Pozor na poškozené bankovky

Vážení rodiče,
v platnost vstoupil nový zákon č. 136/2011 o oběhu peněz, který v praxi výrazně zkomplikoval platby poškozenými bankovkami a jejich výměny v bankách, které v současné době nevezmou, ale poškozené bankovky ani nevymění. Z tohoto důvodu si škola nemůže dovolit přebírat při různých platbách prováděných rodiči za své děti poškozené peníze. Upozorňujeme na to i touto cestou, aby nedocházelo ve vzájemných vztazích k nedorozuměním. Ani v jídelnách ani ve školní družině, ale ani při různých dalších platbách pracovníci školy nebudou moci poškozené bankovky převzít. Pokud tedy po dětech nějaké peníze posíláte, zkontrolujte prosím jejich stav.
Děkujeme za pochopení.
V Českém Těšíně 2. listopadu 2011
Rudolf Fiedler, ředitel


Informace pro rodiče: Dohled nad žáky školy v době polední přestávky

Vážení rodiče,
v souladu s § 415 a § 422 zákona 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a vyhlášky č. 48//2005 Sb., o základním vzdělávání…, v platném znění, odpovídá škola za zdraví dětí, a proto nad dětmi stanovuje v průběhu jejich pobytu ve škole a na školních akcích pedagogický dozor. Škola však nenese za děti odpovědnost od okamžiku, kdy děti opustí areál školy, což se týká především přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Škola za žáky opět přebírá odpovědnost po jejich návratu do školy 15´před zahájením vyučování. Jestliže však ředitel školy povolí žákům pobyt ve škole v době této přestávky, pak škola nad těmito žáky zabezpečuje dozor a žáci musí respektovat všechna ustanovení školního řádu, tedy i to, že chce-li z nějakého důvodu školu opustit, musí k tomu mít předběžný souhlas jak rodiče, tak třídního učitele. Je tedy zřejmé, že odchod dítěte musí rodič předem omluvit. Tato omluva předem se nevyžaduje, pokud rodič vysloví trvalý souhlas s tím, že dítě může trávit tento jinak svůj volný čas mimo školu, kdy za něho škola nenese odpovědnost.
Ve školním roce 2011/2012 škola dozor v polední přestávce nezajišťuje, výjimkou je zajištění dozoru pro děti prvního stupně ZŠ. Letos se to týká IV. třídy p. učitelky Potyszové, avšak pouze za předpoladu, že s tím rodič dítěte vysloví písemný souhlas! V ostatních případech škola dozor nad žáky v době polední přestávky nezabezpečuje.

V Českém Těšíně 2. listopadu 2011
         Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel,
 


První pracovní schůzka poradního orgánu ředitele školy

Dne 17.10. 2011 se letos poprvé sešel poradní orgán ředitele školy. Ze schůzky, která se především zabývala přípravou akcí pro žáky v prvním pololetí školního roku, přinášíme zápis v příloze.


Vzdělávací zájezd - Krásy jižní Anglie - 27.3. až 1.4. 2011

 

     Konečně přinášíme „stručné povídání“ o tom, co jsme minulý týden viděli a zažili na poznávacím zájezdu v jižní Anglii. Nezlobte se na nás, pokud se vám to nebude zdát stručné,  ale takové množství zážitků se nevejde do pár vět. Kéž byste z těchto řádků alespoň na chvilku okusili tu atmosféru, krásu a zvláštnost země, která má bezpochyby své osobní kouzlo a kterou stojí za to navštívit!
     Na naši dlouho očekávanou cestu jsem se vydali v neděli 27. března ráno. Noc předtím se  měnil zimní čas na letní, ale nám se podařilo bez zpoždění vyrazit. Byli jsme řádně vybaveni maminčinými řízky, dobrůtkami a hlavně pořádnými zásobami jídla, protože jsme byli přece dobře informováni o anglické stravě.
     V autobuse jsme strávili celých 24 hodin, některým vytrvalým jedincům se během cesty nepodařilo zahmouřit oko ani na minutu. Nálada byla výborná. Za volantem seděli páni řidiči Kořínek & Kořínek, historkami a zajímavostmi nám cestu zpříjemňovala skvělá průvodkyně Dáša.

     První den jsme strávili v hlavním městě, kde jsme prošli jeho východní část „City of London“. Naše první kroky směřovaly k nultému poledníku, projeli jsme se nejstarším metrem na světě a navštívili snad nejznámější památku Londýna – Tower of London. Procházkou jsme prošli po mostě Tower Bridge podél řeky Temže, a pak jsme zamířili kolem pomníku velkého londýnského požáru k Millennium Bridge, který nejedno dítě zná z filmu o mladém čarodějnickém učni - Harrym Potterovi. Náš první den končil u majestátní katedrály sv. Pavla. Jak nás tento den zmohl, můžete vidět na jedné z fotografií. Sedíme na schodech, po kterých kráčeli snoubenci jedné z nejznámějších svateb 20. století – princ Charles a princezna Diana.
     Anglie nyní žije velkou událostí, která je čeká 29. dubna tohoto roku. Žení se William,  vnuk královny, který si bere Kate Middletonovou. Je to v pořadí druhý dědic britského trůnu, a proto jsou obchody pro turisty přeplněny suvenýry s fotografiemi mladého snoubeneckého páru.

     Během dalších dvou dnů jsem zamířili do přímořských měst Brighton, Hastings, Rye a Eastbourne. Zde jsme se toulali nádherným pobřežím a útulnými uličkami, ale nejvíce nás uchvátily romantické křídové útesy. Zavítali jsme do pašeráckých jeskyní, podívali se do podmořského světa a samozřejmě jsme neopomněli „shopping“.

     Poslední den jsme věnovali opět Londýnu. Z London Eye jsme viděli město z ptačí perspektivy, prošli jsme se kolem Westminster Palace, ulicí Whitehall a parkem sv. Jakuba jsme došli k sídlu královské rodiny, k Buckinghamskému paláci. Samozřejmě jsme nezapomněli na známá náměstí Trafalgar Square a Piccadilly Circus a čtvrť Covent Garden, odkud jsme zamířili rovnou k řece. Po ní jsme se přeplavili k místu, kde jsme začínali naši pouť, ke Greenwich. Pak už nás čekala cesta domů.

     V rodinách jsem komunikaci zvládli jedni lépe, jiní ještě lépe a ostatní pomocí horních a dolních končetin také obstojně. Hlavně jsme si vyzkoušeli naši „angličtinu“ naostro a zjistili jsme, že to není jen předmět ve škole, ale především jazyk, bez kterého se už dnes člověk neobejde a který je třeba ve vlastním zájmu zdokonalovat.
     Doufám, že tento výlet za poznáním byl motivací, potěšením a zůstane mnohým ještě dlouho v paměti. Všichni fotili jako o život! Kdyby se náhodou chtěly vzpomínky vytratit, máme si je odkud připomenout, o čemž svědčí přiložené fotky. Během dubna zpracujeme CD s vybranými fotografiemi, které budou každému k dispozici.

 A jaké byly postřehy a dojmy účastníků zájezdu?

 Strava – mňamka: Paní Katrin nám nabalila tolik dobrot,  že jsem to měla problém sníst!  (jak neuvěřitelné!)

  Moje angličtina? Určitě je co zlepšovat, ale myslím, že se domluvím.

  -  Domluvil jsem se v pohodě.

 - Anglie je opravdu překrásná země. Nejvíc mě zaujalo moře, pláž a hlavně maják u křídových útesů. Nikdy jsem neviděla tolik krásy pohromadě, ale teď už vím, že existuje. Bylo to opravdu nádherné místo, jak z romantického filmu. Všechno bylo zábavné, naučné a vážně jsem ráda, že jsem mohla jet. Doufám, že příští rok se bude tenhle zájezd konat také. Můj prožitek ani nejde napsat na papír, bylo to prostě úžasné. Od této chvíle je Anglie moje nejoblíbenější země. (L.K.)

 -  Bylo tam moc pěkně, moc se mi líbil Londýn. Byl takový moderně zařízený. Moc se mi líbilo Oko a Big Ben. Z Londýnského oka jsme viděli skoro všechno. I ostatní města byla pěkná. Překvapilo mě, že v mnoha městech nejsou paneláky, ale jen domky. Taky se mi líbilo, že bylo vedle sebe skoro 20 stejných domků. Chtěla bych se tam znovu podívat, ale stojí to moc peněz. Jsem ráda, že jsem se tam aspoň tentokrát dostala. Příště by to mohlo být delší. (P.J.) 

Děkuji všem za pomoc při organizaci této akce – vedení školy, kolegyni E. Harokové, rodičům a hlavně cestovní kanceláři Kristof, která si zaslouží uznání za poskytnutí velmi kvalitních služeb.
                     I. Waclawková  


Jak jsme se (ne)ztratili v Bludišti

Dne 14.2.2011 jsme se zúčastnili v televizi natáčení soutěžního klání Bludiště. Přestože jsme prohráli, celá akce se nám líbila. Všichni dokázali svou soudružnost, kamarádství, vzájemnou komunikaci a touhu něco dokázat. Jak to vidí účastníci si můžete přečíst na následujících řádcích. Přinášíme pár záběrů z natáčení.  
          Mgr. Dagmar Nováková

Začalo to tak, že se celá třída rozhodla jet soutěžit do Bludiště, které pravidelně natáčí Česká televize v Ostravě. Vybrali jsme si zdatné odvážlivce, kteří nás měli reprezentovat v soutěži, natočili jsme video o našem městě a našich skvělých soutěžících. Vypadalo to celkem jednoduše a my se už těšili, že možná vyhrajeme aspoň jedno kolo, ale to jsme ještě nevěděli, co nás čeká.
Brzy ráno jsme vyjeli autobusem do srdce Moravskoslezského kraje - Ostravy. Všichni s nadšením očekávali, že se Česká televize nachází někde v centru města, ovšem nikdo nečekal, že budova České televize bude stát za lesem v průmyslové zóně. Přivítala nás velice sympatická paní, která nám podala veškeré instrukce, zavedla nás do naší šatny a odvedla si naše soutěžící, kteří museli podstoupit náležité úpravy jejich vzhledu v maskérně.
Konečně jsme vyšli vstříc velkému studiu plného reflektorů. Zde nás už čekali naši soupeři a natáčecí štáb s moderátorem - Romanem Pastorkem. Moderátor byl již od začátku velice přátelský a povídal si s námi.
„Kamera, klapka a jedeme!“ zavelel režisér a natáčení začalo. Ve studiu vznikla soutěživá atmosféra a soutěžící byli přivítáni velikým potleskem svých obdivovatelů. Soupeři zpočátku vypadali, že bude velice snadné je porazit, jelikož byli mladší než my, ale nakonec se ukázalo, že to jsou již profesionálové, kteří měli mnoho zkušeností z předešlých kol. A proto nás nakonec porazili s velikým bodovým rozdílem, ale nám to nevadilo, protože jsme si to plně užili a byl to pro nás velký zážitek.
Natáčení skončilo a my jsme se pomalu vraceli zpátky do svých domovů. Na všech byla vidět únava a zklamání, ale zároveň radost ze společného úsilí a velikého zážitku z pobytu v České televizi. Teď už jenom můžeme čekat, až se uvidíme v televizi.
           Zuzana Ledvoňová, Veronika Puková

Asi kolem 10. hodiny nás zavolali, abychom se připravili na natáčení. Šli jsme se posadit na tribunu, odkud jsme měli velice dobrý výhled. Proti nám seděli žáci ze ZŠ z Bystřice. Byli už tam po třetí, a tak jsme začali mít trochu obavy z toho, že mají více zkušeností. Ale i tak to naše soutěžící neodradilo a šli do toho s plným nasazením.
Nevěděla jsem, že to bude až tak náročné. Některé scény se natáčely i pět krát za sebou. Asi po dvou hodinách jsme měli konečně pauzu a mohli jsme se jít nasvačit. Mezitím naše soutěžící čekal v šatně rozhovor s moderátorem a my jsme proto museli zůstat na chodbě.
           Veronika Kotasová
                                                                                                                                                                                                                               

Naši soupeři měli název Šmoulové a název našeho týmu byl Jantaři.
Začali jsme soutěžit. V první soutěži jsme museli vylézt na totem, který byl 7 metrů nad zemí. Soutěže se ujala Denisa, která bohužel neuspěla - její soupeř byl rychlejší než ona. Poté došlo k výběru témat, kde jsme dostali nepřívětivá témata. Malíři, umělci a co je co.
Pak jsme se vydali na lanovou dráhu, kde Denisa s Robinem odvedli dobrou práci, bohužel jsme nebyli tak rychlí a natrénovaní jako soupeři. Po pauze došlo k vědomostní soutěži a k soutěži učitelů, kde jsme bohužel nejlépe nedopadli. Ani tajenka se nám nepovedla uhodnout a konečné skóre bylo 4 body.
Celý den, který jsme strávili v Ostravě, jsme si velmi užili, a i když jsme nevyhráli, což nám je líto, tak jsme si užili spoustu legrace a zábavy. Na závěr jsme dostali trička. Byla to velmi dobrá zkušenost a zůstane nám vzpomínka na celý život. I když jsme nedopadli podle předpokladů, tak jsme byli spokojeni. Už se těšíme na vysílání v televizi, které nás určitě hodně pobaví.
           Denisa Kurková, SabinaVeselková
 


Komunikujeme bez hranic - stáž ve Finsku

I naše škola se zapojila do projektu Komunikujeme bez hranic. A i když je projekt zaměřen zejména na zkvalitňování jazykových dovedností dětí, pamatuje se i na učitele cizích jazyků, kteří by měli v zahraničních školách sbírat zkušenosti k získávání vzdělávacích dovedností. A tak jsme se začaly (byly jsme tři ženy) připravovat na dalekou cestu na sever – do Helsinek (Finsko), kde jsme navštívily ve dnech 8. až 15. května některé základní školy a seznámily se nejen s výukovými metodami, prostředím, ale hlavně s žáky a jejich učiteli.
Mnohé nás překvapilo – úroveň anglického jazyka, chuť do učení, bezprostřednost i milé, i když mnohde neoficiální přijetí.
Zajímavou tečkou každý den byla prohlídka památek v Helsinkách.
Zástupci naší školy:
Garant projektu – Mgr.J.Krucinová
Metodik pro AJ – Mgr. I.Waclawková
Metodik pro ciz. jazyky a IT – Mgr. D.Nováková

Z naší stáže přinášíme několik fotografií.
         Mgr.Dagmar Nováková


Postup v případě zavšivení dětí

Informace k výskytu vši dětské (hlavové) v dětských kolektivech
(Stanovisko Krajské hygienické stanice v Olomouci)

Současná situace je důsledkem vzniku odolnosti vší na účinné látky v dříve používaných léčivých přípravcích. Zvýšená poptávka po „alternativním“ odvšivování způsobila, že se v lékárnách prodávají proti vším nejrůznější přípravky, z nichž mnohé mají nedostatečnou až pochybnou účinnost. Rodičům se často nepodaří vši zcela vyhubit a tím dochází k opakovanému a zvýšenému šíření vší v dětských kolektivech. Naše studie ukázaly, že na Olomoucku cca 5-20% dětí ve školkách a na prvním stupni základních škol má ve vlasech známky po výskytu vší. Tento výskyt není nijak dramatický a zhruba odpovídá výskytu v západních zemích Evropy.

Doporučení pro předškolní a školní zařízení

Z právního hlediska je zavšivení považováno za infekční onemocnění „pediculosis“, u kterého hrozí šíření v dětském kolektivu. Z důvodu ochrany zdraví dětí v kolektivu by školky a školy neměly zařazovat zavšivené děti do dětského kolektivu. Ovšem diagnostikovat infekční onemocnění mohou u dětí pouze lékaři popř. rodiče, nikoli učitelé či vychovatelé. Proto je nutné apelovat na rodiče, aby při každém zaznamenaném výskytu živých vší u svých dětí vždy informovali školu popř. školku, aby mohli být o výskytu vší v kolektivu informováni rodiče ostatních dětí v riziku. Jinak zde hrozí opětovný přenos vší na jejich odvšivované dítě z dětí, jejichž rodiče o aktuálním výskytu vší v kolektivu nevěděli. Zároveň by rodiče neměli dítě s výskytem dospělých živých vší posílat do dětského kolektivu. Odstranění dospělých vší z vlasů dítěte je však možno zajistit během několika minut, takže izolace dětí nebývá v praxi nutná. Učitelé a vychovatelé musí spoléhat na svědomitost a odpovědnost rodičů. V případě oznámeného nebo hrozícího výskytu vší v kolektivu dětí, by školka nebo škola měla o tomto nebezpečí rodiče písemně informovat a požadovat po rodičích podepsané čestné prohlášení, že svému dítěti prohlédli hlavu dle pokynů a posílají dítě do kolektivu dětí školy (školky) bez vší. Pokud má školka nebo škola od všech rodičů podepsané takové prohlášení po každém nahlášeném výskytu vší v kolektivu, nelze ji ani v případě opakovaného výskytu vší z ničeho vinit. V krajním případě mohou epidemiologické šetření a následná opatření v ohnisku zvýšeného výskytu vší zajistit pracovníci krajské hygienické stanice, podobně jako u jiných závažnějších infekčních nemocí. Epidemiologické šetření se provádí dle §62a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, např. na základě hlášení lékaře, případně na žádost školky či školy či z opakovaných podnětů rodičů.

viz příloha


Informace k organizaci zápisu do 1. třídy

Rodiče, kteří se již REGISTROVALI, znovu se registrovat NEMUSÍ.

Vstup k registraci do první třídy: ZDE

V příloze celý dokument k tisku v .pdf