INZERÁT

 ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina, p. o. přijme od nového školního roku - 2019/2020 učitele (- ku) pro I. stupeň ZŠ, pracoviště na ul. Ostravská na 100% úvazek.

Kontakty: skola@zsostravska.cz, tel.: 558 737 284


Poděkování SRPŠ - akce Radovánky


Rádi bychom touto cestou vyjádřili velké poděkování všem pedagogům, kteří připravili se svými dětmi opravdu krásné vystoupení, všechny děti byly naprosto úžasné. Díky různorodému programu jsme mohli vidět od vystoupení tančících berušek také vtipné scénky, hraní na hudební nástroje, na zvonečky, přednes našich nejmenších až po parkurové a taneční vystoupení starších dětí. Rodiče byli z tohoto programu nadšeni a nás těší, že se nám podařilo obnovit tradici klasických radovánek. Nemalé poděkování patří také rodičům z 6.B a starším žákům 8 a 9 ročníků, kteří nám ochotně vypomohli s dohledem u našich atrakcí a pořádání soutěží, bez nich bychom si poradili opravdu jen těžko. Panu Struminskému za zapůjčení výčepního zařízení a také všem maminkám patří díky za napečení neuvěřitelného množství dobrot. Na závěr mi prosím dovolte také poděkovat všem aktivním členům SRPŠ a jejich partnerům, kteří celou tuto akci v rámci svého volného času zorganizovali a jen díky nim si děti sobotní odpoledne mohly užít.

Děkujeme a těšíme se na příští rok!

členové spolku SRPŠ Hrabina

 


Světový den vody - literární a výtvarná soutěž

 Na konci března vyhlásila Základní škola Opava u příležitosti Světového dne vody literární a výtvarnou soutěž pro žáky mateřských škol, základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií. Téma soutěže: Voda pro život.

Zúčastnily se třídy 5.A a 8.A.

V literární části získal Daniel Zagorec 2. místo v kategorii 1.stupeň ZŠ, Anna Elen Pszczolková získala Čestné uznání v kategorii 1. stupeň ZŠ.

Ve výtvarné části získaly 5. místo Štěpánka Wrublová a Timea Szeligová.


Den Země - video k projektovému dni

Přinášíme všem video z projektového dne ke Dni Země.

Mgr. Kantorová J.

 


Exkurze do Útulku pro psy v Třinci

Na úterý 21.5.2019 byla naplánovaná exkurze do psího útulku. Bedlivě jsme sledovali počasí, abychom tentokrát již nezmokli (vloni nás na výletě i exkurzi dohnala průtrž mračen). S dětmi jsme se na ni připravovali už dlouho před tím. Četli jsme článek z internetu o pejsku Bennym, který se objevil v psím útulku již podruhé. Přemýšleli jsme o různých příčinách, díky kterým se pejsci v útulku mohou ocitnout. Fotky pejsků z třineckého útulku jsme si také dobře prohlédli a dokonce zkoušeli představit nějakého psa (plyšáka) tak, aby si ho někdo chtěl vzít.
Vlakem jsme byli v Třinci za deset minut. Zato cesta městem k útulku trvala víc než půl hodiny. V útulku nás čekala paní, která nám pejsky představila a omlouvala se, že nám tentokrát nemůže k venčení žádného psa půjčit, protože jsou všichni hodně divocí a někteří i nebezpeční.
Poté, co jsme nakrmili hladové psí oči a snědli svačiny, jsme se vydali na zpáteční cestu. Zastávka na náměstí s průlezkami a zmrzlinou byla fajn. Pak už se zavelelo k odchodu na nádraží. Jelikož se náš odchod z náměstí trochu zpozdil, zjistili jsme cestou, že budeme muset hodně zrychlit krok. Následoval indiánský běh. Díky němu jsme se na nádraží dostali včas. Pěkně nás rozzlobilo, že měl nakonec vlak pět minut zpoždění.
Ve škole jsme si ještě o návštěvě útulku povídali. Děti si stěžovaly, že tam bylo málo psů. Po řádné diskuzi jsme se všichni shodli, že to je vlastně fajn. Znamená to, že všichni ostatní pejskové domov mají…

III.A   Mgr. Lenka ČINČALOVÁ

 


Vystoupení divadla Amos (DDM)

 Příjemné, zábavné, poučné i odvážné bylo vystoupení DDM Amos v Českém Těšíně dne 15.5.2019. Probíhalo již po patnácté. DDM tímto programem důstojně oslavilo 70 let svého založení v Českém Těšíně.
Na začátku nechyběla projekce se vzpomínkami na uplynulé časy. Následovala nejrůznější vystoupení šikovných dětí a jejich vedoucích. Program trval více než dvě a půl hodiny. Na tváři diváků se objevil smích i slzičky. Spolužáci ocenili potleskem nejen své kamarády, ale i další vystupující. Mottem celé akce bylo "Přijďte mezi nás, my se neumíme nudit."
Děkujeme za báječně strávené dopoledne.

Třída 5.A
Foto: Ema Tyrlíková


Ikebany v VII.A

 Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Petrášové S. za květiny darované do hodin pracovních činností, kde si žáci VII. A třídy mohli vyzkoušet aranžování květin. Výsledek posuďte sami.

Mgr. A. Ruszová