Adventní Hrabina – jarmark na náměstí v Českém Těšíně


ZŠ Hrabina – Město Český Těšín – SVČ Amos

Páteční odpoledne 26. listopadu - náměstí v Českém Těšíně se proměnilo v místo předvánočního setkání. I přes velké změny v plánovaném programu čekal na hosty vysoký vánoční strom, který se vpodvečer rozzářil, a výstava „Symboly Vánoc“, kde si mohli návštěvníci prohlédnout ozdobené stromky, zimní vesničku, papírového sněhuláka nebo třeba kapra jaksepatří - práce dětí českotěšínských škol.

Kulturní program se v tomto roce neuskutečnil, otevřela se ale okna jarmarečních stánků. Dva z nich patřily i škole Hrabina. Z toho prvního se linuly vůně rozmanitých dobrot. Nabízeli je rodiče z našeho Spolku rodičů a přátel školy Hrabina. Jako každým rokem, i letos bylo nabízené občerstvení výborné, chutnalo i zahřálo… Z druhého stánku se na kolemjdoucí usmívali deváťáci – prodejci, kteří nabízeli výrobky ze školních vánočních dílen. Sortiment byl tak rozmanitý, že si jistě všichni, kteří se u stánku zastavili, mohli vybrat.

Navzdory všem změnám, které na poslední chvíli adventní odpoledne ovlivnily, a taky nepříznivému počasí, přišla na náměstí spousta hostů. Děkujeme za spolupráci Městu Český Těšín a SVČ Amos.

Mgr. K. Sekulová


Svatý Martin v 1.A

  Ve čtvrtek 11. 11. pro děti z 1. A. čekalo několik překvapení. Nejprve to byl dopis od našich kamarádů ze Slovenska. Zapojili se do projektu "Záložka do knihy spojuje školy". Letošním tématem byl okouzlující svět knižních příběhů, pohádek a básní. Nejprve sami vytvořili záložky s okouzlujícími příběhy a poslali je dětem na Slovensko. Pak jsme jen už čekali, kdy k nám dojdou záložky ze Slovenska. Záložky, které jsme našli v dopise, nám udělaly velkou radost, poznali jsme jejich knižní hrdiny, seznámili jsme se s městem a jazykem našich nových kamarádů pomocí pexesa, které nám poslali. Záložka nám pomáhala při čtení a plnění úkolů o Martinovi.

Velkým zážitkem pro děti bylo pečení svatomartinských rohlíčků. Děti se s chutí pustili do válení a tvoření rohlíčků. Vzájemně si pomáhali. Čekání na rohlíčky si krátili tvořením Martina a jeho bílého koně. Projektový den s Martinem jsme zakončili ochutnávkou svých rohlíčků, které nádherně voněly.

Následující den jsme se setkali s předškoláky z MŠ Hrabinská. Každý prvňáček si našel předškoláčka, o kterého se během setkání staral. Během společných aktivit se děti poznávaly a našly si nové kamarády. Těšíme se na jejich návštěvu u nás ve škole.

 Mgr. Chudecká P.


Schůzky ve 3

 Vážení rodiče,


každý rok touto dobou probíhá osobní setkání v rámci třídních schůzek. Žel minulý i letošní rok je v tomto jiný. S pedagogy jsme se zamýšleli, jak vyhovět všem opatřením, zvýšit kvalitu a zároveň nepřijít o kontakt s Vámi rodiči. Proto jsme se rozhodli uspořádat schůzky ve třech (žák - rodič - pedagog).


Schůzky budou probíhat v termínu 24.11.2021 - 8.12.2021 pro všechny ročníky naší školy. Abychom zajistili bezproblémový průběh, budou schůzky probíhat v předem domluveném termínu, který si zvolíte v rezervačním systému. Odkaz na rezervace získáte v nejbližší době od svého třídního učitele.


Celé setkání je zaměřeno na to, aby podporovalo žáka v uvědomění si zodpovědnosti za své vzdělávání. Na schůzce bude prostor pro ocenění či řešení problému, zodpovězení dotazů, společné hledání vhodné podpory, která by umožnila žákům další pokroky v jejich učení. A to vše v bezpečném prostředí bez dalších „diváků“. Pro rodiče i žáka tím vzniká diskrétní prostředí založené na vzájemné důvěře.


Tyto schůzky mohou být pro mnohé zúčastněné novinkou, ale věřím, že novinkou přínosnou, motivující a podnětnou.


Těšíme se na společné setkání.


S pozdravem

Zajac Richard, ředitel školy


Bruslení

 11.11. 2021 jsme zamířili k lednímu stadionu v Českém Těšíně a ukázali své dovednosti a kreace na ledě.

6.A i 6.B zvládly bruslení na jedničku. Akce byla velmi povedená. Všichni žáci měli úsměvy na tvářích, i když padali na ledě jako hrušky ????.

Mgr. Chowancová A.


Vánoční focení


Dne 3. 12. 2021 (dopoledne) proběhne na naší škole vánoční focení. V případě zájmu vyplňte formulář zde: https://forms.gle/m1LDfcxJJVHs5XrQA


Projektová výuka v 5A

 Projektová výuka v 5A nese téma Nekonečný vesmír.

Děti měly za úkol udělat nástěnku naší galaxie - Mléčnou dráhu. Slunce, planety, komety, asteroidy a meteory, černé díry, hvězdokupy... Sluneční soustava se jim velmi povedla.

Dále si vytvořily souhvězdí dle svých znaků zvěrokruhů. Teď už jen nasednout do rakety a odstartovat vzhůru k výškám.


Logická olympiáda

V měsíci říjnu jsme se připojili do dalšího ročníku Logické olympiády, soutěže pořádané Mensou ČR, do které se přihlásilo přes 75 tisíc žáků z celé republiky. Z naší školy se zapojilo 12 žáků, a to především prvňáčci, kteří si vyzkoušeli samostatný a kreativní přístup k úlohám, v nichž nerozhodují znalosti, ale schopnost samostatného logického uvažování a pohotového rozhodování.
V této olympiádě, která často objevuje skryté talenty, o nichž někdy ani třídní učitelé nemají tušení, se zcela nejlépe umístil Samuel Nawrat z 1. B (celkové pořadí 1.–120. místo, kvantil 97,61) a Vojtěch Minarík z 1. A (celkové pořadí 121.–330. místo, kvantil 90,98).
Přestože žáčci nejmladší kategorie do krajského kola nepostupují, všem šikovným řešitelům gratulujeme a doufáme, že se zúčastníte i dalších ročníků.

Mgr. Pavel Buchta