Městská přehlídka Zpěváček 2019

Ve středu 27.2. ráno jsme se s devíti dětmi ze ZŠ Hrabina vydali na KaSS, kde děti čekala soutěžní přehlídka zpěvu písní z Těšínského Slezska.
Již den před tím děti absolvovaly náročnou generálku, kde si mnohé z nich poprvé v životě vyzkoušely zpěv na pódiu, do mikrofonu a před početným obecenstvem.
V den soutěžního klání již byly děti mnohem jistější a všechny předvedly krásný výkon.
Porota to neměla vůbec jednoduché. Sešly se děti z několika těšínských škol, z nichž mnohé již zpívaly na soutěži vícekrát, a zazněl pestrý výběr lidových písní – rytmických i táhlých, zazpívaných bez doprovodu nebo s doprovodem cimbálové muziky Slezanek.
Slezanek obohatil celé soutěžní dopoledne nejen hudebním doprovodem, ale také několika pěknými vstupy tanečního souboru.
Přehlídky se zúčastnilo celkem 31 sólistů v šesti kategoriích, 5 duí a 1 trio.

Naši školu reprezentovalo ve zpěvu 9 žáků: Lucie Kulová 1.A, Stella Sirotová 2.B, Filip Švančara 2.A, Terezie Slobodová 3.A, Olga Miervová 4.A ze ZŠ Ostravská a Tereza Rákočí 3.B, Eliška Hlaváčová 2.C, Barbora Samiecová 5.C a Marie Huczalová 5.C ze ZŠ Slezská.
Společně s cimbálovkou doprovázela zpěváčky na housle také žačka naší školy – Vanesska Pindórová z 5.A (ZŠ Ostravská).

Všechny naše děti podaly velmi pěkné výkony. Čtyři z nich dokonce obsadily 1. místa ve třech kategoriích a jedno třetí místo!

I. kategorie:   1. místo: Lucie Kulová 1.A ZŠ Ostravská-postup

II. kategorie:  1. místo: Tereza Rákočí 3.B ZŠ Slezská – postup

III. kategorie: 1. místo: Barbora Samiecová 5.C ZŠ Slezská – postup
                       3. místo: Terezie Slobodová 3.A ZŠ-Ostravská

Soutěžící, kteří se umístili na vítězných místech, postupují do regionálního kola „Zpěváček ve Slezsku“, které se uskuteční 3. 4. v MDK Karviná.
Všem soutěžícím ještě jednou blahopřejeme, věříme, že svůj talent budou rozvíjet i nadále a postupujícím zpěváčkům přejeme ať i v regionálním kole zpívají s chutí, odvahou a radostí!

M. Slobodová


BOŽKOVA KASIČKA

Každý rok pořádá Gymnázium Josefa Božka v Českém Těšíně soutěž ve finanční gramotnosti nazvanou Božkova kasička. Děti z pátých tříd řeší úkoly - slovní úlohy z oblasti financí jako např. Zájezd, který stál 12 000,- byl zlevněn o 10% a později o dalších 10%. Kolik stál zájezd? Další úlohy byly o tom, jak se vzájemně ceny lišily, o kolik apod.
Za naše pracoviště jsme vyslali tři týmy, tří dvojice, které obstály v konkurenci dalších 47 dvojic.
A umístění? Na krásném 21. místě se umístil tým Terezy Macurové a Adriana Dubského, na 11. místě se umístila děvčata Elen Šlapotová a Tereza Niemczyková a náš nejlepší tým obsadil krásné 3. místo ve složení Michal Olszar a Jakub Boháč.
Všem gratulujeme!

A jak vše viděly děti?
"Moc se nám to líbilo. Bylo to velice zajímavé a zároveň těžké. Na každý úkol jsme měli dvě a půl minuty, což bylo pro nás trochu málo."


Je libo golf?

Golf se prý dostane pod kůži každému. Nevěříte? Zeptejte se našich žáků na 1. stupni. V tomto týdnu absolvovali dvě lekce průpravy. Během první z nich byli rozděleni do barevných týmů a soutěžili v rychlosti a postřehu. V druhé se děti učily přesnosti a umění soustředit se.
Další dvě výukové hodiny proběhnou přibližně za měsíc, ale těšit se na 1. stupni mohou již dnes.

„Golf je hádanka bez odpovědi. Hrál jsem tuto hru 50 let a stále nemám nejmenší tušení, jak hrát.“ – Gary Player

Mgr. Zita Kielarová


Školní kolo recitační soutěže

Opět po roce nás recitátoři potěšili krásným slovem. Sešli jsme se 20. 2. 2019 odpoledne v multimediální učebně. Učebna byla opravdu zaplněná nejen soutěžícími, ale přišli také Ti, kteří je přišli povzbudit a poslechnout si krásné přednesy. Paní učitelky, které hodnotily výkony soutěžících, neměly snadný úkol. Poděkování za účast patří všem recitátorům bez ohledu na umístění. Vždyť šlo především o to, prožít hezké odpoledne, poměřit síly s ostatními a nabýt zkušenosti s vystoupením před obecenstvem, pracovat s trémou a ostychem. A tak děkujeme za příjemný zážitek a vítězům blahopřejeme a držíme palce v městském kole. 
V. Ševečková

Umístění :
1. kategorie
1. Viktorie Solowská
2. Teodor Dámek
3. Barbora Pošvancová

2. kategorie
1. Bára Trzaskaliková
2. David Vician
3. Filip Švančara

3. kategorie
1. Matěj Šimik
2. Kristýna Dudová
3. Barbora Samiecová

4. kategorie
1. Slobodová Zuzana
2. Kaletová Simona
3. Jan Sýkora
3. Laura Mikschová


Hledáme správce školního hřiště

 

     Své písemné nabídky zasílejte do 28. 2. 2019 poštou na adresu:

         Základní škola, Ostravská 1710, Český Těšín, 73701 nebo
      mailem: skola@zshrabina.cz, případně doneste osobně.


Zápis do ZŠ Ostravská a ZŠ Slezská pro 1. ročník základního vzdělávání pro šk.rok 2019/2020

 Ředitel ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina, p.o.,která vykonává činnost základních škol na Ostravské a na Slezské ulici, oznamuje, že zápis do 1. ročníku povinné školní docházky pro školní rok 2019/2020 proběhne 4. a 5. dubna 2019 v budově ZŠ Slezská.

Mgr. Bc. Zajac Richard, ředitel organizace

 


Staleté kořeny

V letošním školním roce 2018/2019 se žáci našich 5. a 9. ročníků zúčastnili celostátního vzdělávacího projektu připraveného ke 100. výročí založení ČSR Staleté kořeny. V průběhu dvou vyučovacích hodin pod vedením zkušené lektory Mgr. Markéty Supik se žáci zamýšleli nad pojmy pravda, víra, důstojnost a svoboda. Společnými silami dotvářeli plakát národního stromu – české lípy – jež zobrazuje integritu života našeho národa s jeho hlubokými historickými kořeny tvořenými celoživotním odkazem osobností např. Cyrila a Metoděje, Jana Husa, J. A. Komenského a v neposlední řadě také osobností T. G. Masaryka. Po celou dobu se živě diskutovalo nad kulturními, hospodářskými, politickými, ale i dějinnými souvislostmi, tvořilo se, inspirovalo mladé lidi k posílení národní a osobní identity. Vytvořené plakáty žáci dozdobili lipovými „srdíčky“ se svými jmény. Tyto originální stromy dotváří estetický vzhled jejich tříd.
Věříme, že i touto cestou se nám podařilo v žácích posílit pozitivní motivaci k českým historickým a kulturním odkazům naší staleté existence a důležitost navazování na tradice, jež nám připomínají, kým jsme.

Mgr. Zuzana Mangirasová


Výzva k podání nabídek

 Další informace naleznete v přílohách níže:

 


Chemie na vlastní kůži

Před jarními prázdninami třída 8.A s paní Vyvlečkovou připravila pro 1. oddělení družiny malou ukázku pokusů a experimentů se suchým ledem. Prvňáčci poslouchali štěkání ledu, tvořili mlhu a studenou pěnu. Měli možnost si všechno osahat a pokusy pod vedením zkušenějších osmáků si sami vyzkoušet. Úsměvy a nadšení v očích našich nejmenších můžete vidět i na fotografiích. Meziročníkové projekty nám opět ukázaly, jak skvěle dokáží děti mezi sebou spolupracovat, a že věková bariéra neexistuje.