Městská přehlídka Zpěváček 2020


Ve středu 4.3. 2020 se šest žáků naší školy zapojilo do soutěžní přehlídky zpěvu písní z Těšínského Slezska – Zpěváček, která se již tradičně koná v tomto předjarním období v našem městě.
V prostorách Kass se sešli žáci z několika těšínských škol, od těch nejmenších až po žáky druhého stupně, a zazněl pestrý výběr lidových písní, zazpívaných jak sólově, tak také vícehlasně jako dua a tria. Děti zpívaly jednu píseň bez doprovodu a jednu s doprovodem cimbálové muziky Slezanek.

Naši ZŠ Hrabina reprezentovalo ve zpěvu 6 žáků: Ze ZŠ Ostravská Lucie Kulová z 2.A, Filip Švančara z 3.A, Terezie Slobodová ze 4.A a ze ZŠ Slezská to byli dva prvňáčci – Roman Piegza z 1.B, David Kolek z 1.C a Samuel Lapúnik z 5. B.

Společně s cimbálovou muzikou doprovázela zpěváčky na housle také žačka naší školy – Vanesska Pindórová z 6.A (ZŠ Ostravská).
Slezanek obohatil celé soutěžní dopoledne nejen hudebním doprovodem, ale také několika pěknými vstupy tanečního souboru.

Porota to neměla vůbec jednoduché, zpěváčci předvedli velmi pěkné výkony. Také naši žáci si vedli statečně, tři z nich dokonce obsadili místa s postupem do regionálního kola:
I. kategorie: 2. místo: David Kolek 1.C ZŠ Slezská
II. kategorie: 1. místo: Lucie Kulová 2.A ZŠ Ostravská
III. kategorie: 1. místo: Samuel Lapúnik 5.B ZŠ Slezská

Tito soutěžící postupují do regionálního kola „Zpěváček ve Slezsku“, které se uskuteční 1.4. v MěDK Karviná. Všem soutěžícím ještě jednou blahopřejeme, a postupujícím zpěváčkům přejeme, ať i v regionálním kole zpívají odvážně, s chutí a radostí!

M. Slobodová


Zápis do 1. třídy

Vstup k registraci do první třídy: ZDE

 

Příloha ve wordu

 


LVK - den druhý

 Zpráva dne od pokoje Lyžařek (Slobodová, Muchová, Vitoulová) – den druhý

Všichni jsme se probudili do prvního lyžákového rána. Připravili jsme se na snídani a vyrazili. Mohli jsme si dát cokoliv a všichni byli spokojení. S plnými břichy jsme se oblékli do lyžařského oblečení a šlo se na svah. Dneska už vyjeli vlek i začátečníci. I když jsme hodně padali, strašně moc jsme si to všichni užili. Na oběd jsme měli vývar a sekanou. Měli jsme odpolední klid, po kterém následoval další lyžařský blok, který jsme si užili ještě více!!! Měli jsme odpočinek a šli jsme na večeři. Tam jsme se dozvěděli, že máme možnost jít na večerní lyžování. A tak toho většina z nás využila a šli jsme na svah. No a večer jsme se nachystali do postýlek a spokojeně jsme usli!


Lyžařský kurz - Zpráva dne od Aničky Hlaváčové

 

Dneska jsme museli být u školy už v půl sedmé, protože jedeme na lyžák. Jeli jsme ocelářským autobusem na Bílou. Jeli jsme tam asi hodinu. Po příjezdu jsme z autobusu vyložili všechny lyže, kufry a hůlky. Potom jsme to vše naskládali do lyžárny. Pak jsme se rozdělili do tří skupin. Po nějakých malých instruktážích jsme se vydali na svah. Jezdili jsme asi 2 hodiny a potom jsme vyrazili na procházku. Šly jenom holky, kluci skládali kufry do chaty. Na procházce jsme byli jenom půl hodiny a potom jsme šly na oběd. Byl knedlík, maso a špenát. Po obědě jsme měli odpolední klid. Poté se šlo znovu lyžovat. Lyžovali jsme od 2 do 4. Pak jsme šli do chaty a měli pauzu, ta byla do šesti a potom byla večeře. Boloňské špagety. Po večeři jsme znovu šli na chatu a o půl osmé byl večerní program, kde nám řekli jak se chovat na svahu. Po programu jsme šli na pokoje plnit úkol. Úkol byl napsat na papír název pokoje, kdo v něm je a udělat tam tabulku na bodování pokojů. V 10 jsme šli spát.


Jak dobře znáš svůj kraj?


O tom, jak dobře znají svůj rodný kraj, se pokusila přesvědčit odbornou porotu Gymnázia Josefa Božka v Českém Těšíně tři tříčlenná družstva našich deváťáků ve složení Marek Pastrňák, Filip Šildr, Adam Kaczmarczyk, Barbora Gajdová, Marie Jeřábková, Karolína Kostková, Richard Bernatík, Hedvika Jelínková a Laura Wawrzyková.

V této vlastivědné soutěži se utkali s dalšími pěti družstvy z ostatních českotěšínských základních škol. První kolo bylo zaměřeno na testování znalostí z oblasti regionální historie, zeměpisu a přírodopisu. U testu se všechny týmy pořádně zapotily. Ve druhém kole měli soutěžící v co nejkratším čase sestavit dle zadání jednoduchý elektrický obvod. Třetí kolo bylo poznávací. Soutěžní týmy měly za úkol poznat 20 objektů, které se nacházejí na území Těšínského Slezska. V mezičase sčítání bodů z posledního kola a nervózního čekání na výsledky měli žáci možnost prohlédnout si budovu gymnázia. Po dobrém obědě už na ně čekala vyplněná výsledková tabule.

I když v letošním roce nebyla naše družstva ověnčena pomyslnými vavříny, odnášeli si žáci spoustu zajímavých poznatků, o nichž ještě po zpáteční cestě dlouze diskutovali. Z rukou pořadatelů také obdrželi účastnické listy a věcné ceny.

Všem našim žákům děkujeme za reprezentaci školy a věříme, že je tato soutěž navnadila k dalšímu odkrývání zajímavostí a tajů jejich rodného Těšínského Slezska.

Mgr. Zuzana Mangirasová, PK SPV


Leonardo da Vinci na ZŠ Hrabina


Ve čtvrtek 30. ledna čekalo na žáky naší školy malé překvapení. Mohli se zblízka seznámit s jednou z nejvýznamnějších a nejvýraznějších osobností období renesance. Leonardo da Vinci byl umělcem, jehož dílo zasáhlo snad všechny soudobé vědní a umělecké obory. Oplýval nezměrnou představivostí, tvůrčí genialitou i vizionářským nadhledem. Změnil výrazně nejen tvář své doby, ale rovněž inspiroval svým odkazem celou generaci epigonů. První část vzdělávacího pořadu provedla žáky prostřednictvím krátkých scének zajímavými událostmi Leonardova života. Ve druhé si mohli prohlédnout vybrané reprodukce několika jeho obrazů, kreseb a modely některých jeho vynálezů. Mnohé z nich si mohli také vyzkoušet…

Mgr. Helena Warcopová, Mgr. Zuzana Mangirasová


STŘÍPKY SAMETOVÉHO DĚNÍ NA ZŠ HRABINA – INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA A VZDĚLÁVACÍ WORKSHOP

U příležitosti uplynutí třiceti let od Sametové revoluce v roce 1989 připravila naše škola pro žáky interaktivní výstavu a vzdělávací worskopy.
Události našich nedávných dějin měly nesporný vliv na současnou podobu českého a slovenského politického, společenského a kulturního života. Našim cílem bylo přiblížit dětem, dospívajícím žákům a studentům poutavou formou průběh událostí celého revolučního roku 1989, listopadového dění u nás i na Slovensku v souvislosti s děním v okolních socialistických státech, seznámit žáky s životními příběhy osobností, jež nechaly v tomto dynamickém soukolí svou nesmazatelnou stopu. Nezbytné pro pochopení bylo zasazení těchto událostí do kontextu československých dějin, uvědomění si předcházejících politických a historických peripetií, které zásadním způsobem formovaly revoluční události v roce 1989 u nás.
Interaktivní výstava byla rozdělena do několika částí: Průběh událostí, Osobnosti revoluce, výstava plakátů s rozšířenou realitou Střípky revoluce, Dobové události roku 1989 ve fotografiích, Sametová hesla, Slovníček pojmů, Události v obrazech a nedílnou (žáky velmi oblíbenou) součástí se stala také Odpočinková zóna, v níž bylo možné čerpat informace o roku 1989 z dobových písní, zajímavých interaktivních her či komiksu.
Z důvodu velkého množství interaktivního obsahu celé výstavy byla žákům/návštěvníkům zpřístnupněna alternativní wifi síť, aby bylo možné nejen v době výuky, ale také ve volných chvílích a o přestávkách plné využití nabízených vzdělávacích materiálů (videí, dobových historických pramenů, medailonů osobností, prostřihů dobových projevů, videozáznamů z demostrací atd.). Součástí byly také interaktivní vzdělávací workshopy pro zapojené třídy, v nichž v několikahodinových blocích plnili zadané úkoly a tvořili společný informační plakát, který zdobí nástěnky tříd.
Pro celkové pochopení tématu jsme pro žáky 9. ročníků zorganizovali doplňkové promítání filmu Goodbye, Lenin! reflektující události roku 1989 ve Východním Německu a pro menší žáky promítání nového anidoku Fany a pes připraveného k příležitosti pádu komunistických režimů ve východní Evropě v roce 1989, na jehož vzniku se podíleli také čeští filmaři.
Pro návštěvníky byla vytvořena webová padletová nástěnka, na níž nám mohli nechávat své vzkazy.
Celkem se naší akce zúčastnilo 10 tříd ZŠ Hrabina (cca 240 žáků) a 2 třídy studentů Obchodní akademie Český Těšín (cca 50 žáků).
Věříme, že se nám touto cestou podařilo všechny věkové skupiny návštěvníků zaujmout
a zároveň jim neotřelou formou poskytnout informace o našich současných dějinách.

Mgr. Zuzana Mangirasová, PK SPV

viz příloha