Preventivní program

 V průběhu února a března k nám zavítaly dvě lektorky, které provedly žáky prvního stupně zážitkovými interaktivními programy.

Mít dobré kamarády a udržet si jejich přátelství je důležité. Malou nápovědou, jak na to, byl pro žáky žáky prvních, druhých, třetích a čtvrtých tříd zážitkový interaktivní program "Jak být dobrým kamarádem". Být dobrým kamarádem je preventivní program, který je zaměřen na posílení dobrých vztahů ne jenom v rámci třídního kolektivu, ale i mimo něj. Co to vlastně znamená být dobrým kamarádem? Kdo to je? Jak se chová? Děti si s paní lektorkou v komunikativním kruhu povídaly o kamarádství. Malé aktivity vedly děti k poznání, jak je dobré kamarádství, jak kamarády ve svém životě potřebují, jak se cítit dobře s kamarády.

Legraci má každý rád, avšak každý ji chápe jinak. Interaktivní program "Kde končí legrace" vedl žáky druhé třídy k uvědomění, že je důležité vědět, co ostatním vadí a proč. To, že mi něco připadá legrační, neznamená, že to tak vnímají i ostatní, kterým to může dokonce i vadit. Tvořením scének si žáci procvičili, jak vhodným asertivním způsobem reagovat na ubližování.

Žáci pátých tříd se díky zážitkovému programu "Udělejme svět lepší" seznámili s životem J. A. Komenského. Hlavním cílem tohoto programu bylo předání myšlenky J. A. Komenského, že to každý z nich je zodpovědný za to, aby svět byl lepší. Společně hledali způsoby, co by mohli udělat proto, aby jim ve třídě bylo lépe.

Žáci si preventivní programy užili a moc se jim líbily. Kéž by takových hodin měli více, a proto se budeme těšit na další spolupráci.


Muzeum Těšínska - knihtisk

 V pátek 25. 3. 2022 třídy VI. A a VII. A v doprovodu svých třídních učitelek navštívily speciální školní výukový program nazvaný „Historická knihtiskárna aneb jak se tisklo za Jana a Jiřího“. Ten u příležitosti výročí narození J. A. Komenského a J. Třanovského připravilo pro děti Muzeum Těšínska ve spolupráci s Romanem Prokešem (umělecký autor, sběratel, kastelán, tiskař).
Program se skládal ze dvou částí – úvodní interaktivní přednášky o historii písma, psaní a knihtisku. Následovaly praktické ukázky. Žáci se dozvěděli, jak, čím a na co se dříve psalo, jak a z čeho se vyráběl inkoust a barvy, čím se v době knihtisku tisklo, jak se lily litery. Také viděli funkční repliku dřevěného lisu ze 17. století (Gutenbergova typu).
Na konci programu si společně s tiskařem všichni vytiskli vlastní signet Komenského.
Před odchodem do školy si děti stihly prohlédnout expozici věnovanou známým místním pověstem
a vyfotit se ve fotokoutku.

A nyní očima našich žáků:
Dne 25. 3. jsme se zašli podívat do muzea, kde byl pro nás připraven program KNIHTISK. Ukázali nám, jak se kdysi psaly knihy nebo nějaké poznámky na vosk a odnesli jsme si zajímavosti. Také jsme si sami vytiskli na papír obrázek s naším jménem. Moc se nám to líbilo, bylo to poučné, chtěli bychom se tam podívat znovu. (VII.A)
Procházka do muzea
Jakmile zazvonilo na druhou hodinu, šestka se sedmičkou se vydaly pěšky do centra města – do Muzea Těšínska na program o psaní a tisku.
Došli jsme do muzea a začalo to. Hezky jsme se usadili a přišel srandovní pán a povídal nám o tisku knih kdysi dávno. Mluvil i o voskových tabulkách. Pak jsme si vytiskli takový znak Komenského. Dokonce jsme k tomu dostali i věnování se srdíčkem. Sluníčko nám svítilo a všem se to líbilo ???? (VI.A)

 


MATEMATICKÝ KLOKAN 2021/2022

ZŠ Hrabina, pracoviště Slezská a Ostravská, školní kolo

Termín: 18.března 2022
Výsledky:

Kategorie CVRČEK ( 2. a 3.ročníky): max 90 bodů
1. Kateřina Vydrová, III.C – 75 bodů
2. Petr Seibert, II.C – 72 bodů
3. Roman Piegza, III.B – 68 bodů

Kategorie KLOKÁNEK ( 4. a 5.ročníky): max 120 bodů

1. Matěj Kožusznik, V.B – 106 bodů
2. Eliška Hlaváčová, Eliška Žylková, V.C – 90 bodů
3. Šimon Laža, V.A – 86 bodů
4. Veronika Seibertová, IV.B – 77 bodů
5. Elisa Rucká, V.B – 73 bodů
6. David Prchal, V.A – 72 bodů
7. Ema Zabystrzanová, IV.C – 71 bodů

Kategorie BENJAMÍN ( 6. a 7.ročníky) : max 120 bodů
1. Ondřej Krzyžanek, VI.B – 98 bodů
2. Vít Tomiczek, VII.A – 93 bodů
3. Aneta Wronková, VII.B – 69 bodů

Kategorie KADET ( 8. a 9.ročníky): max 120 bodů

1. Jakub Boháč, VIII.A – 68 bodů
2. Laura Mikschová, IX.B – 64 bodů
3. Anna Hlaváčová, IX.B – 61 bodů
4. Tereza Macurová, VIII.A – 58 bodů


Městské kolo soutěže „ Zpěváček 2022“

Po dvouleté odmlce letos uspořádalo SVČ Amos klání mladých lidových zpěváčků. Soutěž se konala 2.3.2022 v budově Kass „Střelnice“ a účastnilo se jí kolem 30 dětí. Naše škola vybrala sedm účastníků z 1.až 8. ročníku. Hudebním salónkem se nesly lidové písničky, většinou v těšínském nářečí, za doprovodu lidové muziky Slezanek nebo s klavírním podkladem. Slyšeli jsme i písně bez hudebního doprovodu. Naši žáci obsadili v různých kategoriích třetí, druhá i první místa a rozhodně se ve velké konkurenci neztratili. Všem účastníkům děkujeme, oceněným gratulujeme a postupujícím budeme držet palce v regionálním kole.
Naši soutěžící:
I.kategorie- Dorota Kolková z 1.C, obsadila 2.místo

II.kategorie- Tamara Pailová z 2.C, obsadila 2.místo

David Kolek z 3.C

III.kategorie - Lucie Kulová z 4.A, obsadila 1.místo

Liliana Rašková z 5.C

Eliška Hlaváčová z 5.C, obsadila 3.místo

IV.kategorie- Barbora Samiecová z 8.C, obsadila 3.místo

Do regionálního kola postupují soutěžící, kteří se umístili na 1. a 2. místě. Regionální kolo se uskuteční v MěDK Karviná dne 6.4. 2022.

Kateřina Mutinová


Zemědělský workshop na SŠ Albrechtově

 

15.3. proběhl další workshop na SŠ Albrechtově. Tentokrát se žáci 8.A dozvěděli mnoho zajímavých informací o studiu oborů Agropodnikání, Ekologie a ochrana životního prostředí a oboru Jezdec a chovatel koní.
Už například víme, že kráva je býložravec přežvýkavý a kůň nepřežvýkavý. Co je objemné a jadrné krmivo. Naučili jsme se rozlišovat osm základních barev koní. Mikroskopovali jsme. Pomocí fonendoskopu jsme poslouchali své srdce a dech. Měřili jsme si krevní tlak. Posledním bodem našeho programu byla soutěž v dojení na cvičném modelu kravského vemene. Vítězkami se staly Terka I. a Vendy.
Všem organizátorům děkujeme za zajímavě připravené prožitkové lekce a těšíme se na poslední cukrářský workshop, který proběhne na této škole 12.5.

Za spokojené žáky 8.A

Z. Kielarová, třídní učitelka 8.A


DramaDílny aneb Učíme se zážitkem


Během uplynulých měsíců nás hned několikrát navštívili lektoři z ostravského vzdělávacího spolku THeatr ludem se svými DramaDílnami. Děti se pomocí těchto metod dramatické výchovy učily přímým prožitkem ze hry, což jim napomáhá aktivně pracovat s informacemi a vytvořit si na ně vlastní názor.

Na třídy 1. A a 1. B čekal program Maxi dílna aneb Fík jde do světa, při kterém prvňáčci zjistili, že čtení může být zábavné a snadné. Třídy 2. A a 2. B si vyzkoušely dílnu Olda a František, která byla zaměřena na způsoby řešení konfliktních situací, se kterými se děti běžně setkají ve svém životě: jeden chce to a druhý něco zcela jiného. Třeťáci si prožili dílnu Včelí kolektiv, čtvrťáci zase Básnění. Žáci z 5. B oprášili získané znalosti z vlastivědy a vyrazili do historické doby na Putování za Karlem IV.

Ani třídy druhého stupně nepřišly zkrátka. Třída 7. B si užila dílnu Poutník aneb Život J. A. Komenského, 8. A pak příběhy světového dramatika v dílně Letem Shakespearovým světem.

Mgr. Pavel Buchta


Plnou párou vpřed!


Žáci 6. A, 6. B a 1. B navštívily 24. února 2022 v Muzeu Těšínska akci s názvem „Plnou párou vpřed!“. Akce se konala k 240. výročí narození Josefa Božka. Děti shlédli jedinečnou sbírku miniaturních funkčních parních strojů. Starožitné parní modely byly velmí vzácné a všechny modely byly poháněny přes sto let starýmí parními strojky.