpověď. Vzorky byly sesbírány všude možně: od obalů třídních knih, mobilů, přes povrchy lavic či madel ledničky v žákovské kuchyňce až po podlahy a nášlapné plochy schodišť. Následovala vzácná možnost přímého kontaktu žáků s odborníky laboratoře Laborex, největší diagnostické laboratoře v Ostravě, která vyšetřuje biologické vzorky v oblasti mikrobiologie, biochemie, hematologie, imunologie a alergologie.
Neslavným vítězem bádání se stala houbička v žákovské kuchyňce, na které bylo prokázáno nejvíce druhů bakterií, což se dalo očekávat, protože vlhké prostředí houbičky napomáhá přežívání mnohdy i zdraví ohrožujících mikroorganismů. Pekvapivé byly i výsledky porovnání čistoty povrchu podlahy ve třídách a povrchů žákovských lavic, třídní knihy či předmětů denní potřeby. I když vyšetření vzorků sloužilo jako školní projekt pro lepší představu žáků, jeho výstupy zaujaly i dospělé a inspirovaly k úpravě postupů při úklidu školy a péči o školní prostředí.
Vlasta Potyszová, Ester Haroková, vyučující

Na závěr uvádíme postřehy žáků:

* U nás ve třídě se dá jíst i z podlahy, vlastně jen z podlahy, rovněž tak ze schodů na schodišti.
* Klávesnice ve sborovně je jedna z nejčistších. * Třídní kniha je v podstatě velmi nebezpečná věc.
* Nejzajímavější byl průzkum spolužákovy průpisky, přičemž se zjistilo, že je hostitelem „smrtelně“ nebezpečné bakterie.
* Není nad čistotu mého mobilu. WOW! * Ředitelna byla naprosto čistá.
* Dozvěděli jsme se zajímavé informace o alergiích.
* Už vím po jak dlouhé době je ještě v organismu zjistitelné požití drogy. Proboha !
* Měli jsme pláště a všichni jsme také dostali roušky.
* Pěkné prostředí. Zajímavé přístroje.
* Vysoce zajímavé a poučné. Hodně odborníků. No a co říci závěrem? Slova některých žáků to přesně vystihují:
* Někteří z nás by se mohli v budoucnu takové práci věnovat. Taková práce by se moc líbila.
* Zajímavá exkurze, kterou bych si ráda zopakovala.
žáci IX. A


Celoškolní soutěž ve sběru kaštanů a žaludů

  V měsíci říjnu a listopadu se žáci naší školy opět zapojili do sběru lesních plodů.

Byli to především žáci 1. stupně, ale sbírai i žáci 6. - 8. ročníku. Obětavou práci odvedli rovněž žáci IX. A třídy, kteří tyto plody vždy v úterý a čtvrtek ráno (před zahájením výuky) vybírali a starali se o jejich uskladnění.

Do soutěže se zapojilo celkem 43 žáků, dohromady nasbírali 350 kg žaludů a kaštanů. Všechen sběr byl určen Mysliveckému sdružení (Honební společensktví Chotěbuz zámek a Organizace Silvia, s.r.o. Kostelec nad černými lesy) jak pro krmení zvěře, tak pro výsadbu.

Všem sběračům BLAHOPŘEJEME

Přehled umístění nejlepších sběračů i pomocníků:

Nejlepší sběrači - 1.st.
 1.  Faja Martin V.C
2.  Faja Jan III.C 
3. Havránková Amelie  II.A
4. Ciompová Jana  II.B 
5.   Bruková Petra  II.B

 

Nejlepší sběrači - II. st.
1. Kulig David VII.A
2. Palík Jakub VI.A
  Kozoková Johana VIII.A
3. Horečková Adéla VII.A


 


Nejlepší pomocníci:

IX.A: Buba O., Jelínek M., Sloboda M., Polečová B., Kročková T., Ptak M., Pindorová Z., Kluzová Z.

VIII.A: Kucharczyková A., Kozoková J.

VII.A : Janásek J.

Fotografie zajistili Kabot M., Buba O.


Zápisy do 1. ročníku základních škol na Ostravské a na Slezské ul. pro školní rok 2013/2014

V příloze naleznete informace o zápisu do prvního ročníku ZŠaMŠ Hrabina, a to jak pro ZŠ Ostravská, tak pro ZŠ Slezská.