Ikebany v VII.A

 Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Petrášové S. za květiny darované do hodin pracovních činností, kde si žáci VII. A třídy mohli vyzkoušet aranžování květin. Výsledek posuďte sami.

Mgr. A. Ruszová


Prvňáčci opět v knihovně

 V pátek 10. 5. jsme se vydali do knihovny na Havlíčkově ulici poslechnout si poutavý, humorný a zároveň i poučný příběh autora píšícího pro dětského čtenáře Benjamina, A. H. „ O krátkozraké žirafě“. Žirafa špatně viděla, ale nechtěla nosit brýle, protože se domnívala, že by vypadala hloupě. Přátelé ze zvířecí říše se snažili žirafu přesvědčit, aby tento moudrý krok udělala. Pracovníci knihovny Kateřina Šildrová a MgA. František Szymczysko příběh pro děti zpracovali formou scénického čtení. A zda se jim to povedlo, určitě poznáte z přiložených fotografií a rozzářených očí dětí.

Mgr. Martina Palíková


Beseda s chovatelem plazů

Ve čtvrtek 9.5. se žáci I. stupně zúčastnili velmi zajímavé besedy s chovatelem plazů. Poutavé vyprávění ze života hadů, ještěrek a želv se dětem moc líbilo. Nejzajímavější však byl závěr besedy, kdy si odvážlivci mohli plazy osahat a pohladit.

Mgr. Gabriela Koždoňová, vedoucí pedagog


Městské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů 2019

Poté, co proběhla na českotěšínských základních školách školní kola dopravní soutěže, která prověřila mladé cyklisty a vybrala ty nejlepší, přišlo úterý 6. května. Ten den se uskutečnilo městské kolo soutěže. Za jeho organizaci zodpovídala naše škola, ZŠ Hrabina.

Na děti čekaly čtyři základní disciplíny. Jízda zručnosti na školním hřišti otestovala, jak žáci zvládají jízdní kolo prakticky. Na soustavě překážek předvedli bezpečnou jízdu, rovnováhu i přesnost. Správný cyklista zná dopravní předpisy - to děti ukázaly při vyplňování sady testů. Ale důležité je i to, jak teorii umí uplatnit v praxi. Předvedly se při jízdě na dopravním hřišti, kterou hodnotil policista. Řídit se dopravními značkami bylo tou jednodušší součástí zkoušky, děti musely zvládnout mnohem více. Poslední disciplínou bylo podrobné testování v oboru zdravovědy. Zkoušející ověřil, zda by žáci uměli správně postupovat v krizové situaci nebo ošetřit zraněného kamaráda.

Protože se všechna družstva na soutěž pečlivě připravovala, byly bodové rozdíly mezi nimi často velmi těsné. Nakonec se i žáci naší školy probojovali na stupně vítězů:
V kategorii mladších žáků a žákyň získali 3. místo.
V kategorii starších žáků a žákyň získali 2. místo.

Gratulujeme!
Za organizátory soutěže L. Činačalová, I. Klimšová a K. Sekulová

 


„Hurá do kina!“ - 3. 5. 2019

Řekli si žáci IV. A  a V.A ZŠ Hrabina v pátek ráno před školou. Společně s třídními učitelkami jsme se vydali k budově KaSS na Střelniční ulici v Českém Těšíně. V rámci 21. ročníku filmové přehlídky Kino na hranici jsme zhlédli kouzelnou pohádku Čertí brko. Divácký zážitek byl umocněn besedou s hlavním hrdinou pohádky, hercem Honzou Cinou. Beseda se konala bezprostředně po projekci. Les dětských rukou, které se dožadovaly možnosti zeptat se na otázky z natáčení pohádky i informací z hercova soukromí, byl nekonečný.
Děkujeme za pěkný kulturní zážitek a těšíme se na další zajímavé akce v našem městě.
Žáci V.A


Zápisy do 1. tříd


Je duben, a to je vždy čas zápisu do 1. tříd.
Letos zavítali předškoláci na pracoviště školy Slezské, kde se konal zápis na ZŠ Hrabina.. Poprvé přišli na Dny otevřených dveří a Zápis nanečisto, kdy si prohlédli školu, třídy a vyzkoušeli si krátké školácké aktivity. Podruhé už dorazili se svými rodiči k zápisu. Se svými průvodci, žáky 9. a 8.tříd, si procvičili zábavné aktivity rozvíjející motoriku. Za paní učitelkou pak dorazili do tříd s papírovou aktovkou, do které si cestou nasbírali bodíky za splněné úkoly a předvedli, jak jsou na školu připraveni. Děti kreslily, zpívaly, hledaly tvary či písmenka, povídaly i počítaly. Všem předškolákům se podařilo něco předvést a 62 jich bylo zapsáno na příští školní rok.

Takže v září se budou paní učitelky na všechny prvňáčky s aktovkou těšit !


Povedená akce – zahájení cyklistické sezony aneb Hurá na kolo

V pondělí 15.4.2019 od 14:30 hodin se na dopravním hřišti v Českém Těšíně konal nultý ročník zahájení cyklistické sezóny „Hurá na kolo“. Tato akce dlouho zrála v našich hlavách a až letos byla uskutečněna. Příroda se začala probouzet a všichni jsme začali ze sklepů vytahovat a oprašovat jízdní kola. Než však děti vyjedou do ulic, mají možnost se setkat s pravidly silničního provozu na tréninkovém území dopravního hřiště. Děti měly za úkol zastavit se u šesti stanovišť, na kterých hlídali jejich spolužáci, aby jely podle pravidel. Na akci se přihlásily děti ze třetí, čtvrté a páté třídy. Nejmladším účastníkem byla holčička navštěvující nynější první třídu. A protože s maminkou doprovázela svého brášku, vzala si s sebou kolo také. A musíme dodat, že byla výborná.

Poděkování patří také jednomu tatínkovi, který také usměrňoval děti, aby jezdily podle pravidel. Podle pokřiku dětí na konci víme, že se tato akce všem líbila a mnozí si ji užili. Chyb bylo mnoho, ale všichni se stále učíme. Takže hurá příští rok.

Mgr. Lenka Činčalová, Mgr. Iveta Klimšová


Seznam přijatých dětí na ZŠ Slezská a ZŠ Ostravská - 1. ročník pro školní rok 2019/2020

 

ZŠ Slezská ZŠ Ostravská
Z2019/08 Z2019/02
Z2019/24 Z2019/17
Z2019/32 Z2019/83
Z2019/82 Z2019/34
Z2019/13 Z2019/12
Z2019/46 Z2019/53
Z2019/44 Z2019/10
Z2019/49 Z2019/21
Z2019/30 Z2019/84
Z2019/86 Z2019/58
Z2019/22 Z2019/77
Z2019/51 Z2019/81
Z2019/89 Z2019/57
Z2019/05 Z2019/37
Z2019/01 Z2019/52
Z2019/04 Z2019/07
Z2019/15 Z2019/23
Z2019/36 Z2019/18
Z2019/16 Z2019/20
Z2019/39 Z2019/80
Z2019/75 Z2019/41
Z2019/14
Z2019/59
Z2019/28
Z2019/90
Z2019/33
Z2019/25
Z2019/56
Z2019/43
Z2019/87
Z2019/45
Z2019/03
Z2019/85
Z2019/79
Z2019/91
Z2019/11
Z2019/78
Z2019/26
Z2019/55
Z2019/42
Z2019/54

 


Hasík – beseda pro druháky

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje od roku 2005 systematicky realizuje na území Moravskoslezského kraje preventivně výchovný program „Hasík CZ - Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“.
V pátek 12.4. se žáci druhých ročníků této besedy zúčastnili. Dozvěděli se, jak se zachovat, hoří-li u nás v domě, jak přivolat pomoc, prohlédli si zásahový oblek, vybavení a výstroj hasiče. Zopakovali si důležitá telefonní čísla, co znamená zvuk sirény, co dělat při zvuku sirény a jak se vybavit při opuštění bytu. Děti se také aktivně zapojily do modelových situací. Nejvíce se žákům líbilo vyzkoušet si přilbu a hasičské oblečení.
Mgr. Gabriela Koždoňová, vedoucí pedagog