Pythagoriáda 2019

 Pythagoriáda 2019 - matematická soutěž pro žáky 5. – 8. ročníku
4. – 5. 4. 2019, ZŠ Hrabina Český Těšín

Výsledky školního kola :
5.ročník : 1.         Michal Olszar, V.A, 12b. – úspěšný řešitel
                2. – 3. Tereza Macurová, V.A, 11b. – úšpěšný řešitel
                           Elen Šlapotová, V.A, 11b. – úspěšný řešitel
                4. – 7. Berenika Amborska, V.C, 8b.
                           Marie Huczalová, V.C, 8b.
                           Adam Labudek, V.C, 8b.
                          Jan Kapusta, V.C, 8b.

6.ročník: 1. Pavel Kowala, VI.B, 10b. – úspěšný řešitel
               2. Viktorie Kochová, VI.A, 9b.
               3. Simona Kaletová, VI.A, 8b.

 

7.ročník: 1. - 2. Jakub Stavarský, VII.B, 10b. - úspěšný řešitel
                          Filip Karas, VII.A, 10b. - úspěšný řešitel

               3. – 7. Michaela Dziadková, VII.B, 7b.
                          Marie Burkotová, VII.B, 7b.
                          Michal Farník, VII.B, 7b.
                          Ema Šlehoferová, VII.A, 7b.
                          Helena Krzyžánková, VII.A, 7b.


8.ročník : 1.- 2. Tomáš Raszka , VIII.B, 11b. – úspěšný řešitel
                         Richard Bernatík, VIII.A, 11b.- úspěšný řešitel

                3.      Tomáš Novák, VIII.A, 8b.
                4.      Kristina Bilková, VIII.A, 7b.

Úspěšným řešitelům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů také v okresním kole.

Mgr. R.Klimszová, MO matematiky

 

 


MŠ na návštěvě v III.A

 Matematika hrou - spolupráce s MŠ Ostravská

Třeťáci si 19.3.2019 připravili šest stanovišť s různými matematickými úlohami pro předškoláky. Někteří měli na starost tato stanoviště, což nebylo tak úplně jednoduché, protože museli umět úlohu náležitě vysvětlit. Další měli na starost rozdávání průkazů pro razítka a nejvíce dětí se stalo průvodcem svých mladších kamarádů. Prováděly je přes jednotlivá stanoviště s úkoly, dohlížely na razítka, která se měla v průkazu objevit po splnění úlohy. Nakonec po absolvování všech úkolů si přišly s mladšími téměř školáky pro medaile s matematickým logem a bonbon.
Jelikož další hodinu měl být tělocvik, pozvali jsme školičku na podívanou. Třeťáci se měli rozmyslet, co dětem ukážou. Rozhodli se pro kotouly, přeskok přes kozu a šplh na tyči. Nervozita byla znát, ale nevzdávali se. Téměř vše se jim povedlo.

Děti pak ve slohu tvořily reflexi:
„Líbilo se mi vše. Byli moc šikovní. Každému se to moc povedlo, každý měl fantazii. Nejšikovnější byl Šimi.“
„Líbilo se mi být průvodcem. Prováděl jsem malou holku, Sity. Řekl jsem jí, že jsem bydlel v Praze a ona mi na to řekla, že bydlela v Anglii. Bylo to legrační.“
„Líbilo se mi, že se na nás přišli koukat, taky jak jsme s předškoláky zpívali. Bavilo mě to.“
„Byl jsem s Dominikem ve stánku (na stanovišti). Chodilo k nám hodně dětí. Bylo to úžasné.“
„Líbilo se mi, že nás navštívila školka. Děti byly hodné a uměly hodně věcí. Také jsem byla ráda, že Anny byla z úkolů nadšená.“

III.A Lenka ČINČALOVÁ


TŘÍDNÍ SCHŮZKY, KONZULTACE

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,

dovoluji si vás pozvat na třídní schůzky nebo konzultace o prospěchu a chování vašich dětí za III. čtvrtletí školního roku 2018/19, které se uskuteční ve středu 10. 4. 2019 od 16,00 hod. v obou základních školách.

Mgr., Bc. Richard Zajac, ředitel školy


Velikonoční tvořivé dílny

 Ve středu 27.3.vyrazila třída II.A do Střediska volného času Ámos. Děti vyráběly v tvořivých dílnách velikonoční výrobky. Tvořivé dílny navštívily i ostatní třídy I.stupně ZŠ Ostravská.

Mgr. Gabriela Koždoňová, vedoucí pedagog


Noc s Andersenem 2019


Každý rok se děti těší na pohádkovou noc ve školní družině. Letos se s batůžky, karimatkami, baterkami, různými plyšáky a plni očekávání sešli hoši a dívky v pátek 29. března. Byl to večer plný zábavy.

Začal společnými čtenými pohádkami na dobrou noc Hany Doskočilové a pokračoval plněním úkolů v odděleních. Největší očekávání bylo spojeno se stezkou odvahy, kterou mladším dětem opět připravili spolužáci z IX. A. Těší se všichni, i ti čtvrťáci, kteří stezku zažili již třikrát. Je opět nová s novými maskami strašidel. Nenajde se ani jeden, kdo by „odvážnou cestu“ šatnami nechtěl podstoupit. Celý zbytek večera si o svých zážitcích povídají.

Nemalou práci s přípravou celé akce mají vychovatelé školní družiny, maminky ze SRPŠ a přispívají vždy i obětaví členové rodin, kteří dětem napečou buchty nebo zákusky a jiné dobroty pro společné hodování. Těm všem patří velké poděkování za obětavost. Vždyť děti si každou Noc s Andersenem radostně užívají!

Mgr. Vlasta Potyszová, pozvaný host


Matematický klokan 2019

 Výsledky v příloze


Zápisy nanečisto

Ve středu 13.3. proběhl na základní škole na Ostravské ulici „Zápis nanečisto“.
Předškoláci si přišli prohlédnout školu, splnit zábavné úkoly a vyzkoušet si, jak se sedí ve školní lavici.
Kromě zážitků si budoucí prvňáčci odnesli domů dárečky.

Mgr. Gabriela Koždoňová, vedoucí pedagog


Děti I. stupně opět hrají golf

Jásot, nadšení, úsměvy…V březnovém týdnu od 25. do 27. patří tělocvična golfu. Trenéři už na nás čekají, po zábavné rozcvičce pilně trénujeme a nakonec nesmí chybět soutěž. Žáci byli pochváleni za vzornou disciplínu a sportovní chování.

Mgr. Gabriela Koždoňová, vedoucí pedagog


Bovýsek

Ve čtvrtek 21.3. nás navštívil Bovýsek. Veselý kvíz úspěšně rozlouskli žáci I. – III. třídy. Nechyběla ani odměna – papírová skládanka.