Ozvěny Ekofilmu

Poděkování Albrechtově střední škole Český Těšín za přínosnou akci: 

Vážená paní ředitelko,

děkujeme za pozvání našich žáků základní školy na Ozvěny Ekofilmu. Filmy se zajímavou tematikou, takové, jaké děti jen tak neuvidí. Obzvlášť ten o přírodě v Tatrách přinesl žákům mnoho poznatků.

Poděkování patří Ing. Anně Hromkové a Mgr. Martinu Maryniokovi za zajímavou besedu s žáky po zhlédnutí filmů, také za občerstvení a drobné odměny, jež děti obdržely.

Byli bychom rádi, kdybyste naše žáky pozvali na podobné akce i v příštích letech.

Mgr. Vlasta Potyszová, ZŠ a MŠ Hrabina, pracoviště ZŠ Ostravská

Pozn.: Zajímavé akce se zúčastnili žáci tříd 4A, 5A, 6A, 7AB. Názory žáků brzy přineseme.


Zápis do 1. tříd

 Ve čtvrtek 5.4. a v pátek 6.4. probíhal na ZŠ Ostravské zápis do prvních tříd pro školní rok 2018/2019 pro obě budovy školy na Ostravské a Slezské ulici.
Na budoucí prvňáčky čekaly veselé úkoly na stanovištích. Po úspěšném splnění všech disciplín následoval zápis předškoláků do prvních tříd. Děti odcházely s úsměvem a s dárkem, které připravily paní vychovatelky ze školních družin. Fotografie pořídila paní učitelka Mgr. Vlasta Potyszová. Na akci byl přítomen i štáb regionální TV, reportáž můžete sledovat v Těšínských minutách.

Mgr. Gabriela Koždoňová, vedoucí pedagog


Napsali o nás

 Těšínské listy, ročník XII, číslo 2, 22. března 2018

Mgr. Potyszová Vlasta


NOC S ANDERSENEM 2018


Stalo se již tradicí Spolku rodičů a přátel školy připravovat pro děti školní družiny Noc s Andersenem. Letos padla volba vzhledem k velikonočním svátkům na pátek 23. března. Každoročně se děti těší na večerní akce, které pro ně rodiče a vychovatelky ŠD Michaela Krupová, Taťána Kotásková a nově i vychovatel Michal Novák připraví. Jednou z nejmilejších chvilek se stalo čtení ředitele školy Rudolfa Fiedlera. Četl dětem z knihy Josefa Čapka O pejskovi a kočičce. Děti se srdečně smály při poslechu, jak pejsek snědl mýdlo či jak kočička drhla pejskem špinavou podlahu. Poté vychovatelé připravili pro každý ročník odlišné úkoly pro zpracování. Například pro druháky bylo připraveno najít jen podle čichu zasněženou chaloupku pejska a kočičky, když tam uvnitř voněl pouze syreček. Později se děti opět vydaly na stezku odvahy. Mezi temnými šatnami řádila parta "strašidel", za které se vydávali nejstarší spolužáci z IX. A. Ti se dokonale připravili. Účastníci stezky většinou neprošli sami, jen s doprovodem dospělých. Ale prý to i za ten strach stálo! Stačí se podívat na některé z fotografií..... Všem, rodičům, vychovatelům i žákům IX. A, kteří tuto zábavnou a na organizaci velmi náročnou akci připravili, patří velké poděkování. Vždyť děti se těší už opět celý rok dopředu!


Mgr. Vlasta Potyszová


Přednáška o chovu plazů pro IV. a V. ročník


Ve středu 28. března jsme se mohli ve dvou vyučovacích hodinách při přednášce chovatele plazů, ještěrů a želv dozvědět mnoho zajímavého ze života těchto zvířat. Nejenže o nich dovedl poutavě vyprávět, odpovídal na naše dotazy, a také nám půjčil hady do rukou. Někteří jsme se zpočátku báli, ale brzy nás strach opustil. Bylo to velmi zajímavé vyučování.


žáci IV. A


Další vítězství aneb úspěchy nadané Zuzky Krucinové pokračují…

 

Jak jsme již na školních webových stránkách dříve psali, Zuzana Krucinová (žákyně třídy IX. A)  zvítězila v únoru v okresním kole Olympiády v anglickém jazyce a postoupila tak do krajského kola.

To se konalo 22. března 2018 ve Středisku volného času v Moravské Ostravě. Ve třech různých kategoriích (základní školy, střední školy a gymnázia, bilingvní školy) soutěžili žáci a studenti z celého Moravskoslezského kraje. Zuzka opět dokázala, že patří mezi nejlepší z nejlepších – ve své kategorii obsadila 1. místo a postoupila do celostátního kola, které se uskuteční v Praze v měsíci květnu.
Zuzce opět velice blahopřejeme.

Děkujeme, že dlouhodobě naši školu tak úspěšně reprezentuje, a přejeme jí hodně štěstí v Praze!  

Mgr. Ellen Polaino

 


Tiskopisy pro přijetí dítěte do mateřské školy a prvního ročníku základní školy

Pro rodiče a zákonné zástupce, kteří chtějí k 1. září 2018 přihlásit své dítě do mateřské školy, a pro rodiče a zákonné zástupce, jejichž děti budou absolvovat zápis do 1. ročníku základní školy, jsme připravili tiskopisy, které plní funkci přihlášky.

Stáhnout si je můžete z těchto stránek z hesláře vpravo nahoře Tiskopisy ke stažení.    

Vedení školy


Platby rodičů

 Vážení rodiče,

vzhledem k stálým problémům s platbami, jsme v Menu (vlevo) vytvořili položku PLATBY RODIČŮ. Zde najdete informace, jak použít váš variabilní symbol a na který účet odeslat platbu.

Marie Bieleszová, hlavní provozní 


Změna třídní učitelky ve III.A

Vedení Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o. sděluje, že od 27. března 2018 dochází ve třídě III.A na Ostravské ul. ke změn třídní učitelky. Po mateřské dovolené nastupuje p. Mgr. Martina Ruszová, která vystřídá Mgr. Trombíkovou.

Vedení školy paní Trombíkové za vynaloženou práci děkuje a přeje jí v další pedagogické činnosti hodně úspěchů!

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Vítání jara v I.A s MŠ Hrabinskou


Ve středu 21.3. zavítali do I.A předškoláci z MŠ na ulici Hrabinské. Přivítali jsme společně jaro, zahráli jsme si hry, plnili úkoly a veselou písničkou o sluníčku jsme se pokusili přivolat teplejší počasí. Budoucí školáci byli velice šikovní a dostali od paní učitelky svou první jedničku s hvězdičkou.


žáčci I.A a předškoláci MŠ Hrabinské