Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Předposlední měsíc roku přinesl stejně jako vloni možnost zúčastnit se školního kola Olympiády v českém jazyce.

Jazyková soutěž, určená žákům osmého a devátého ročníku, prověřuje nejen znalost mluvnice, ale také cit pro správné vyjadřování a stylistické schopnosti soutěžících. Těch bylo letos ve školním kole sedm, zastupovali všechny třídy obou zmíněných ročníků. Výsledky a bodové hodnocení byly velmi těsné. Dva soutěžící však prokázali takové „češtinářské“ schopnosti, že si vybojovali postup do okresního kola v Karviné:
Gratulujeme Richardu Bernatíkovi z IX.A a Michaele Dziadkové z VIII.B!    (Diplomy obou žáků můžete vidět v přílohách)

Mgr. K. Sekulová


Děti i rodiče si společně hráli - 6A

26.11.2019 se odpoledne sešla skupina žáků a rodičů 6.A s třídní učitelkou a instruktorkou korálkování. Společně jsme tvořili andílky z korálků. Tímto workshopem jsme chtěli udělat radost sobě i ostatním lidem, protože naše výtvory nabídneme na vánočním jarmarku v Českém Těšíně.

Žáci 6.A


KONÁNÍ TŘÍDNÍCH SCHŮZEK A VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

 Vážení rodiče, zákonní zástupci,

ve čtvrtek 28. 11. 2019 se budou konat od 16,15 hod. třídní schůzky k prospěchu a chování žáků za III. čtvrtletí šk. roku 2019/2020 v obou základních školách.
Zároveň bych rád pozval všechny do vestibulu ZŠ Slezská, kde byla v minulých dnech zahájena interaktivní výstava k 30. výročí sametové revoluce. Prohlédnout si ji můžete v přízemí pavilonu B.

Rodiče žáků 7. - 9. ročníku ZŠ Slezská bych rovněž rád pozval na besedu se zástupci Modrého kříže Český Těšín, která se bude věnovat tématu " Prevence, aneb co dělat, abych minimalizoval/a riziko užívání drog u dítěte" Beseda se uskuteční od 15,30 hod. ve třídě VI.C
V době konání třídních schůzek proběhnou ve vestibulu obou základních škol doplňovací volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků. Volby se uskuteční v době od 16,00 do 18,00 hod. Výsledky voleb se zveřejní v pátek 29. 11. 2019.

Těším se na setkání s Vámi,

Mgr. Bc. Richard Zajac, ředitel školy

 


Anglické divadlo

Den před podzimními prázdninami jsme si zpříjemnili návštěvou činoherního anglicko – českého divadelního představení. Vlastně jsme zhlédli představení dvě: první stupeň pohádku o líné koze „Lazy goat“ a žáci 2. stupně příběh o nečekaném dědictví „Last wish“. Divadlo opět odehráli herci z Divadelního centra Zlín.
Představení pro starší žáky se i přes pesimisticky znějící název drželo v rovině humoru. Bylo inspirováno příběhem Jana Wericha Král měl tři syny. Poslední přání Pana Kinga připravilo jeho potomkům skutečný oříšek, se kterým se každý z nich popasoval podle svých schopností.
V příběhu jsme navštívili atraktivní místa, jako je jednotka intenzivní péče, automobilový závodní okruh a česká hospoda. Také jsme si uvědomili, jak může být sláva nudná a nezáživná a bohatství otupující. A že jediné, co má skutečnou cenu a smysl, jsou dobré rodinné vztahy.
Jazyková úroveň byla nastavená tak, aby diváci úspěšné zvládli výzvu, kterou divadelní představeni v anglickém jazyce určitě je. Dialogy mezi postavami byly založené na srozumitelných zápletkách a tomu odpovídala i náročnost anglického jazyka. Něčemu žáci porozuměli hravě, něco si museli domyslet.
 

A jaké jsou ohlasy našich čtvrťáků na druhé představení?
Divadlo se mi moc líbilo, bylo legrační, a to pořádně. Chtěl bych tam jít ještě jednou.

Bylo to super – byla tam liška, medvěd, koza, pes, kráva a ježek. A já jsem tomu rozuměla.

Divadlo bylo hodně dobré – byla tam liška, která měla dům. A koza jí ho vzala, tak ho liška chtěla zpět, ale bála se kozy. Naštěstí jí v tom pomáhali ježek a medvěd a kozu vyhnali.

Divadlo nebylo strašné, bylo srandovní. Charaktery byly liška, pes, medvěd, koza, ježek. V divadle šlo o to, že koza byla líná a zlá a ještě drzá. Ukradla dům od lišky a liška se ji snažila vyhnat, ale nešlo to. Nakonec to dopadlo dobře.

Bylo to super, hlavně že to hráli česky a anglicky.

Obrázky žáků 4. A  pod videem.

 Trailer z představení:


12. ročník soutěže Bobřík informatiky

Opět je tu listopad a další celostátní kolo soutěže Bobřík informatiky.
Vynaložené úsilí a správné řešení zapeklitých otázek přineslo titul Úspěšný řešitel těmto žákům:

Kategorie MINI/4-5. tř.:
Richard Harok, MarieMokroszová, Matyáš Rypl, Jiří Pasz, Vojtěch Bohatý, Viktorie Bury, Jiří Bernatík
Ondřej Krzyžánek, Eliška Martýnková, Tereza Wróblová, Kristýna Dudová, Kryštof Šildr, Jan Stavarský
Hana Wolterová, Dominik Lisztwan, Sebastián Gaborčík, Kateřina Křístková, Lukáš Bruk , Adam Szczurek , Michal Hrabiec, David Liszka

Kategorie Benjamin/6.- 7. tř.:
Zuzana Slobodová , Vanesa Nikorjak , Lola Waliczková, Jakub Boháč, Jan Kapusta, Markéta Šefránková , Luca Leone
Anna Hlaváčová, Veronika Ciencialová, Erika Onofrejová , Laura Mikschová, Tereza Macurová, Daniel Dziadek

Kategorie Kadet/8.-9.tř.
Tomáš Novák, Matěj Rzeplinski, Kristina Bilková, Tomáš Raszka, Richard Bernatík, Dziadková Michaela
/Jména žáků jsou seřazena v pořadí podle počtu dosažených bodů/

Nejvyššího počtu bodů za školu -192- dosáhl žák Richard Harok ze ZŠ Ostravská.
Všem zúčastněným děkujeme a úspěšným řešitelům gratulujeme!
Na všechny se těšíme ve 13. ročníku 2020!

Mgr. Helena Lazarová, Mgr. Dagmar Nováková


Schůzka k poznávacímu zájezdu do Anglie

 Vážení rodiče,

blíží se schůzka rodičů, učitelů a zástupců CK Kristof ohledně poznávacího zájezdu do Anglie. Připomínáme, že termín je úterý 19. 11. 2019.

Z dotazníku vyplynulo, že většině vyhovuje čas schůzky v 15, 30 hod., ale někteří by rádi přišli již ve 14,30 hod. Uskuteční se tedy dvě schůzky, a to v učebně č. 95 v 1. patře na 2. stupni ZŠ Ostravská (ve škole Vás budeme navigovat).
Prosíme, abyste se dostavili v době, kterou jste si sami zvolili.

Na schůzku zveme i rodiče, kteří o zájezdu uvažovali, ale nejsou ještě zcela rozhodnuti, popř. další zájemce (a rodinné příslušníky). Kapacita autobusu ještě není naplněna, zbývají volná místa.

Těšíme se na Vaši účast.

MO AJ (Metodický orgán anglického jazyka)


Cukrárna na Ostravské

Vánoce na nás už vykukují z většiny supermarketů, sloupů veřejného osvětlení i nejrůznějších reklam. Advent se blíží a vánoční jarmark v Českém Těšíně klepe na dveře. Koho by tato atmosféra nechala lhostejným?
Žáci 6.A třídy ZŠ Hrabina uchopili situaci pevně do rukou a napekli perníčky. V pátek 15.11. se vůně perníčků rozvoněla po celé škole. A tak to vypadalo na závěr.
[obrázek]
Velký dík patří všem rodičům žáků. Děkujeme a těšíme se na další akci - odpolední vánoční dílničku rodičů a dětí, která se bude konat 26.11.2019 od 15:30.

Žáci 6.A


Doplňovací volby do školské rady


Ředitel školy vyhlašuje podle zákona 561/2004 Sb. doplňovací volby do školské rady Základní školy Český Těšín Hrabina za zástupce zákonných zástupců žáka.
Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Datum a hodina konání voleb: 28.11. 2019 v průběhu konání třídních schůzek od 16:00 do 18:00 hodin.

Místo konání: vestibul ZŠ Ostravská, Slezská

Zveřejnění výsledků: 29. 11. 2019

Způsob volby – volba je přímá a tajná. Každý volič má jeden hlas. Volič obdrží v místě konání voleb hlasovací lístek.
Návrhy na kandidaturu je možné podávat do 27.11. 2019 do 12:00 hodin u ředitele školy. Kandidovat může každý zákonný zástupce žáka.


Mgr. Richard Zajac, ředitel školy

V Českém Těšíně dne 13.11. 2019