Náboženství

 Nepovinný předmět – Římskokatolické náboženství bude probíhat na ZŠ Ostravská od 1.10. 2019 vždy v úterý:

1.-3. třída 13.05 -13.50 a 4.-6. třída.14.00 -14.45.

Mgr. Martina Slobodová


Třídní schůzky

 Vážení rodiče, zákonní zástupci,

dovoluji si vás pozvat na informační třídní schůzky, které proběhnou v úterý 24. 9. 2019 od 16,30 hod. na obou ZŠ.

Před třídními schůzkami se uskuteční schůze SRPŠ, o které Vás bude informovat výbor SRPŠ.

Mgr., Bc. Richard Zajac, ředitel školy


Dar SRPŠ

Na konci června nás SRPŠ Hrabina obdarovalo knihami do naší školní knihovny. Získali jsme dvacet knih pro společnou četbu a dvě krásné obrázkové encyklopedie.
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci i v tomto školním roce.

Pedagogové I. st.


Nabídka kroužku pro děti 1. stupně

 Veselá věda

KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ: kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ. Přihlášky a více informací na: www.veselaveda.cz
Pro školní rok 2019/20 nové pokusy, nové pomůcky.

Letos od 30.září, 1x týdně, 60 minut, 15 lekcí za pololetí, 1460 Kč / pololetí 

 Termíny pro jednotlivá pracoviště:

Ostravská -  úterý 13.30 – 14.30

Slezská -  úterý 15.00-16.00


Organizace školního týdne 2. 9. - 6. 9. 2019

Datum den třídy text
2. 9. 2019 pondělí 1. ročník Zahájení šk. roku ( do 8.35)
    2.- 9. ročník Zahájení šk. roku ( do 9.00)
3. 9. 2019 úterý 1. ročník dvě vyuč. hodiny ( do 9.30)
    2.- 9. ročník čtyři vyuč. hodiny (do 11.30)
4. 9. 2019 středa 1. ročník dvě vyuč. hodiny ( do 9.30)
    2.- 5. ročník čtyři vyuč. hodiny (do 11.30)
    6. - 9. ročník pět vyuč. hod. (do 12.25)
5. 9. 2019 čtvrtek 1. ročník tři vyuč. hod. ( do 10.35)
    2. - 5. ročník čtyři vyuč. hodiny (do 11.30)
    6. - 9. ročník pět vyuč. hod. (do 12.25)
6. 9. 2019 pátek 1. - 5. ročník čtyři vyuč. hodiny (do 11.30)
    6. - 9. ročník pět vyuč. hod. (do 12.25)

 


Těšínské GO! Cieszyńskie GO!

Naše škola se s velkou chutí zapojila do projektu Těšínské Go! Cieszyńskie GO!, který měl za cíl podpořit výuku o našem regionu ve všech jeho sférách. V rámci projektu byly realizovány vzdělávací stezky pro učitele, vzniklo portfolio pro žáky 9. ročníků a také vzdělávací hra, která zábavnou a hravou formou seznámila žáky 2. stupně naší školy s krásami, pamětihodnostmi a na první pohled neviditelnými zajímavostmi jejich rodného kraje.
Kořeny každého z nás jsou spojeny s krajinou, kulturou a lidmi. Rodný kraj a jeho „genius loci“ v nás zůstává hluboko zakořeněn po celý život. I když si to mnohdy neuvědomujeme, je toto vnitřní formování pro nás velmi důležité. Proto je nutné učit se rozumět nejen světu „tam venku“, ale hlavně rozumět vlastním kořenům, tj. rodnému místu. A když se spojí toto poznávání se zábavou, pamatujeme si mnohem více.
Hra vytvořená v rámci projektu Těšínské GO! Cieszyńskie GO! byla velmi poučná a mnohdy naše puberťáky překvapila ať už náročností úkolů, či vynalézavými dílčími úkoly, do nichž se pro jejich úspěšné zvládnutí musela zapojit celá skupina. Děti měly možnost se o svém rodném kraji mnohé dozvědět nad rámec běžného poznání. Společný zážitek, vzájemné sdílení informací, spolupráce skupin a samovolné učení na bázi hry bylo pro všechny velkým přínosem. Věříme, že informace, které žáci společně získali, jim o něco více pomohou rozumět „jejich kořenům“.
Velké poděkování patří realizátorům celého projektu, kterými jsou Pedagogické centrum pro polské národnostní školství v Českém Těšíně a Cieszyński Ósrodek Kultury – Dom Narodowy v Cieszyně.

Jak se nám společné hrálo, se můžete podívat na níže přiložené videoprezentaci z celé akce.


Rizika a nebezpečí sociálních sítí…


Sdílení informací je fenoménem dnešní doby. Sociální sítě nám k tomuto sdílení vytvářejí zajímavý prostor. Je však třeba mít neustále na paměti, že i kyberprostor obsahuje, stejně jako kterékoliv jiné prostředí, svá rizika, nebezpečná zákoutí a uličky, v nichž na nás může číhat nějaké nebezpečí. O tom, jak co nejvíce eliminovat rizika spojená s pohybem v kyberprostoru, zamezit kyberšikaně, jak se nestát terčem potenciálního kybernetického „lovce“, se žáci dozvěděli v poutavě připravené besedě pana Slavoje Raszky, lektora celorepublikového certifikovaného projektu E-bezpečí realizovaného Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.


Třídní výlet v Praze - IX.A

Čtvrtek
Třídní výlet se konal od 20. do 21. června. Protože jsme do Prahy jeli vlakem, měli jsme sraz na nádraží, a abychom přijeli do Prahy celkem brzo, měli jsme na nádraží sraz už v 5 ráno a odjezd byl v 5:20. Cesta byla klidná a všichni jsme se jen těšili na nové zážitky z posledního třídního výletu. Do Prahy jsme přijeli okolo 9 hodin. Hned z Hlavního Nádraží jsme se přesunuli do našeho hostelu, který byl asi jen 5 minut chůze od nádraží. Jen jsme se tam ubytovali a hned vyrazili do města. Prvním plánem byla Poslanecká sněmovna. Ale než jsme se k ni dostali, nejdřívě jsme si trošku prošli Václavské a Staroměstské náměstí, ale protože náměstí byla přeplněná turisty, šli jsme rovnou do Poslanecké sněmovny. Šli jsme pěšky cestou, které trvala okolo hodiny. Ale protože jsme měli hlad, nejdřívě jsme se naobědvali. A až po obědě jsme šli na prohlídku. Nejdříve nám ve sněmovně paní pustila video o celé Poslanecké sněmovně, jak to tam vypadá, funguje atd. Potom jsme se chvilku procházeli po okolí a pak se vrátili ke sněmovně. Tentokrát jsme se šli podívat přímo do sněmovny, kde probíhalo jednání. Seděli jsme tam asi 20 minut a pak už odešli. Dalším plánem bylo Václavské náměstí, ale abychom si trošku odpočinuli, šli jsme na chvilku do Hostelu na pokoje. Na Václavském náměstí jsme měli asi dvě hodiny rozchod, takže jsme si mohli projít všechny obchody a to nejen na Václavském náměstí, ale dokonce i v Palladiu. Během rozchodu jsme se měli i navečeřet. Byli jsme tam až do večera. Původně jsme měli v plánu si projít večerní Prahu, ale protože začala bouřka, pršelo a byli jsme unavení, šli jsme do hostelu. Tam už se nic zajímavého nedělo, jen jsme nabírali síly na další uchozený den.
Pátek
Snídani jsme měli v 7:30. Všichni jsme v klidu pojedli a vyrazili do slunečné Prahy. Jako první jsme vyrazili na Pražský hrad. Měli jsme tam i průvodce, takže jsme si odnesli více zajímavých informací. Nejvíce času jsme asi strávili v Katedrále Sv. Víta a pak si to tam různě procházeli. Když prohlídka skončila, vráceli jsme se dolů Zlatou uličkou, kde jsme moc času trávit nemohli, protože byla přeplněná turisty. Po Pražském hradu jsme původně chtěli jet na Vyšehrad a pak na Anděl, ale už jen Pražský hrad nás dost vyčerpal a už se nám nikam moc jezdit nechtělo, takže jsme nakonec jeli tramvají opět na Václavské náměstí, kde jsme měli opět 2 hodiny na rozchod. Po rozchodu jsme se rozhodli se podívat na Pařížskou ulici. S očima upřenýma jen na výlohy s těmi nejdražšími značkami jsme si ji v klidu procházeli, až jsme došli k Židovskému městu, kde jsme žádnou prohlídku neměli, takže jsme tam byli opravdu jen chvíli. Zpátky jsme se vraceli opět Pařížskou ulicí a došli na Staroměstské náměstí, kde nám paní učitelky daly další rozchod s tím, že jsme mohli i na Václavské náměstí. Po posledním rozchodu jsme šli na poslední "prohlídku" a to do Muzea smyslů, které bylo jen kousek od našeho hostelu. Muzeum nás asi bavilo ze všeho nejvíc. Byly tam různé zajímavé věci, které dokázaly zmást náš mozek. Jako napříkad zrcadlovcé bludiště, "3D místnost" a hodně dalších věcí. Hned po muzeu jsme šli do hostelu pro naše věci a na nádraží. Bohužel náš vlak měl zpoždění, takže jsme tam byli o chvilku déle. I zpáteční cesta vlakem byla klidná, ti unavenější cestu prospali. Do Těšína jsme přijeli okolo 11 večer.
Závěr
Poslední výlet se opravdu vydařil, moc jsme si ho užili. A taky bychom chtěli opravdu moc poděkovat paní Ruszové a paní Polaino, že s námi vůbec jely, vše zařídily a vydržely to tam s námi. Děkujeme!

Zapsala: Eliška H. + IX.A