Seznam přijatých dětí na ZŠ Slezská a ZŠ Ostravská - 1. ročník pro školní rok 2019/2020

 

ZŠ Slezská ZŠ Ostravská
Z2019/08 Z2019/02
Z2019/24 Z2019/17
Z2019/32 Z2019/83
Z2019/82 Z2019/34
Z2019/13 Z2019/12
Z2019/46 Z2019/53
Z2019/44 Z2019/10
Z2019/49 Z2019/21
Z2019/30 Z2019/84
Z2019/86 Z2019/58
Z2019/22 Z2019/77
Z2019/51 Z2019/81
Z2019/89 Z2019/57
Z2019/05 Z2019/37
Z2019/01 Z2019/52
Z2019/04 Z2019/07
Z2019/15 Z2019/23
Z2019/36 Z2019/18
Z2019/16 Z2019/20
Z2019/39 Z2019/80
Z2019/75 Z2019/41
Z2019/14
Z2019/59
Z2019/28
Z2019/90
Z2019/33
Z2019/25
Z2019/56
Z2019/43
Z2019/87
Z2019/45
Z2019/03
Z2019/85
Z2019/79
Z2019/91
Z2019/11
Z2019/78
Z2019/26
Z2019/55
Z2019/42
Z2019/54

 


Hasík – beseda pro druháky

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje od roku 2005 systematicky realizuje na území Moravskoslezského kraje preventivně výchovný program „Hasík CZ - Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“.
V pátek 12.4. se žáci druhých ročníků této besedy zúčastnili. Dozvěděli se, jak se zachovat, hoří-li u nás v domě, jak přivolat pomoc, prohlédli si zásahový oblek, vybavení a výstroj hasiče. Zopakovali si důležitá telefonní čísla, co znamená zvuk sirény, co dělat při zvuku sirény a jak se vybavit při opuštění bytu. Děti se také aktivně zapojily do modelových situací. Nejvíce se žákům líbilo vyzkoušet si přilbu a hasičské oblečení.
Mgr. Gabriela Koždoňová, vedoucí pedagog


ÚSPĚCH PRVŇAČKY V PĚVECKÉ SOUTĚŽI ZPĚVÁČEK 2019

Tato tradiční pěvecká soutěž se koná každoročně. Děti se prezentují lidovými písněmi z regionu Těšínského Slezska.
Žákyně 1. A třídy Lucie Kulová se zúčastnila v letošním školním roce městského kola této přehlídky lidových zpěváčků a jako nejlepší účastnice ve své kategorii postoupila do regionálního kola ZPĚVÁČEK ZE SLEZSKA. Zde byla opět nejlepší!
Blahopřejeme MALÉ žákyni k VELKÉMU úspěchu!

Třídní učitelka Martina Palíková a spolužáci z třídy 1. A


OKnA – O Knihovnických Aktivitách 2019

Městská knihovna v Českém Těšíně pořádá pro zájemce velké množství akcí. Zejména děti si mohou vybrat z mnoha aktivit na podporu čtenářství.
V minulých dnech se stali žáci 6. a 8. ročníku přímými účastníky VIII. ročníku celostátní soutěžní přehlídky zajímavých a originálních knihovnických besed a pořadů pro školy OKnA 2019. Knihovníci z různých koutů České republiky přijali pozvání naší knihovny do inspirujících prostor Čítárny a kavárny Avion. Naši žáci s nimi absolvovali besedy na téma „Báje a pověsti“. Nešlo jen o vyprávění nebo čtení, žáci řešili zadané úkoly ve skupinách, prakticky tvořili, diskutovali… Např. žáci VIII.B na začátku besedy ani netušili, kterými tématy proplují, když se odrazí od jedné ze známých židovských legend. V pracovní atmosféře „čtenáři“ ani nevnímali, že je bedlivě sleduje porota. Ta následně ocenila ty autory besed, kteří žáky nejvíce zaujali a jejichž pojetí bylo originální a zajímavé.

Mgr. K. Sekulová


Žáci zdobí školu

Také jste měli doma zakázané malovat na zdi pokojů? Prožít pocit, jaké to je malovat beztrestně na zdi ve škole, zažili žáci 5.A při hodině výtvarné výchovy. Dostali do rukou štětce a pět barevných odstínů. Vzniklo netradiční umělecké dílko, které během následujících vyučovacích hodin kreslení dokončí další skupinky žáků, aby se poté mohli všichni společně radovat z dobře vykonané práce a do školních lavic se jim sedalo veseleji.

Třída 5.A


Výzdoba I. stupně aneb:

 Dostali jsme příležitost, barvy, důvěru …

…a tak jsme se na „to" vrhli s chutí. Žáci naší školy se pustili do malování chodeb I. stupně. Vytvořili si návrhy, šablony a s nadšením, že mohou malovat na zeď, to vše začalo … pozadu nezůstali ani leckteří dospělí.
Kolektiv nadšených umělců


Úspěšný řešitel okresního kola Matematického KLOKANA 2019

Žák Michal Olszar z V.A třídy se stal úspěšným řešitelem okresního kola soutěže Matematický KLOKAN. Se 106 body (max.120) se umístil na krásném 6. – 7. místě.
Blahopřejeme a přejeme mnoho dalších matematických úspěchů.

Mgr.R.Klimszová, MO matematiky


Pythagoriáda 2019

 Pythagoriáda 2019 - matematická soutěž pro žáky 5. – 8. ročníku
4. – 5. 4. 2019, ZŠ Hrabina Český Těšín

Výsledky školního kola :
5.ročník : 1.         Michal Olszar, V.A, 12b. – úspěšný řešitel
                2. – 3. Tereza Macurová, V.A, 11b. – úšpěšný řešitel
                           Elen Šlapotová, V.A, 11b. – úspěšný řešitel
                4. – 7. Berenika Amborska, V.C, 8b.
                           Marie Huczalová, V.C, 8b.
                           Adam Labudek, V.C, 8b.
                          Jan Kapusta, V.C, 8b.

6.ročník: 1. Pavel Kowala, VI.B, 10b. – úspěšný řešitel
               2. Viktorie Kochová, VI.A, 9b.
               3. Simona Kaletová, VI.A, 8b.

 

7.ročník: 1. - 2. Jakub Stavarský, VII.B, 10b. - úspěšný řešitel
                          Filip Karas, VII.A, 10b. - úspěšný řešitel

               3. – 7. Michaela Dziadková, VII.B, 7b.
                          Marie Burkotová, VII.B, 7b.
                          Michal Farník, VII.B, 7b.
                          Ema Šlehoferová, VII.A, 7b.
                          Helena Krzyžánková, VII.A, 7b.


8.ročník : 1.- 2. Tomáš Raszka , VIII.B, 11b. – úspěšný řešitel
                         Richard Bernatík, VIII.A, 11b.- úspěšný řešitel

                3.      Tomáš Novák, VIII.A, 8b.
                4.      Kristina Bilková, VIII.A, 7b.

Úspěšným řešitelům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů také v okresním kole.

Mgr. R.Klimszová, MO matematiky

 

 


MŠ na návštěvě v III.A

 Matematika hrou - spolupráce s MŠ Ostravská

Třeťáci si 19.3.2019 připravili šest stanovišť s různými matematickými úlohami pro předškoláky. Někteří měli na starost tato stanoviště, což nebylo tak úplně jednoduché, protože museli umět úlohu náležitě vysvětlit. Další měli na starost rozdávání průkazů pro razítka a nejvíce dětí se stalo průvodcem svých mladších kamarádů. Prováděly je přes jednotlivá stanoviště s úkoly, dohlížely na razítka, která se měla v průkazu objevit po splnění úlohy. Nakonec po absolvování všech úkolů si přišly s mladšími téměř školáky pro medaile s matematickým logem a bonbon.
Jelikož další hodinu měl být tělocvik, pozvali jsme školičku na podívanou. Třeťáci se měli rozmyslet, co dětem ukážou. Rozhodli se pro kotouly, přeskok přes kozu a šplh na tyči. Nervozita byla znát, ale nevzdávali se. Téměř vše se jim povedlo.

Děti pak ve slohu tvořily reflexi:
„Líbilo se mi vše. Byli moc šikovní. Každému se to moc povedlo, každý měl fantazii. Nejšikovnější byl Šimi.“
„Líbilo se mi být průvodcem. Prováděl jsem malou holku, Sity. Řekl jsem jí, že jsem bydlel v Praze a ona mi na to řekla, že bydlela v Anglii. Bylo to legrační.“
„Líbilo se mi, že se na nás přišli koukat, taky jak jsme s předškoláky zpívali. Bavilo mě to.“
„Byl jsem s Dominikem ve stánku (na stanovišti). Chodilo k nám hodně dětí. Bylo to úžasné.“
„Líbilo se mi, že nás navštívila školka. Děti byly hodné a uměly hodně věcí. Také jsem byla ráda, že Anny byla z úkolů nadšená.“

III.A Lenka ČINČALOVÁ