Pro rodiče i žáky - Jak na "Učebnu"

Přinášíme pro rodiče i děti dva návody "Jak na Classroom" - čili Učebnu v Google. Věříme, že názorná ukázka všem pomůže při práci na dálku.

 

 


Omezení provozu škol

Dokument ke stažení - ZDE

Zapomenuté heslo - ZDE

Dodatek ke školnímu řádu - ZDE

 


Zajištění péče o děti zaměstnanců vybraných profesí


 

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti ke stažení a tisku - ZDE

Zápisový lístek do péče - ZDE

Seznam potřeb - ZDE


Podzimní Muzikohrátky

 
Na konci měsíce září nás již podruhé navštívila paní Vladimíra Gavlasová se svým hudebním představením Muzikohrátky, kterého se zúčastnily všechny třídy 1. stupně. Děti si získala hrou na nejrůznější hudební nástroje, které jim posléze také představila. Největší zájem vzbudil lidový hudební nástroj brumle, prastarý australský nástroj frčák (bullroarer), úžasný melodický nástroj sundrum nebo indiánský šamanský buben.

V druhé polovině lekce poslouchání vystřídala naše aktivní činnost. Děti nejprve rozezvučily své tělo tleskáním a pleskáním, zakrátko dostaly svou příležitost i hlasivky. Mezi největší lákadlo patřilo bubnování. Muzikoterapeutické představení bylo pro děti velmi uklidňující a taky zábavné, když jsme se navzájem pozorovali, jak se někdy obtížně trefujeme do správného rytmu.

Děkujeme za krásné dopoledne plné hudby a doufáme, že si takovouto netradiční hodinu hudební výchovy zopakujeme zase příště.

Mgr. Pavel Buchta


Den Země - 25.9.2020 "aneb tradiční akce v netradičním období".

 I letos se celá naše škola zúčastnila akce k oslavě naší planety. Téma, které nás všechny spojilo bylo "Bylinka jako lékař". Už naše babičky objevily léčivou moc některých rostlin a dokázaly je využívat ke svému prospěchu. Proto i my jsme se rádi inspirovali tradičními prověřenými recepty.

Dozvěděli jsme se například, že některé bylinky s blahodárnými účinky mohou také škodit. Po skupinkách jsme na jednotlivých stanovištích ochutnávali čaje a poznávali, z jaké bylinky byly uvařeny. Rostliny jsme poznávali v čerstvém i sušeném stavu. Vnímali jsme všemi smysly, jak jen jsme při opatřeních s covid-19 mohli. Na dalším stanovišti jsme sami vyráběli bylinkové směsi. Také jsme tvořili básničky, malovali, překládali názvy rostlin do cizích jazyků, skládali puzzle, sázeli do záhonů levandule, mátu, meduňkou... V tělocvičně byla připravená překážková dráha, na které jsme měli posbírat papírové koule symbolizující bylinky.

Myslíme si, že podobné akce jsou velmi zajímavé a odneseme si z nich mnoho znalostí. Z takové formy výuky je těžko něco zapomenout.

Tato akce byla uskutečněna z grantu Moravskoslezského kraje. Děkujeme. Těšíme se na další ročník.

Žákyně 9.A ZŠ Hrabina


Sdělení SRPŠ rodičům a Výroční zpráva SRPŠ

 Vážení rodiče,
vzhledem k letošní epidemiologické situaci letos nebudeme svolávat valnou hromadu spolku. Pokud máte zájem se seznámit s fungováním spolku a akcemi pořádanými v loňském školním roce, bude na stránkách školy v sekci Spolek rodičů a přátel školy zveřejněna výroční zpráva a počátkem měsíce října bude tato zpráva také ke shlédnutí na nástěnkách přímo ve škole.

Pro letošní školní 2020/2021 rok výbor spolku rozhodl, že výše členského příspěvku bude kvůli nynější situaci pouze 100 Kč. Věříme, že během roku bude možné nějaké akce pro naše děti alespoň v rámci výuky uskutečnit. Pokud by to nebylo možné, dali bychom nevyčerpané letošní příspěvky k dispozici třídním učitelům, aby se s dětmi sami rozhodli, jak s nimi naloží.

Prosíme Vás tedy o úhradu příspěvků na bankovní účet spolku a to na č. účtu:
2801012836/2010 Fio Banka do 31. 10. 2020
Do zprávy pro příjemce, prosím uveďte příjmení a třídu žáka.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na email spolku a to srpshrabina@zsostravska.cz.
Velmi Vám děkujeme za podporu.

VÝROČNÍ ZPRÁVA SRPŠ - ZDE


Hygienická opatření ve výuce od 5. 10. 2020

Vážení rodiče,

od pondělí 5. 10. 2020 dochází v ČR k omezení provozu některých škol ( viz Mimořádné opatření č. 26/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě) a přijetí hygienických opatřeních ve výuce. Konkrétně zpěv a sportovní činnost se omezuje tak, že součástí vzdělávání není zpěv ani sportovní činnost uvnitř i venku, vyloučeny však nejsou venkovní aktivity (např. procházky). Zákaz zpěvu a sportovní činnosti se netýká mateřských škol a zákaz sportovní činnosti se netýká prvního stupně základní školy.

S pozdravem
Mgr. Bc. Richard Zajac
ředitel školy

Mimořádné opatření č. 26/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě - ZDE