Workshop pro evropské učitele ve Třídě budoucnosti

 European Schoolnet v Bruselu  aneb i učitelé se učí

6.-7. prosince jsem se jako ambasadorka projektu Next Lab a Scientix pro ČR zúčastnila workshopu pro 50 evropských učitelů v sídle organizace EuropeanSchoolnet v Bruselu.
Bylo mi velkou ctí, že jsem spolu se svými kolegyněmi z Malty, Lotyšska, Slovenska a Izraele mohla připravit jeden z workshopů.

Tématem setkání, které jsem vedla, byla Tvorba dobré výukové hodiny s on- line laboratořemi https://www.golabz.eu/ S účastníky jsem sdílela také své zkušenosti z práce v hodinách s žáky naší školy/ například o využití tabletů ve výuce/ a prezentovala vzdělávací aktivity naší školy. Ze setkání přikládám několik fotografií.

Mgr. Helena Lazarová


V hodinách vaření

 I takto může vypadat výsledek hodiny vaření v 8.A. Nejenom pastva pro oči, ale i sladká svačinka, která potěšila.

Beatriz Mirgová, vedoucí skupinky, která dort upekla a nazdobila.


Mikuláš na Ostravské

 I v letošním roce k nám přišel Mikuláš, aby pokáral ty zlobivé a pochválil ty hodné. A protože by to nebyl Mikuláš, kdyby nakonec neobdaroval všechny (ti zlobiví slíbili, že se polepší).
Celá akce se povedla, užili jsme si hodně legrace a už teď se těšíme, až se zase za rok objeví se svými čerty a anděly!


Barevný týden

Minulý týden proběhl na obou pracovištích BAREVNÝ TÝDEN, kdy žáci i učitelé měli na každý den jinou barvu oblečení. Barvy vybrali zástupci Žákovského parlamentu. Letos to byla černá, bílá, zelená, růžová a červená. Někteří to pojali opravdu vážně a nezalekli se ani té růžové, takže bylo veselo. Zpříjemnili jsme si tak vyučování v tom předvánočním čase.

Krásný a pokojný ADVENT přeje Žákovský parlament


Výsledky doplňovacích voleb do Školské rady

 Vážení rodiče,

během třídních schůzek dne 28. 11. 2019 proběhly doplňkové volby do školské rady z řad zákonných
zástupců žáků na volební období 2019-2022. Celkem bylo odevzdáno 131 platných hlasovacích lístků.
Do školské rady byl zvolen Ing. Tomáš Kaleta, který získal 90 platných hlasů.
Gratulujeme a přejeme úspěšnou spolupráci!

Mgr. Richard Zajac, ředitel


Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Předposlední měsíc roku přinesl stejně jako vloni možnost zúčastnit se školního kola Olympiády v českém jazyce.

Jazyková soutěž, určená žákům osmého a devátého ročníku, prověřuje nejen znalost mluvnice, ale také cit pro správné vyjadřování a stylistické schopnosti soutěžících. Těch bylo letos ve školním kole sedm, zastupovali všechny třídy obou zmíněných ročníků. Výsledky a bodové hodnocení byly velmi těsné. Dva soutěžící však prokázali takové „češtinářské“ schopnosti, že si vybojovali postup do okresního kola v Karviné:
Gratulujeme Richardu Bernatíkovi z IX.A a Michaele Dziadkové z VIII.B!    (Diplomy obou žáků můžete vidět v přílohách)

Mgr. K. Sekulová


Děti i rodiče si společně hráli - 6A

26.11.2019 se odpoledne sešla skupina žáků a rodičů 6.A s třídní učitelkou a instruktorkou korálkování. Společně jsme tvořili andílky z korálků. Tímto workshopem jsme chtěli udělat radost sobě i ostatním lidem, protože naše výtvory nabídneme na vánočním jarmarku v Českém Těšíně.

Žáci 6.A


KONÁNÍ TŘÍDNÍCH SCHŮZEK A VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

 Vážení rodiče, zákonní zástupci,

ve čtvrtek 28. 11. 2019 se budou konat od 16,15 hod. třídní schůzky k prospěchu a chování žáků za III. čtvrtletí šk. roku 2019/2020 v obou základních školách.
Zároveň bych rád pozval všechny do vestibulu ZŠ Slezská, kde byla v minulých dnech zahájena interaktivní výstava k 30. výročí sametové revoluce. Prohlédnout si ji můžete v přízemí pavilonu B.

Rodiče žáků 7. - 9. ročníku ZŠ Slezská bych rovněž rád pozval na besedu se zástupci Modrého kříže Český Těšín, která se bude věnovat tématu " Prevence, aneb co dělat, abych minimalizoval/a riziko užívání drog u dítěte" Beseda se uskuteční od 15,30 hod. ve třídě VI.C
V době konání třídních schůzek proběhnou ve vestibulu obou základních škol doplňovací volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků. Volby se uskuteční v době od 16,00 do 18,00 hod. Výsledky voleb se zveřejní v pátek 29. 11. 2019.

Těším se na setkání s Vámi,

Mgr. Bc. Richard Zajac, ředitel školy