SOUTĚŽ O NEJLÉPE ČTOUCÍHO ŽÁKA

Ve středu 6. června 2018 se uskutečnila ve studovně ZŠ Ostravská již tradiční soutěž s názvem O nejlépe čtoucího žáka. Sešly se děti obou škol: Ostravské i Slezské, aby divákům dokázaly, že čtení je nejen povinnost, ale může to být i zábava. Krásné knihy, ceny pro vítěze, do soutěže věnovali členové SRPŠ Hrabina. Byly o to cennější, že den předem je na požádání rádi podepsali herci, které jsme pozvali s programem Listování. Soutěž byla rozdělena do čtyř kategorií: V kategorii 1. tříd zvítězil Adam Vavříček, žák 1. B. Jako druhá se umístila Adéla Nováková ze třídy 1. C, na třetím místě jsme blahopřáli Elišce Žylkové z 1. C a Niccoló Metastasiovi z 1. B.

V kategorii 2. zvítězila: Marie Mokroszová ze III. A, na druhém místě jsou Kristýna Dudová ze III. A a Kateřina Křístková ze III. B. Jako třetí se umístili opět dva žáci: Kryštof Šildr z III. B a Anežka Szotkowská z III. A.

Kategorie 3. přinesla prvenství Zuzaně Slobodové ze třídy V. A; o druhé místo se podělili Matyáš Pastor V. A a Jan Sýkora z V. B. Na třetím místě jsou Matěj Šimik IV. B a Amy Salová IV. C.

V nejstarší – čtvrté kategorii vyhrála přesvědčivým přednesem Hedvika Jelínková VII. A, na druhém místě jsou Terezie Veverková VII. B a Ellen Prunnerová VI. A, třetí příčku obsadily Ema Šlehoferová VI. A a Michaela Dziadková VI. B.

Všem soutěžícím děkujeme za pěkně připravené ukázky ze zajímavé četby a blahopřejeme!

Za organizátory Mgr. Vlasta Potyszová


Exkurze do Pony klubu ve Vělopolí

Na konci května se druháčci vydali do nedaleké vesničky Vělopolí. Čekala je exkurze ve stáji Pony klub Jurášek. Těšili se na to, že se projedou vláčkem a také na svých koloběžkách. Z vláčku nebylo nic, jelikož měl výluku, a tak nás do Ropice převezl autobus. Z Ropice nás čekala cesta cca 4 km do Vělopolí. Cesta je klidná, proto si děti směly vzít své oblíbené koloběžky. Cestou si je také půjčovaly.

Děti byly skvělé, ukázněné, respektovaly pravidla, která jsme si předem stanovili, abychom se vyhnuli jakýmkoli nebezpečím a úrazům.

Ve stáji jsme si dali svačinku a hned se pustili do čištění poníků. Skvělými instruktorkami byly koňařky: z deváté třídy: Iva Lacková, Kikča Wrublová a Barča Kotásková a také bývala žákyně Lucie Kotásková. Děti poníky kartáčovaly, česaly jim hřívy a ocasy a vše, co k tomu patří. Milým zpestřením byl také Edi, zdejší pejsek. No a pak se začalo jezdit, běhat po lese a nakonec i skákat na trampolíně…

Byl by to sám o sobě pestrý zážitek, ale ještě jsme měli být obohaceni o jeden, naštěstí až na sám konec při vystupování z autobusu. Pořádná průtrž mračen. Některé děti se bouřky bály a začaly plakat. Nakonec se nám podařilo dostat se ve zdraví ke škole. Děkuji všem, kteří na nás mysleli a drželi nám palce.

Mgr. Lenka Činčalová

 


Zakončení písanky ve II.A

Na konci písanky opisovaly děti recept na pomazánku.
Podle popisu práce se pustily v pracovních činnostech do samotné realizace.
Děti si vytvořily týmy. Jeden umýval zeleninu na ozdobení – rajčátka a papriku, druhý loupal cibuli, třetí krájel rohlíky na kolečka, další strouhal sýr. Ukázalo se však, že si činnosti chtějí vyzkoušet všichni, tak se během práce všichni jaksepatří prostřídali. Člověk by si myslel, že děti snad k žádné takové užitečné práci rodiče nepouštějí. Ve škole je to zřejmě úplně jiné.
Nakonec jsme ingredience smíchaly dohromady. Každý si namazal pro sebe jednohubky, které si také snědl.
Potom si děti vymyslely, že budou jednohubky rozdávat. Ani paní učitelka netušila, jak moc akční děti ve třídě má.Ty totiž obcházely další paní učitelky s jednohubkami na dlaních. Až poté byly děti usměrněny a došlo na nějaký podnos, na kterém už celá akce vypadala rozhodně zdařileji.

Mgr. Lenka Činčalová


Okresní kolo Pythagoriády

29.5.2018 se konalo okresní kolo matematické Pythagoriády.
Naši školu reprezentovalo 11 úspěšných řešitelů školního kola.

Kategorii 5.ročníků řešilo 113 žáků, z nichž 34 bylo úspěšných. Mezi nimi také náš
žák V.B třídy Adam Fedor.
Adamovi blahopřejeme a přejeme hodně dalších matematických úspěchů !

Mgr. R.Klimszová, MO matematiky


Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o. oznamuje rodičům a zákonným zástupcům našich budoucích prvňáčků, že informační schůzka s vedením školy se uskuteční v úterý 12. června 2018 v 16.30 hod. v jídelně na Zelené ul. (u ZŠ na Ostravské ulici).

Kromě vedení školy budou k dispozici vedoucí školních družin, jídelen a další důležití pracovníci školy včetně třídních učitelek budoucích 1. tříd.

Vážení rodiče, vaši účast považujeme za velmi důležitou!


Konzultace k prospěchu a chování

Od úterý 12. června 2018 se budou konat v ZŠ na Ostravské ul. a na Slezské ul. konzultační schůzky učitelů s pozvanými rodiči (zákonnými zástupci).   Učitelé s rodiči (zákonnými zástupci) projednají prospěch či kázeňské problémy jejich dětí (nedostatečné, důtky, snížené známky z chování). Upozorňujeme rodiče (zákonné zástupce), že v souladu se školským zákonem je účast pozvaných rodičů (zákonných zástupců) povinná!

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Konzultace k prospěchu žáků

Informace o zrušení konzultací - viz přiložený obrázek

 


3rd Scientix konference, Brussels

Odkaz na konferenci:  http://www.scientix.eu/conference

Ve dnech 4.-6.5. 2018 jsem se zúčastnila jako vybraný ambasador Celoevropské konference Scientix v Bruselu. Scientix je mezinárodní projekt zaměřený na podporu přírodovědného a technického vzdělávání na evropských školách.
Kromě pracovních povinností jsem měla také možnost navštívit zajímavé přednášky a workshopy. Prezentující zde nejenom hovořili o svých zkušenostech z realizace projektů pro zkvalitnění této oblasti výuky, ale také, což jsem přivítala ještě více, prakticky předváděli nové nápady, metody a konkrétní ICT nástroje využitelné ve vyučovacích hodinách.
Nejvíce mě zaujaly workshopy s tématikou mobilních aplikací pro výuku a o vyzkoušených tipech pro lekce programování na ZŠ, které nejen předám zúčastněným učitelům na svém workshopu během nadcházející červnové krajské konference , ale využiji při své práci v Klubu zábavné logiky- čili kroužku programování u nás na škole a v hodinách ICT v příštím školním roce.

Mgr. Helena Lazarová, pracoviště Slezská, Scientix ambasador pro ČR

 


Pozvánka k soutěži o nejlépe čtoucího žáka

 Podrobnosti o soutěži - viz příloha


Pokus o světový rekord

1. června se naše školy zúčastní na náměstí pokusu o světový rekord.